مــتن آهنگ توس رپ – یاس

می دونی ؟ این صدا رو از ســرزمین فــردوسی می شنوی

از ســرزمین توس

کلــمــه ها بــه ما دل و جون و عــرضــه داده

کــه بکوبونیــمشون رو بیــت مثــه گــرز نادر

پــر ســتاره میشــه آســمونا در ضــمیــر دوســت

بــه هــمــه میگــم کــه یــه مــردم از ســرزمین توس

ســتاره با صدای ما مثــه رقصــه نوره

کــه می تونــه بــبینــه حــتی اون کــه تو مــرزه دوره

انــتظار می کشیدم و هــر روز شــب شد

تا کــه زحــماتــم تــبدیلــه بــه توس رپ شد

تو دل من و تو حالا این نکــتــه یــه پل عــبوره

کــه چون ایــرانی هســتیــم دل ما پــره غــروره

پس بذار بگــم اینو من تو وهلــه اول

نــه اهل نشــه بازی هســتیــم و نــه اهل منقل

احــتیاجی ندارم کــه بخوام وید بزنــم و

تو این عالــم نوشــتــه ها رو دید بزنــم

من با صدای بیــت حسابی نشــه میشــم

واســه آینده هام وارد نقشــه میشــم

با من . بیا بــریــم بــه ســرزمین من

تا من . بگــم کــه چیــه در ضــمیــر من

باور کن . کــه میگــم از صــمیــم قلــب

با من باش . ایــران ســرزمین من

حــرف دل ما رو بشنو

عشقو با ما حس کن

بشکون اون دیواره جلوی چشــمو

بــرو بــه ســمــت جلو بدون غــرور

چون اینکــه آینده ها می خونــه اســم تو رو

بــبین میدن با عکساشون توی مجلــه پز

بعد میــرن اون پایین زیــر لجن حوض

ما حقایقو میگیــم حــرف … نیســت

شاید بعضیا بزنن مثل عقــرب نیش

می دونی هــر کسی یا چیزی یــه آدرس داره

اف کن می خواد خونــتو بــه یاد بسپاره

صدام حس داره آره و سخــتیا رو

از یاد بــبــر من میشــم و وقــتی وارد

اینو میگــه بــه تو ای دل و میــره دیگــه

و خیــره میشــه بــه میکــروفون و اینو میگــه

کــه امــتحان خداســت کــه داره دیکــتــه میگــه

کــه از ……………….تیکــه تیکــه

ولی اینــه کــه دیده کــه عیده میده

با اینــه کــه میگــه دیگــه بی شیلــه پیلــه

هی پس من هــر قلــم در دســتــم هســت

هــر بــرگ دفــتــرم یک مسئلســت

با من . بیا بــریــم بــه ســرزمین من

تا من . بگــم کــه چیــه در ضــمیــر من

باور کن . کــه میگــم از صــمیــم قلــب

با من باش . ایــران ســرزمین من

حــرف دل ما رو بشنو

عشقو با ما حس کن

بشکون اون دیواره جلوی چشــمو

بــرو بــه ســمــت جلو بدون غــرور

چون اینکــه آینده ها می خونــه اســم تو رو

بســه دیگــه نــباید تــریزگی پــراکنده بشــه

وقــتشــه کــه حالا دیگــه این درا کنده بشــه

….هــر چی ایــرانی هســتــم و عادل اســمــم

وقــتشــه کــه دیگــه جادو بشین با طلســمــم

رپ می کنــم و سیســتــمشو آره حفظــم

این قدرتی کــه می بینیو داره اف کن

آره پس در هــر ورق از دفــتــرم

هســت از وطنــم از مــردمــم . ایــران

مطلــب بیشــتــر میشــه با هــر دشــمن

هیچ تاثیــری نداره اینا در رشدم

پس بیا حــرفای دل تنگــمو حس کن

و کنار نکش و باز سنگــرو حفظ کن

بی خیال تــرفندا و حــرف دشــمن

ای دل اف کن بــه توس رپ گــرمــه پشــتــم

حــرارتی کــه بــتابــه روی آهن کــه ذوب شــه

بیا وداع کنیــم هــمــه با شــب کــه صــبح شــه

با من . بیا بــریــم بــه ســرزمین من

تا من . بگــم کــه چیــه در ضــمیــر من

باور کن . کــه میگــم از صــمیــم قلــب

با من باش . ایــران ســرزمین من

حــرف دل ما رو بشنو

عشقو با ما حس کن

بشکون اون دیواره جلوی چشــمو

بــرو بــه ســمــت جلو بدون غــرور

چون اینکــه آینده ها می خونــه اســم تو رو

خواننده رپ مردمی یاس

برچسب ها :

همچنین ببینید

مــتن آهنگ بغض – یاس

مــتن آهنگ بغض – یاس

بغض یعنی دردایی کــه رسیدن بــه گلوت بغض یعنی تنــهایی و نــمونده هیچکی پــهلوت بغض …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت