مــتن آهنگ باید بــتونیــم – یاس

هــه ه دلــت گــرفــتــه . میفــهــمــم

منــم مثل توام بد جوری غــرقــم

باور کن منــم مثل توام

ولی می دونی نــباید نا امید بشیــم

نــه باور کن بدتــر غــرق میشیــم

این اجازه رو بــه خودت نده نــباید بزاری

نذاری کــه گــره و گلــه

تو دلــتو بــره

بــره کــه بگــه بــه تو نــمی تونی بــرسی بــهش و

میگی بده بــه دل گلــه مند من امید و میگــم بشنو اینو

حالا کــه یاس تو رو دید و امید و میدم و می دونــم معضل تو

اینــم می دونــم حل میشــه . کــمی حوصلــه کن

چــرا تو خودتی نگاه می کنی بــه چی ؟

منــم مثل تو ندارم دیگــه پولی بــه جیــب

فکــر میکنی فقط تو اسیــر غــم و غصــه ای

بذار بــه تو نشون بدم هــمون پوســتــری

از بچــه ای گــرسنــه کــه در حال مــردنــه و

یک لاشخور هســت در انــتظار خوردنش

یا نگاه کن بــه او سو کــه لازمــه

بچــه هایی کــه شدن دچار سوء هاضــمــه

یا منو بــبین چــرا راه دور بــریــم

بــرو از تاریکی . هــمــه چیو تو نور بــبین

خیلیا ســر خاک پدر ریخــتن اشک تــمساح

بعد چــهل بــه من نشون دادن خشــم انسان

حالا جای اینکــه بیان دســت یــتیــم و بگیــرن

می خوان . من . پســت و ذلیل بــمیــرم

اونا بــر زدن . هــمــه ی فــرصــتــم

من ساده بودم . اونا منو دور زدن

وقــتی سخــتــه در آوردن یــه نون ساده

هــهه . منــم و خــرج یــه خانواده

بذار مــهــمونــت کنــم من تورو یــه جــملــه

دیدی کــه دلــت میگیــره تو غــروب جــمعــه ؟

وقــتی کــه میشینــم بــه مــرور عــمــرم

میــبینــم هــر روز من مثل غــروب

جــمعســت و بنــبســت و میــبینــم رو بــه رو مــه

طوری کــه آدم از ادامــه دادن توبــه کنــه

زخــم من نــمی تونــه بشــه پانســمان

از تو خوردم اینــم از شانس ما

یکی داره میگــه کــه خودتو نــباز مــرد

بــرو دیگــه بالای طــبقــه دوازده

نــه اونقد داری مثل انصاری فضا بــری

نــه اونقد دزدی مثل شــهــرام جزایــری

میدونی تیــره روزی مثل سایــه باز دنــبالــتــه

کــه ول کنی این زندگی رو

باز کن بالــت و یاس

خودتو بکش و راحــت کن

کارتو درســتــه و دیگــه باید مــرد

اما حسی میگــه بــه این حــرفا غلــبــه کن

بــه جاش تــمام آهنگ و پــر از کلــمــه کن و

قلــمــت و بــردار و بگو کــه این دردا تورو

آماده میکنــه واســه ی فــردا

آره من با درد خــراشیده شدم و

در عوض محکــم و تــراشیده شدم

این کــه چیزی نیس من دیدم از این بدتــراش

پلــه های تــرقیــه واســم هــر خــراش

گــرونــمایــه تــرین تجــربــه ها نزد یاســه

کــه وایساده کنار تو با عزم راسخ

واضح واســه تو می خونــه تا

بدونی یاس اومده بالا ز ویــرونــه ها

تو میدونی کــه مشکل تــمومی نداره

نــمیشــه رو ســرت افقی و عــمودی نــباره

این ماییــم کــه با این دردا کنارآییــم

وقــت سخــتی صــبــر کن . خشــم و بزار پایین

تو دوراهی زندگی کــه راســت چپــه . بــرو بــه راســت . اســم خدا باز رو لــبــت

هــر اشــتــباهی واســه من و تو یــه تجــربــه . درســه .

خدا نــمی رسونــه بار کج رو بــه منزل

پس بــه کســب تجــربــه از صــمیــم قلــب

مثل درخــت پــر از میوه بشیــم خــمیده تــر

هــه هــه

باید اینو بدونیــم کــه بدتــرین شــرایط زندگی من و تو آرزوی یکی دیگس

آره آره آره

دل هــمــه ی ماها خونــه . ولی چــه فایده بــرادر

باید رفــت جلو . باید رفــت جلو

می تونیــم بــرسیــم . آره می تونیــم بــرسیــم

می رسیــم . می رسیــم

ما میــرسیــم بالا . میــریــم بالا

هــه هــه

خواننده رپ مردمی یاس

برچسب ها :

همچنین ببینید

مــتن آهنگ بی تو هــرگز – یاس

مــتن آهنگ بی تو هــرگز – یاس

قایــم نــمیکنــم ازت رازی اینو بدون خوشــم نــمیاد من از بازی خوب ســر تا پای …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت