اینهریار در اساطیر نورس و اسکاندیناوی

اینهریار

اینهریار در اساطیر نورس و اسکاندیناوی

اینهریار در اساطیر نورس و اسکاندیناوی

اینهریار در اساطیر

اینهریار در اساطیر نورس پهلوانانی هستند که دلیرانه در میدان های نبرد به خاک می افتند

این رزم آوران را والکیریها از میان کشتگان نبردها برمی گزینند و به والهالا. تالار ویژه اودین در آسگارد می برند

تا در آنجا خود را برای نبرد پایانی در روز راگناروک آماده کنند

به گفتاری دیگر این جنگجویان را اودین و فریا میان خود پخش می کنند.

نبرد روزانه اینهریار

اینهــریار هر روز با بانگ خروسی به نام گولینکامبی. که معنی نامش زرین شانه است. از خواب برخاسته. خود را برای نبرد می پرورانند

آنها این کار را تا آنجا پی می گیرند که همگی یکدیگر را تکه تکه می کنند

اما شب هنگام به گونه ای بسیار شگفت انگیز زخمهای آنها بهبود یافته و در کنار اودین به جشن و شادمانی می پردازند

خوراک و نوشیدنی این جشنها به شیوه ای شگفت انگیز فراهم می شوند

خوراک آنها بدست آشپزی به نام الدریم نیر از گوشت گرازی به نام سیریم نیر که هر شب کشته شده و روز دیگر بار زنده می شود

در دیگی به نام آندریم نیر پخته می شود

نوشیدنی ویژه ای به نام مید نیز از پستانهای بزی به نام هایدرون

که بر پشت بام والهالا زندگی می کند

و از برگهای ایگدراسیل می خورد جاریست که به گسارش اینهــریار و اودین می رسد.

اینهریار در نبرد نهایی

در نبرد نهایی

در راگناروک. دلیرترین اینهــریار سپاه اودین را برای نبرد با یوتونها گردآوری می کند

و به همراه خدایان به نبردی که سرانجام آن از پیش گفته شده می تازند.

وایکینگ ها آویزهای تندیس مانند اینهــریار را به نشان دلاوری و امید پیوستن به آنها با خود به همراه داشتند.

اینهریار در اساطیر نورس و اسکاندیناوی

منبع : fa.wikipedia.org

برچسب ها :

همچنین ببینید

راگناروک نبرد و فرجام خدایان اساطیر اسکاندیناوی

راگناروک نبرد و فرجام خدایان اساطیر اسکاندیناوی

راگناروک راگناروک نبرد و فرجام خدایان اساطیر اسکاندیناوی راگناروک نبرد و فرجام خدایان در اساطیر …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.