مــتن آهنگ یــه نفس بگیــم – یاس

قیافــمو نگاه نکن . فقط حــرفــم رو بشنو

اگــه بد گفــتــم بیا قلــبــمو بشکون

تو بشــمار یک . دو

میکــروفنو چک کن

اگــه بــهــت حــرفی میزنــم

بشین روش فکــر کن

کلیدراهی صدامو بــبــر بالا

کــه بخونــم من دیوونــه بشــم حالا

پس با ما باشیدو بدید دســتارو

و از حالا با ما ســر کنید فصلارو

ســرتو بالا کنو بــبین دورو ورت چــه خــبــره

بــبین کــه هــر کی یــه دونــه هفــت تیــر بســتــه بــه کــمــرش

. هفــتا خصلــت بد مثــه یــه هفــت تیــر مجازی بســتیــم

بــه کــمــر و اماده ی تیــر اندازی

ریا . دروغ . دو بــه هــم زنی . غیــبــت . تــهــمــت

نابود گــری و چاپلوسی واســه ی قدرت

. خلاصــه یــه فــرصــت واســه ی صحــبــت . یاس گــرین هاوس یــه تیــم بگیــم و بعد بــریــم

یک نفس بگیــم درای قلــبــم باز

از قفس بــریــم کنیــم با هــم پــرواز

یک نفس بگیــم درای قلــبــم باز

از قفس بــریــم کنیــم با هــم پــرواز

بسیار در عجــبــم از این مــردم پســت

از این مــردم زنده کش مــرده پــرســت

تا وقــتی هســت . قدر نــمیدونیــم . میکشیــم

و وقــتی رفــت واسش لــباس مشکی میپوشیــم

ســر خاکش اشک میــریزی تو کــه چــرا رفــت

ولی این ماجــرا ادامــه داره تا شــب هفــت

آریا . کیا با ریا رفــتن بــه اوج ؟

خیلیا

بیا بــبین کــه شکســتن با یــه موج

بدون از موفقیــتــت اونا خوشحال نیســتن

تو کار خــریدو فــروش ذغال بیســتن

نــه رفیق ! فقط یــه اســمــه مثــه اســمــه یاس

خجالــت میکشــم از سگ چون کــه نصف ماس

چــرا رفیقی پیدا نــمیشــه در این دیار

هــر کی بــه فکــر نفع خودشــه در این میان

حقیقــت تلخــه رفیق مثلــه تــه خیار

حــرف من بده بــرو تو بــهــتــرو بیار

یک نفس بگیــم درای قلــبــم باز

از قفس بــریــم کنیــم با هــم پــرواز

یک نفس بگیــم درای قلــبــم باز

از قفس بــریــم کنیــم با هــم پــرواز

حالا نــتیجــه گیــری

اره ادم بــه یک مو بنده

خــبــر نداری از یک ثانیــه ی بعدت

یــه دفعــه میــبینی عزرائیل خونــت در زده

مجــبوری بگی بیا تو دم در بده

این زندگیــه . بدون بازیــه آتاری نیســت

بعد مدتی از تو دیگــه اثاری نیســت

پس تا وقــتی هســتی . دســت تو دســتــه مــردم بذار

با کــمک بــه ملــت تجارت کن . گندم بکار

بــه خدا خیانــت بــه رفیق . تفــه ســر بالاســت

هــمــه حــرفای تو درســت . تو این مورد حق با ماســت

فاصلــه ی من و تو از هــم خیلی زیاده

ولی حاضــرم بیام طــرفــت پای پیاده

پس در جــهــت پیشــرفــتــه دوســت بــریــم

و بقیــه رو بسپاریــم بــه دســتــه اوســت کــریــم

اســمــه این گــروه گــرین هاوس . خانــه ی ســبز

امیدوارم حــرفامون بــراتون باشــه یــه درس

یک نفس بگیــم درای قلــبــم باز

از قفس بــریــم کنیــم با هــم پــرواز

یک نفس بگیــم درای قلــبــم باز

از قفس بــریــم کنیــم با هــم پــرواز

خواننده رپ مردمی یاس

برچسب ها :

همچنین ببینید

مــتن آهنگ ســرباز وطن – یاس

مــتن آهنگ ســرباز وطن – یاس

خودتو بده بــه دســت تکســتــم یــه لحظــه بگذر از فکــر و ذکــر و مشغلــه و …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت