مــتن آهنگ دلــت دریاســت – یاس

حــتــما الان با خودت میگی تو چی میدونی ؟

از دردی کــه نداری واســه چی میخونی ؟

میدونــم و حق داری اینو بھم بگی ولی

عشق بــه ھم زبون میــتونــه باشــه دلیلش

تو حــرفای دلــت آه…سینــه سوزن

وقــتی کــه تن تو سوراخ میشــه زیر سوزن

منــتظــری کــه بــرســه روز سلامــتی

حاضــری اونو بــه ١٠٠ کیلو طلا ندی

تقسیــر تو نیســت کــه شدی بســتــری

حــرف ھمــه ی آدمارو از بــری

ھه..خود من کــه ســر تورو با این حــرفا بــردم

دنیا رو فحش میدم با یه ســرما خوردن

چــه بــرســه بــه تو کــه …ھھھه..چی بگــم ؟

وســرازیری بــه سوی درد با شیــب کــم

ولی خدا دردای مارو دیده

آخــرش اونــه کــه بــه دســت ما دارو میده

دلــت مثل یه دریاســت

امیدواری بــه فــردایی کــه

تــموم میشــه دردات

وقــتشــه غــم از دلــت بــرداری

دلــت مثل یه دریا

امیدواری بــه فــردایی کــه

تــموم میشــه دردات

وقــتشــه غــم از دلــت بــرداری

خیلی وقــتا میشــه کــه با توئــه این واژه

کــه چــرا من باید ســرنوشــتــم این باشــه ؟

دور ما پــر شده از این ھمــه چــرای بی جواب

تنھا امید میــتونــه باشــه چــراغ این شــبا

تو این مسیــر پــر پیچ و خــم و پــر ســراب

روبــرو شدی تو حالا با یه پل خــراب

خودتو بــه راحــتی بــه دســت باد نسپــر ھمنشین

تا کــه بــتونی بــه راحــتی از پل رد بشی

وقــتی کــه دردا میگیــره زیر یه خــم

تورو میکوبــه روی زمین و میــره . بخند

بــه این میگن بدل توی فن کشــتی

یعنی تو درداتو با خنده کشــتی

توی کلــمــه ی ای کاش حــبس نشو

کاش رو کاشــتن ولی ســبز نشد

جــمع کن حالا یه مشــتی جوک دور خودت

بخند تا خودت باشی دکــتــر خودت

ھه..ھه

دلــت مثل یه دریاســت

امیدواری بــه فــردایی کــه

تــموم میشــه دردات

وقــتشــه غــم از دلــت بــرداری

دلــت مثل یه دریا

امیدواری بــه فــردایی کــه

تــموم میشــه دردات

وقــتشــه غــم از دلــت بــرداری

خواننده رپ مردمی یاس

برچسب ها :

همچنین ببینید

مــتن آهنگ نسل ماست – یاس

مــتن آهنگ نسل ماست – یاس

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت