مــتن آهنگ همه چی درست میشه – یاس

هــه یــه کلیشــه ی جدید

هــمــه چی درســت میشــه یا هــمــه چیو درســت میکنیــم

هــمــه چی مثلــه قــبل خوبــه خوب میشــه و

غــما دور میشنو دلامون نزدیک تــر از قــبل بــهــم مثلــه قــبل

خوبــه خوب میشــه و غــما دور میشنو

دلامون نزدیک تــر از قــبل بــهــم مثلــه قــبل

من کــه قــبل دنیا اومدم بــه لطف خالق

بدونــه تجــربــه شدم تو نطفــه بالغ

تــمومــه نامــردیارو دونــه دونــه یادمــه

وقــتی بــهــتــرین عطــر بویــه خونــه آدمــه

قانون میگــه بی رحــمیو مــرسوم بدونــم

بعد باز پاکو معصوم بــمونــم

این یــه حــرفــه حقــه یا یــه طنزه تلخــه

از یــه مغزه بســتــه کــه فکــر نفعو نفــتــه

ســتــمکارا فقط بــه غارت بــردنو

ســتــم دیده ها تویــه حقارت مــردن

و تیکــه هایــه تو رو با شوق میــبــرن

با نــهایــت میل با قاشق میخورن

ولی چــرا تو آرزو رو تویــه سینــه کشــتی

فکــرت اینــه کــه تو هــمیشــه زین بــه پشــتی

خدا دیــر گیــره ولی شیــر گیــره

یــه روزی ام ســر ســتــم بــه زیــر تیغ میــره

هــمــه چی درســت میشــه یا هــمــه چیو درســت میکنیــم

هــمــه چی مثلــه قــبل خوبــه خوب میشــه و

غــما دور میشنو دلامون نزدیک تــر از قــبل بــهــم مثلــه قــبل

خوبــه خوب میشــه و غــما دور میشنو

دلامون نزدیک تــر از قــبل بــهــم مثلــه قــبل

از اینکــه اینجا اوســت کــریــم شاکــرم

بــهــم حال کلی دادی میــمونــه تو خاطــرم

هوامو داشــتــه باش میشناسی یاســرم

خلاصــه خیلی دمــت گــرم خیلی چاکــرم

تو اون زمانی کــه من هســتــم در حال نوشــت

انگار کــه رو بــه رویــه درایــه بــهشــتــم

پس تو میکــروفونو بــردار بدش من

دور من یــه دایــره با پــرگار بکش مــرد

دلــم میگــه سکوتــه مــرگــبار رو بشکن اوجــه موفقیــتــه فــرداتو عشقســت

یــه کارگــر ساده یــه ســردار یــه کشور

تو واســه خودتی منــم یــه ســرباز کــه چشــمــم بــه فــرداســت

عشقــم یــه دریاســت بــه کشور بــه فــرداش تشنــم بــه فــریاد

حســمو حــرفامو مصــرعو ابیاتو حســم رو دریاب نــبــری اســمــم رو از یاد هــه

وقــتی زیــر بار فشار چشات خونــه

وقــتی بــهــت میگن اینو بچاپ نجات دوده

وقــتی آرامشــت خشاب خشاب قــرصــه

وقــتی فقط دوروبــرت بچاپ بچاپ دزده

وقــتی دم خونــت بــه امیده گنج در زدن

اونا کــه تو رو واســه خودت بخوان ۵ درصدن

وقــتی طناب نجاتــتو با عقده میــبــرن

تــماشا میکنن میخندنو تخــمــه میخورن

وقــتی بیکارا قاصــبن و دیوارا کاذبن

و بیدارا کاســبنو بیزارا عازمن

تنــها راه اینــه کــه با دیدگاه تازه تــر پیش بــریــم ما بــه پیشواز سالــه بعد

هــمــه چی درســت میشــه یا هــمــه چیو درســت میکنیــم

هــمــه چی مثلــه قــبل خوبــه خوب میشــه و

غــما دور میشنو دلامون نزدیک تــر از قــبل بــهــم مثلــه قــبل

خوبــه خوب میشــه و غــما دور میشنو

دلامون نزدیک تــر از قــبل بــهــم مثلــه قــبل

تو این شــرایطــه بده نامــرد اقــتصادی کــه باید بسازی با درد افــتضاحی

کــه اجــتــماعو کــرده تــبدیل بــه دشنــه زاری کــه

باید پشــتــه ســرت دوتا چشــم بذاری

ولی بکش بیــرون از این فکــر بیخودی

مشــتی بس کن بــه مولا سکــتــه میکنی

هــه نشســتــه کشــتیــه خودم بــه گل

یکی باید هــمین حــرفارو بــه خودم بگــه

ولی مطئنــم توام بــه آرزوت میــرسی

حــتی وقــتی زندگی بــه تار موت میــرسید

پنجــره رو باز کن تا صدات بــه سقف آســمون بــرســه با من اینو داد بزن

هــمــه چی درســت میشــه یا هــمــه چیو درســت میکنیــم

هــمــه چی مثلــه قــبل خوبــه خوب میشــه و

غــما دور میشنو دلامون نزدیک تــر از قــبل بــهــم مثلــه قــبل

خوبــه خوب میشــه و غــما دور میشنو

دلامون نزدیک تــر از قــبل بــهــم مثلــه قــبل

خواننده رپ مردمی یاس

برچسب ها :

همچنین ببینید

مــتن آهنگ باید بــتونیــم – یاس

مــتن آهنگ باید بــتونیــم – یاس

هــه ه دلــت گــرفــتــه . میفــهــمــم منــم مثل توام بد جوری غــرقــم باور کن منــم …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت