جملات زیبا فلسفی و آموزنده فیودور داستایوفسکی

جملات و سخنان فیودور داستایوفسکی

جملات زیبای داستایوفسکی . فیودور میخاییلوویچ داستایفسکی نویسنده مشهور و تاثیرگذار روسی

سخنان و جملات کوتاه فلسفی آموزنده و ناب داستایوفسکی جملات زیبای داستایوفسکی

جملات و سخنان کوتاه فلسفی آموزنده و زیبای فیودور داستایفسکی

كسی كه به خودش دروغ می گوید و به دروغ خودش گوش می دهد

. کارش به جایی خواهد رسید که هیچ حقیقتی را نه از خودش و نه از دیگران تشخیص نخواهد داد

جملات زیبای داستایوفسکی

زنان به خوبی مردان می توانند اسرار را حفظ كنند . ولی به یکدیگر می گویند تا در حفظ آن شریک باشند

جملات فلسفی داستایوفسکی

خاطرات چه شیرین و چه تلخ . همیشه منبع عذاب هستند. امّا حتّی این عذاب هم شیرین است

وقت هایی که دل آدم پُر است . بیمار است . در رنج است . و غصه دار

آنوقت خاطرات تر و تازه اش می کنند

انگار که یک قطره شبنم شبانگاهی که پس از روزی گرم از فرط رطوبت می افتد و گل بیچاره پژمرده را

که آفتاب تند بعد از ظهر تفته اش کرده شاداب میکند

جملات قصار داستایوفسکی

تنها آرامش و سکوت . سرچشمه نیروی ابدی و جاوید است.

جملات زیبای داستایوفسکی

انسان فقط گرفتاری های خود را شمارش می کند . نه شادی هایش را

جملات آموزنده داستایوفسکی

سراسر زمین از بالا به پایین . آکنده از اشک بشر است.

جملات زیبای داستایوفسکی

آنچه پیش از هرچیز شخص را مجذوب می کرد

همان طور که قبلاً هم متذکر شده ام خوش قلبی خارق العاده و رهایی وی از خودخواهی و خودپرستی بود

آدم به طور غریزی می پنداشت . این مرد قلبی تقریبا بیگناه دارد.

جملات ارزشمند داستایفسکی

آدمی هرقدر هوشمندتر باشد . افسردگی و بطالتش بیشتر است

جملات فلسفی داستایفسکی

پسر عزیزم الکسی فیودوروویچ . شاید بهتر باشد تو هم بدانی. بگذار بگویمت که قصد دارم تا آخر به گناهانم ادامه دهم

چون گناه شیرین است . همه به آن بد می گویند . اما همگی آدم ها در آن زندگی می کنند

منتها دیگران در خفا انجامش می دهند و من در عیان ؛

و این است که دیگر گناهکاران به خاطر سادگی ام بر من می تازند.

جملات پند آموز داستایفسکی

برداشتن گامی تازه . بیان کردن سخنی نو . این چیزی است که مردم بیش از همه از آن وحشت دارند

جملات کوتاه داستایوفسکی

آری . زندگی مملو از نشاط و سعادت است و حتی در زیر زمین هم می توان به نیک بختی نایل شد.

آلیوشا تو نمی توانی تصور کنی تا چه اندازه اکنون به زندگی دلبستگی دارم

و چه عطشی برای وجود داشتن و شناختن در میان این دیوارهای خاموش در دل من به وجود آمده است

تمام رنج ها و دشواری ها را از میان خواهم برد به شرط آن که در هر لحظه بگویم من هستم

اگر چه بی یار و یاورم ولی با وجود این هستم و آفتاب را می بینم

و اگر هم نبینم با این همه می دانم که وجود دارد

جملات زیبای داستایوفسکی

روح و روان . با بودن در کنار کودکان التیام می یابد

جملات قصار داستایوفسکی

پیرمرد با لحنی پر احساس گفت : مردی بود که زندگی پاکیزه و اندیشه ای والا داشت. آدم بی ایمانی نبود.

ابری بر افکارش سایه افکنده بود و قلبش آرامش نداشت.

امروزه بسیاری از اینگونه مردان از میان اشراف و تحصیل کردگان برخاسته اند.

چیز دیگری به شما بگویم . انسان خودش را تنبیه میکند.

اما شما مراقبشان باشید و آنان را ناراحت نکنید

و شبها پیش از آنکه بخوابید در دعاهایتان به یادشان باشید

چون راه نزدیکی به خداوند . بدین گونه است. شبها دعا می خوانید ؟

سخنان کلیدی داستایفسکی

از جمع صدها خرگوش هرگز یک اسب به وجود نخواهد آمد

و از گردآوری صدها نکته سوءظن هیچگاه دلیل قاطعی به دست نمی آید

سخنان زیبای داستایوفسکی

اگر یک روز . یک ساعت . ناگهان همه چیز بخواهد به یک چیز تبدیل شود . برترین آنها مهر ورزیدن است

جملات زیبای داستایوفسکی

اگر خدایی وجود نداشته باشد . آن وقت هر کاری مجاز است

سخنان و جملات کوتاه فلسفی آموزنده و ناب داستایوفسکی

ما حتی نمی دانیم که این « زندگی زنده و واقعی » در کجاست و اساساً چیست و چه نام دارد.

تجربه میکنیم : تنهایمان بگذارند . کتاب هایمان را بگیرند

آن وقت سرگشته خواهیم شد و به خطا خواهیم رفت ؛

و نخواهیم دانست به که باید پناه ببریم و به کدام سو توجه کنیم

چه چیز را دوست بداریم ؛ و از چه چیز نفرت داشته باشیم ؛

چه چیز را تجلیل کنیم ؛ و چه چیز را تحقیر.

بر ما حتی دشوار است که بشر باشیم : بشر عادی و واقعی ؛ بشر دارای گوشت و پوست

با تن و خون و رگ و ریشه. ما از چنین بودنی شرمساریم ؛

آن را ننگ و عار می شماریم

ما پیوسته سعی بر آن داریم که هرچه تمام تر هیئت و نوع انسان بی سابقه کلی را به خود بگیریم

جملات زیبای داستایوفسکی

انسان تنها موجود زنده ای است که نمی خواهد آن چه را که هست بپذیرد

جملات انگیزشی داستایفسکی

ما مرده به دنیا می آییم. مدتهاست که دیگر نسل های ما از پشت پدران و از رحم مادرانی زنده به دنیا نیامده اند

دانستن این معنا حتی برایمان دلچسب است . لذت می بریم که چنین هستیم ؛

ما ساختگی و تصنعی هستیم و دائماً نیز بر این تصنعی بودن افزوده می شود

مدت هاست که به آن خو کرده ایم

به گمانم به زودی بر آن خواهیم شد تا ترتیبی بدهیم که به صورت اندیشه محض متولد شویم

جملات حکیمانه داستایفسکی

هر چه بیشتر از افراد بشری متنفر می شدم . عشقم به بشریت فزون تر می شد

جملات زیبای داستایوفسکی

من بیشتر دوست داشتم دراز بکشم و فکر کنم. همه اش فکر می کردم

همه اش خوابهایی می دیدم عجیب و غریب. نمی ارزد بگویم چه خوابهایی

من آن همه وقت همه اش از خودم می پرسیدم چرا آنقدر احمقم

اگر دیگران نفهم هستند و من یقین می دانم که نفهمند . پس چرا خودم نمی خواهم عاقلتر شوم

بعد دانستم که اگر منتظر شوم تا همه عاقل شوند . خیلی وقت لازم است

بعد دانستم که چنین چیزی هرگز نخواهد شد .. مردم تغییر نخواهند کرد و کسی آنها را تغییر نخواهد داد

و نمی ارزد انسان سعیِ بیهوده کند ! بله همین طور است .. این قانون آنهاست .

من اکنون می دانم کسی که عقلا و روحا محکم و قوی باشد

آن کس بر آنها مسلط خواهد بود. کسی که جسارت زیاد داشته باشد

آن کس در نظر آنان حق خواهد داشت. آن کس که امور مهم را نادیده بگیرد و بر آنها تف بیاندازد

او قانونگذار آنها ست . کسی که بیشتر از همه جرات کند

او بیش از هر کس دیگری حق دارد

تا بحال چنین بوده و بعدها هم چنین خواهد بود!باید کور بود که این ها را ندید

جملات حکیمانه داستایوفسکی

بزرگترین خرسندی . شناخت منبع ناخرسندی است

جملات قصار داستایوفسکی

من معتقدم كه همه ما باید عشق به حیات را دریابیم و زندگی را دوست بداریم

جملات داستایوفسکی درباره آزادی

پدر بزرگم مردی آزادی خواه بود

پیش از آنکه تیربارانش کنند

تمام شعرهایش را

پای درخت انار باغچه چال کرد

من هیچوقت شعرهایش را نخواندم

اما از انارهای باغچه می شود فهمید

آزادی باید سرخ و شیرین باشد

هر کسی را طوری می کشیم

دوست عزیز ! ما هر کسی را طوری می کشیم

بعضی از آن ها را با گلوله

بعضی از آن ها را با حرف

و بعضی ها را با کارهایی که کرده ایم

و بعضی ها را با کارهایی که تا به امروز برای آن ها نکرده ایم

سقف آزادی

آزادی براى همه ملت ها. سقف دارد.

سقف آزادی رابطه ى مستقیم

با قامت فکری مردمان دارد.

با همت بلند مردمان. سقف بلند می شود.

در جامعه ای که قامت تفکر و همت مردم کوتاه باشد. سقف

آزادی هم بهمان نسبت کوتاه می شود.

وقتی سقف آزادی کوتاه باشد. آدم های بزرگ سرشان آنقدر به سقف میخورد که حذف میشوند.

آدم های کوتوله اما راحت جولان می دهند.

بعضی از آدم های بزرگ هم برای بقا. آنقدر سرشان را خم می کنند که کوتوله میشوند.

آن وقت سقف ها هی پایین و پایین تر می آید و مردم هی بیشتر و بیشتر قوز می کنند.

تا اینکه تا کمر خم می شوند و دیگر نمی توانند قد راست کنند.

آزادى مردم. نیز می شود یواشکی و زندگی شان می شود جهنم…

جملات قصار داستایوفسکی

میخواهم اقلا یک نفر باشد که من با او از همه چیز.

همانطور حرف بزنم که با خودم حرف می زنم.

پیروزی فضیلت

از هر آدم رذلی بپرسید که آیا ترجیح می دهد با رذلی مثل خودش سروکار داشته باشد یا با آدمی بزرگوار و خوش قلب. بدون تردید پاسخ خواهد داد: با آدمی بزرگوار و خوش قلب!

پیروزی فضیلت. در همین است.

بدبختی دیگران

از کسانی که بدبختی دیگران را دیده و بر روزگار خود شکر میکنند حالم بهم میخورد

پروراندن اندیشه

اگر شما گیوتین را به جلو صحنه آورده اید و آن را با این شادمانی و افتخار افراشته و به آسمان رسانده اید

فقط برای این است که بریدن سر ازهمه کار آسان تر است و پروراندن اندیشه در سر از همه کار دشوارتر

داستایوفسکی

برچسب ها :

همچنین ببینید

جملات فلسفی زیبا و قصار آندره موروا

جملات فلسفی زیبا و قصار آندره موروا

جملات آندره موروا سخنان و جملات زیبای آندره موروا نویسنده، تاریخ نویس، مقاله نویس و …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.