مــتن آهنگ سخته – یاس

از تو گذشــتن سخــتــه با تو نــبودن درده

واســه من

زنده بودنــم مــرگــه بدون تو و عشقــت

واســه من

وجود من مال تو

قلــب تو بــرای من عزیزم

رفــتن تو مــرگ منــه

دســتای تو تو دســتــمــه

نگو کــه باید جدا شیــم

نــبود تو نــبودمــه

بدون تو کــم میارم

تا پای جون دوســت دارم

اگــه تو از من جدا شی

امید موندن ندارم

واســه با تو بودن زندگیــمو باخــتــم

یک کلــبــه ای از عشق واســه ی تو ساخــتــم من

عاشق تو بدوم عاشق تو هســتــم

درای دلــم را روی هــمــه بســتــم من

زندگیــم تا الان هــمش بوده عذاب و بس

یاد گــرفــتــم کــه بــرم جلو عصا بــه دســت

حس می کــردم کــه بــه انــتــها رسیده طاقــت

خودم رها کــردم و زدم بــه سیــم اخــر

فکــر می کــردم تــموم شده دیگــه دوره ی پاکی

وقــتی دیدمــت فــهــمیدم تو این کــره ی خاکی

میشــه هنوزم دوســت داشــت و عشق نــمــرده

فــهــمیدم اینو کــه زندگیــم چشــم نخورده

من عشق را با تو می خوام چون کــه تو دلــت بقیــه مــرد

این دل سادم شکســت و بخیــه خورد

باید کــه نور این دلــم حالا بــتابــه رو تو

عوض نــمی کنــم با غــریــبــه یک تار موت

ادما دلــم شکســتند و اینو یادم دادند

کــه دیگــه خودمو قایــم بکنــم از عالــم ادم

می خوام بیا کــه پناه دل خســتــم باشی پس

بی تو می دونــم زندگیــم از هــم پاشیدســت

رفــتن تو مــرگ منــه

دســتای تو تو دســتــمــه

نگو کــه باید جدا شیــم

نــبود تو نــبودمــه

بدون تو کــم میارم

تا پای جون دوســت دارم

اگــه تو از من جدا شی

امید موندن ندارم

من و تو با هــمــه فــرق داریــم اینو خودتــم میدونی

اگــه تو بــری می میــرم تو بگو کــه با من می مونی

دارم از چشــمات می خونــم کــه حالا منــتظــر یــه مــرده

مــردی کــه هــمــه احساساتش منحصــر بــه فــرده

هــمــه دردای من توی بغض صدام اره

داســتان زندگی هــمچنان ادامــه داره

ولی بحث تک و تنــهایی ادامــه دادم

می خوام منــم بگــم تو اســمون یــه ســتاره دارم

غــرور را می ذارم کنار پس بذار تو بگی

کــه مثل تو پیدا میشــه از هزارتا یکی

دل من بدجوری بی تابــه بــه خاطــر با تو بودن

تو رو می خوام با تــمام وجود تار و پودم

می دونی کلی منــتظــر موندم تا شــبی کــه بــهــم بگی

از اینجا بــه بعد توئی واســم شــریک زندگی

پس حالا میاد روی زمین قلــم یاس

بی تو دیگــه واســه من پایان کلــمــه هاســت

واســه با تو بودن زندگیــمو باخــتــم

یک کلــبــه ای از عشق واســه ی تو ساخــتــم من

عاشق تو بدوم عاشق تو هســتــم

درای دلــم را روی هــمــه بســتــم من

خواننده رپ مردمی یاس

برچسب ها :

همچنین ببینید

مــتن آهنگ بغض – یاس

مــتن آهنگ بغض – یاس

بغض یعنی دردایی کــه رسیدن بــه گلوت بغض یعنی تنــهایی و نــمونده هیچکی پــهلوت بغض …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت