مــتن آهنگ پدر – یاس

کسی چی می دونــه از فــردا

پس الان هدفونــتو بــردار

افکار اشعار بگــم از دردام

الان

از خواب بــرپا

دریاب اشکام

حــرفام

سنگ صــبورم آهنگ

من از درد درونــم با غــم خوانــم

درد دلــم با تو بشنو

چند جــملــه بگــم با تو

بگــم چــه روزای سخــتی رفــت و سخــت تــر اومد

پدر وقــتی رفــت غــم از در اومد

قــبل فوت پدر من اوضاع هــمین بود

مشکلات ما هــمیشــه در کــمین بود

در هــر قدم یک دشــمن

من از تــرس اعــتــماد رو در خودم کشــتــم

با خشونــت بــه من می گفــتن خوش اومد

منــم از اون رفــتارها خونــم بــه جوش اومد

ما دیگــه هــمــه چی رو از دســت داده بودیــم

ســرمون کلاه رفــت ما کــه ساده بودیــم

بــه یاد روز می افــتــم کــه با دســتــبند

بابای خوبــم رو می گــرفــتن از من

پس من رســما تنــها شدم

از غــم خلوت کــردم با خودم

چیزی کــه در د آورد اون روزا قلــب ماها رو

کــه اونا آوردن حکــم جلــب بابا رو

هــر چی ازشون وقــت خواســتــم من

می گفــتن نــه ناز کــردن

ورشکســتــه شدیــم آره

کار خدا بود اون هــمــه چک رو پاس کــردن

بگــم چــه روزای سخــتی رفــت و سخــت تــر اومد

پدر وقــتی رفــت غــم از در اومد

قــبل فوت پدر من اوضاع هــمین بود

مشکلات ما هــمیشــه در کــمین بود

بقیــه رو ادامــه میدم من الان صــریح

یــه پای ما خونــه بود و یــه پا کلانــتــری

ما هــم ساکــت نــبودیــم آره بنابــراین

فکــر نکنین کــه ما پســر پیامــبــریــم

یکی از طلــب کا را رو کــه خیلی لجنــه تو خلوت

رفــتــم بالا ســرش مثل اجل معلق

فکــر نکنین یاس هســت مولکولی بیــرحــم

بچــه های شــما ازم الگو میگیــرن

قاضی گفــت چقدره طلــبــت ؟

گفــت 7 – 8 تومن

خواســتــم با دســتام بگیــرم و خفش کنــم

آره حــرص بغض . حس یــه عقده یــه نقطــه تو قلــبــم نقطــه ی سوخــتــه

14 – 15 سالــه بودم آره تو هــمین مــرزا

با طلــب کارا حساب کــردم تومنی 5 زار

یکــمی اعصاب

راحــت شد قــرضا

رو دادیــم از چکا پاره کــردی امضا ها رو

فکــر نکن بدبخــتیا رو من پیچیدمشون

از اون دور من سخــتیا رو میدیدمشون

پیشــرفــت کور شد چقدر طنابش

بابا گفــت دســت بالا بــبــر پناه بــهش

بگــم چــه روزای سخــتی رفــت و سخــت تــر اومد

پدر وقــتی رفــت غــم از در اومد

قــبل فوت پدر من اوضاع هــمین بود

مشکلات ما هــمیشــه در کــمین بود

جیــبامون پاک تــر بود از قلــب نوزاد

کــه پولی نــمونده بود حــتی 2زار

یــه ماشین داشــتیــم از دار دنیا

کــه اونــم رفــت و شد مال دزدا

بــه صاب خونــه با تــرس گفــتیــم اجازه بشینیــم ؟

چــه سخــت بود دوران اجاره نشینی

خودمو کشیدم بیــرون حالا از تــه دل

دارم می خونــم بــرای شــما از تــه دل

وقــتی هــمــه ســرمســتن با عــرق و ودکا

من در دســتــمــه ورق و خودکار

رشد نکــردم من مثل علف هــرز

پشــت نکــردم من بــه هدف ســبز

انــتظار کــمک ندارم من از قــرض الحسنــه

کــمک ؟ هــه کــمک یــه ضــرب الــمثلــه

از گفــتن حــرف بلــه قــربان بیزارم

پس از الان دســتــمو رو قــرآن میذارم

کــه بــه دســت هیچ احدی آتو ندم

اگــه تو بدی بلدی منــم با تو بدم

این مشکل بــرا من یــه تجــربــه بود

کــه بــه زبون هیپ هاپ تــرجــمــه شد

بگــم چــه روزای سخــتی رفــت و سخــت تــر اومد

پدر وقــتی رفــت غــم از در اومد

قــبل فوت پدر من اوضاع هــمین بود

مشکلات ما هــمیشــه در کــمین بود

خواننده رپ مردمی یاس

برچسب ها :

همچنین ببینید

مــتن آهنگ ســتاره قطــبی – یاس

مــتن آهنگ ســتاره قطــبی – یاس

این منــم . یک مــرد تنــها توی راه یک بیابونِ تاریک تا چشــم کار میکنــه …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت