مــتن آهنگ خودتو تو بغلــم بنداز – یاس

بیا دســتاتو بده بــه من تا بخونــم با احساس

در گوشــم تو بگو کــه هی یاس

بیا خودتو توی بغلــم بنداز

بیا دســتاتو بده بــه من تا بخونــم با احساس

در گوشــم تو بگو کــه هی یاس

بیا خودتو توی بغلــم بنداز

بیا دســتاتو بده بــه من تا بخونــم با احساس

در گوشــم تو بگو کــه هی یاس

بیا خودتو توی بغلــم بنداز

بیا دســتاتو بده بــه من تا بخونــم با احساس

در گوشــم تو بگو کــه هی یاس

بیا خودتو توی بغلــم بنداز

بیا دســتاتو بده بــه من تا بخونــم با احساس

در گوشــم تو بگو کــه هی یاس

بیا خودتو توی بغلــم بنداز

چشات داره بــرق میزنــه مثل الــماس

واســه ی داشــتن تو من دارم وسواس

هی تو تناز تو بگو پس یاس

ما بشیــم دســت بار بکنیــم پــرواز

آره پس با تو می تونــم پس تو

تو بده دســتاتو یاد من هســت با تو

آینده ی خودمو می کنــم رســم با تو

خونــه ی کاه گلی دیگــه میشــه قصــر با تو

هــمیشــه می ذارم توی جیــبــم عکساتو

اینــه یک عشق ناب کــه از با غــریــبــه بودن کنی اجــتناب

اینــه یک اتحاد کــه ردیف کنــم هــرچی کــه دلــت بخواد

بیا دســتاتو بده بــه من تا بخونــم با احساس

در گوشــم تو بگو کــه هی یاس

بیا خودتو توی بغلــم بنداز

بیا دســتاتو بده بــه من تا بخونــم با احساس

در گوشــم تو بگو کــه هی یاس

بیا خودتو توی بغلــم بنداز

خواننده رپ مردمی یاس

برچسب ها :

همچنین ببینید

مــتن آهنگ درکــم کن – یاس

مــتن آهنگ درکــم کن – یاس

سلام عــرض شد بفــرما بــبخشید واســه ی این آگــهیــتون مزاحــم شده بودم خواســتــم اگــر بشــه …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت