مــتن آهنگ ســتاره قطــبی – یاس

این منــم . یک مــرد تنــها توی راه یک بیابونِ تاریک

تا چشــم کار میکنــه ظلــمات راهــم دوره یا نزدیک ؟

تا کجا باید ادامــه داد بــه این راه هــمــه جا تاریک . بالا ســرم آســمون سیاه این راه هســت سخــت و طولانی راه بلد این جاده فقط یکیســت

زیر پام کــه نگاه میکنــم فقط خاک وای تــرسام چــه تــرسناک یک ســری نقطــه ی نورانی تو آســمون چشــمامو جلــب میکنــه بــه ســمــتشون

کــه بینشون یکی نورانی تــره کــه اون نور نور ســتاره ی منــه بــهــم امید میده میگــه بیا انــرژی حــرکــتــم شده زیاد

مثل اینکــه باید بــه ســمــتش حــرکــت کنــم تا بــتونــم بــه کــمک اون ســتاره راه خودم رو آروم . آروم پیدا کنــم

حالا قدمــمو تند تند بــر میدارم راه سخــتــه ولی دســت بــر نــمیدارم در طی مسیر طولانی و دراز روز رو در روبــروم میبینــم

رسیدم بــه هدف وقــتی نور رو دیدم دویدم هــر طــرف با یه شور و شعف خســتگیام شد رفع با این حد کــه بود ضعف من بودم کــه پیدا کــردم

با خوشحالی رفــتــم بــه سوی نور رفــتــم و بعد بــهش گفــتــم با غــرور میدونــم میای باهام تا جا های دور تو تاریکی شــب ها چشــمامو نــمیکنی کور

هدف حــرکــت بــه طــرف روشنایی ولی حالا رسیدم بــه یه دوراهی چپ و راســتــه کدومو بــرم مسیر درســت تو این دو راه پیدا بشــه ؟

من کــه تونســتــم تا اینجا رو خودم بیام قدم بــه قدم تو این مسیر نیوفــتادم تو دام حالا توی نعــمــت آزادمو رهام تصــمیم خودمــه راهی رو کــه خودم میخوام ؛ آره

ســمــت چپ ( چپ ) خاک اون پــر طلاســت ولی راه راســت در مسیر ســتاره هاســت نــه من میرم بــه طــرف طلا تا نخورم بــه تاریکی هوا هــم روشن

. هــم زیبا طلاســت ولی ســتاره هــمیشــه تو آســموناســت بــرو بــریم بــه چپ ( چپ ) حــرکــت . محکــم و پــر اســتقامــت

وای دوباره هــمــه جا تاریک شد تــرس و وحشــت . تیرگی نزدیک شد زرق و بــرق طلا ها کــم کــم از بین رفــت من موندمو پشیمونی اما چــه سود ؟

پس کو اون شــهــر طلاییِ زیبا نــمیتونــم حــتی پیدا کنــم یک راهنــما آهای کسی نــمیشنوه اینجا صدام اون ســتاره هــم رفــت دیگــه پشــت ابــرا

دلــم گــرف از این تاریکی مطلق خســتــه شدم دیگــه ندارم رمق آهای ســتاره بیا بیا بــه کــمکــم میدونــم ( میدونــم ) اشــتــباه کــردم

ناگــهان غــبار ابــر رفــت کنار نور اون ســتاره منو کــرد امیدوار انــرژی حــرکــتــم آره شده زیاد چون کــه بــه ســتاره دیگــه دارم اعــتــماد

حالا من دیگــه میدونــم راهــم کجاســت از این بــه بعد حــرکــت میکنــم بــه راه راســت راهی کــه در مسیر ســتاره هاســت راهش سخــتــه خونــه ی منو شــماســت

با یه موفقیت هــمــه چی رو فــراموش نکن نور خدا رو تو دلــت خاموش نکن دعاکن بــرو بگو خدایا شکــرت تا اینکــه خدا هــمیشــه باشــه پشــتــت

تعــبیر این خواب من فقط یک چیز بود تشــبیه اون و خداوند عزیز بود ســمــت چپ فقط تو مسیر جــهنّم راه راســت بــهشــت واســه روز رســتو خیز بود

بیایین تا آخــرش با اون نور باشیم و بس بیاین تو زندگی دور باشیم از هوس ســتاره ی قطــبی بــرامون باشــه یک درس بــرون از خودت اون شــب نحس

چشــماتو بــبندی و باز کنی میبینی کــه تــه خطی واســت چی میمونــه ؟

فقط اعــمالــتــه کــه طــبق اون خداوند تصــمیم گیری میکنــه

پس هــمــه بــرگــردیم از ســمــت چپ اســم خدا رو بیاریم روی لــب

امید کــه ســتاره ی قطــبی بــرای ما تو زندگی باشــه یه راهنــما

خواننده رپ مردمی یاس

برچسب ها :

همچنین ببینید

مــتن آهنگ به خاطر من – یاس

مــتن آهنگ به خاطر من – یاس

نگاهی عــمیق بــه تقویــم وســررسیدش فــهــمید وقــت تفــریح ســر رسیده ســردرگــم تو کوچــه ها ســرگــردون …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت