مــتن آهنگ بی تو هــرگز – یاس

قایــم نــمیکنــم ازت رازی

اینو بدون خوشــم نــمیاد من از بازی

خوب ســر تا پای منو کن وراندازی

بشناس منو بدون منــم یـــــاس

دســتــتو بده بدون منــم با تو

تقسیــم کن با من هدف هاتو

اگــه دارم منــم این هــمــه طــرفدار

واســه اینــه منــم مثل تو هدف دار

پس تو . دســتو . بده بــه من

بــبند تو قلــبو بــه دل من

بیا کــه دل من . واســه تو میکنــه تاپ تاپ

کــه چند لحظــه ی دیگــه بیــرون آفــتاب

تا نشده خســتــه حنجــره م

بیا با غــم کنیــم دســت و پنجــه نــرم

بگو اون کیــه کــه بســتــه پنجــره ت

یاس واســه بدخوات هســت شکنجــه گــر

می شنوم . صدای نفس هات و

دوســتــت دارم و نــمیشــم عوض با تو

اگــه با من نــباشی . چــه سخــتــه خواب

نیاز من بــه تو . نیاز درخــت بــه آب بیا

با تو بی تو دیگــه نــه اصلا

کــه یاس بی تو میگــه من خســتــه م

پس تو . دســتو . بده بــه من

بــبند تو قلــبو بــه دل من بگو

با تو بی تو دیگــه نــه اصلا

کــه یاس بی تو میگــه من خســتــه م تو

پس تو . دســتو . بده بــه من

بــبند تو قلــبو بــه دل من بیا

درخواســتی از تو

پس واســتی از من

امیدوارم کــه نــبینی کــم کاســتی از من

صدها بار گفــتــم باز میگــم

حالا دیگــه خود دانی چون من راســت میگــم

این هــمــه خوشگلا دارن از یاس میگن

ولی من . واســه ی تو وسواسیــم

کــه وایسادم جلوی تو دســت باز جیگــر

بیا تو بغلــم جای ما تو ابــراســت دیگــه

اگــه دعواســت . کــه واســه فــرداســت دیگــه

اینو کسی کــه دیگــه بی تو یــه تنــهاســت میگــه

با منی . تو دل هــمــه بلواســت

چشا شور تــر از نــمک دریاســت

آخــه الــماس منی . واســه منی

تو دوتا بال . واســه ی پــرواز منی

واســه ی موندن و رفــتن آره در بازه

ولی تو حالا کــه دوســت دارم بی اندازه

نــری تو . احساس و خواســت و راز منی تو

ناز منی تو . شانس منی تو

توی قــمار زندگی آس منی تو

تو روزها شــبــها با ما سپــری کن

با تو بی تو دیگــه نــه اصلا

یاس بی تو میگــه من خســتــم تو

پس تو . دســتو . بده بــه من

بــبند تو قلــبو بــه دل مـــن

با تو بی تو دیگــه نــه اصلا

کــه یاس بی تو میگــه من خســتــه م

پس تو . دســتو . بده بــه من

بــبند تو قلــبو بــه دل من بگو

با تو بی تو دیگــه نــه اصلا

کــه یاس بی تو میگــه من خســتــه م تو

پس تو . دســتو . بده بــه من

بــبند تو قلــبو بــه دل من بیا

چشَم بســتــه ســت و لــبام بازه

بــبین . تک تک کلــمــه هام رازه

پاره کــردم چند پیــراهن بیشــتــر

قوی تــرم از صد تیــر آهن هیجده

ولی تـــوی زندگی تو وقــت سخــتی

تو وقــتی هســتی . تــرسی پس نیســت

بد جوری منو تحــت تاثیــر

قــرار دادی تونســتی سوژه ی بحث من شی

بـــلــه وقــتی . کــه سخــتی کــم نیســت

هیچکس دیگــه نزدیکــم نیســت

من میگــم کیســت کــه مــتقابلا

با حــرفای قشنگش . کنــه مــتقاعدم

حــرفات قشنگــه خوب تویی اون کس

کــه می خواد بــمونــه با من . تویی اون پس

با تو بی تو دیگــه نــه اصلا

یاس بی تو میگــه من خســتــه م بیا

با تو بی تو دیگــه نــه اصلا

کــه یاس بی تو میگــه من خســتــه م تو

پس تو . دســتو . بده بــه من

بــبند تو قلــبو بــه دل من بگو

با تو بی تو دیگــه نــه اصلا

کــه یاس بی تو میگــه من خســتــه م تو

پس تو . دســتو بده بــه من

بــبند تو قلــبو بــه دل من

با تو بی تو دیگــه نــه اصلا

کــه یاس بی تو میگــه من خســتــه م

پس تو . دســتو بده بــه من

بــبند تو قلــبو …

خواننده رپ مردمی یاس

برچسب ها :

همچنین ببینید

مــتن آهنگ راز – یاس

مــتن آهنگ راز – یاس

بیا دلــتو بده من تا بخونــم واســه ی تو می خوام بــمونــم من با تو …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت