مــتن آهنگ به خاطر من – یاس

نگاهی عــمیق بــه تقویــم وســررسیدش

فــهــمید وقــت تفــریح ســر رسیده

ســردرگــم تو کوچــه ها ســرگــردون

کاش میشد خدا قدیــمارو بــرگــردونــه

گذشــتــه هایی کــه تو زمان حال مــرده

جوونی کــه تو چشــماش یــه فــرد سالخورده

و اون قــربانی منــم کــه حالاتقــریــبا باخــتــم

از آدمای اطــرافــم اهــریــمن ساخــتــه

از پدرمادرهیچ خیــری وقــتی من نــبینــم انــتظارداری دیگــرانو اهــریــمن نــبینــم ؟

عشقو ازکجابــبینــم من بادوتاچشــم از پدرمادری کــه میخوان جدابشن ؟

بــه ما کــه رسید دنیا دهن باز کــرد

دردو ریخــت رو ســرمو منو بــرانداز کــرد

من تو دلــم از شــما داشــتــم تصویــر باهــم

تیکــه پاره شدم از این تصــمیــم نامــرد

وقــتی دنیااینو میخواد کــه مخصوصا بسوزم

چکارکنــم دلــمو با نخ سوزن بدوزم ؟ !

این دفعــه منــم کــه دارم شــما رو نصیحــت میکنــم

من یــه مــردم کــه دارم دایــما وصیعــت میکنــم

یــه بارم دنیا رو از نگاه من بــبینید

یــه بارم شده پای صدای من بشینید

بیاید بــه خاطــر من یــه راه حل بچینید

بیایید دســتامونو در کنار هــم بگیــریــم

یــه بارم دنیا رو از نگاه من بــبینید

یــه بارم پای صدای من بشینید

بیاید بــه خاطــر هــم یــه راه حل بچینیــم

بیایید دســتامونو در کنار هــم بگیــریــم

میخوام بدونــم شــما چــه کاری بــرام کــردین ؟

بجز اینکــه فــردای منو خــراب کــردین ؟ !

نــمیخوام بــرم پی موادوخلاف سنگین

ولی بــه خدا یــه خط صاف نوار مغزیــم

نــه نالــه نــه دادو حوار نداره تاثیــر

دوای شــبای تــباهــم تــمام مســتی

منو یادتون رفــتــه خیلی هواس پــرتین

امید منو شــما نقش بــر آب کــردین

من دیوانــه وار تشنــه نوازشــم

نــمیخوام منو دعا کنید تو نــماز شــب

تو خواســتــه هامو هــمــه ی نیازارو دیدی

بگو جواب این فــرزند بی آزارو میدی ؟

بابا تو بــت منی یعنی تو خود منی

حال میکنــم وقــتی میــبینــم دور هــمیــم

بدونــه شــما تنــهاودریغ از یــه دونــه دوســت بــه خودم میگــم کــه تو آتیش حقیقــت بسوز

یــه بارم دنیا رو از نگاه من بــبینید

یــه بارم شده پای صدای من بشینید

بیاید بــه خاطــر من یــه راه حل بچینید

بیایید دســتامونو در کنار هــم بگیــریــم

یــه بارم دنیا رو از نگاه من بــبینید

یــه بار پای صدای من بشینید

بیاید بــه خاطــر من یــه راه حل بچینید

بیایید دســتامونو در کنار هــم بگیــریــم

خیلی وقــتــه این سوال توی مغزمــه از قدیــم

چــرا چــرا رفــتین تو اون محزر لعنــتی ؟

سوال کــه نــه کلی عقده تومــه

کــه توی شــبای تنــهایی مثلــه جغد شومــه

من یــه جوونــه ضعیفــم دلــم بی طاقــت هنوز

چــرا من اینجام وقــتی نداشــتین لیاقــت منو

باشــه بالا ســر منــم یکی هســت بــبین

منو از خدا گــرفــتی میخوای بــه کی پس بدی

بــه این جــماعــت گــرگ ؟

این امانــت توســت

مادر این ثــمــر بیداری شــبانــتــه خوب

چقدرجلوی دیگــران بخوام رازداری کنــم ؟

چقدر من تو دســتای شــما پاسکاری شدم ؟

چقدراز تــرس بعد جدایی توهــم بگیــرم ؟

چقدر دیگــران منو بــه چشــم تــرحــم بــبینن ؟

منو بــبین یــه بیــمارم یــه بیــتاب یــه غــریــب

بچــه نیســتــم واســه گــریــه هام یــه تیــتاب بخــری

مادر قصــه هات بودن واســه ما دوای درد

آخــرش میــمــردن هــمــه ی آدمای بد

با طلاق شــما منــم میشــم آدم بده

بیا خوبی کنو بد بودنو یادم نده

نــه کــه فکــر کنید تو این قصــه بدشدم نــه اصلا شاید نــباید این حــرفا رو میزدم شاید جدایی تنــها راهــه نجات زندگیــتونــه هــه شاید بــه جایی رسیدین کــه نــمیــتونین با هــم ادامــه بدین شایدم ه.. نــمیدونــم

خواننده رپ مردمی یاس

برچسب ها :

همچنین ببینید

مــتن آهنگ مسافــر – یاس

مــتن آهنگ مسافــر – یاس

من یاســرم کــه قاصدم عازمــم واســه حــرف تازه تــر کــه لازمن واســه رپ یــه سال …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت