مــتن آهنگ بغض – یاس

بغض یعنی دردایی کــه رسیدن بــه گلوت

بغض یعنی تنــهایی و نــمونده هیچکی پــهلوت بغض بغض

بغض یعنی کــه غــرورت نذاره بــریزن اشکات

بغض یعنی حــرفایی کــه خشک شدن پشــتــه لــبــهات بغض بغض

بغض یعنی شــبــهایــه تنــهایو خــرابی بغض یعنی فکــرو خیالش نذاره بخوابی

بغض یعنی جز رفــتن دیگــه هیچ راهی نداری بغض یعنی کــه هنوزم اونو دوسش داری

بغض یعنی خنده های ساخــتگی شکنجــت بکننو تو مــبدا آخ بگی

هــمــه منــتظــر اینن تو یــه جایی گاف بدی بکوبنــت زمین کــه فــردا نــتونی راه بــری

بغض یعنی یــه بحــران پنــهان بــرم کنســرت ولی بــه عنوان مــهــمان

بغض یعنی پا بــه سن بذارم بازم نــمیــتونــم تو ایــران پا رو سن بذارم

انگار واســه بالا رفــتن وجود داره یــه راه بال ولی خدا غــرور داده بــه ما چــرا

بعد این هــمــه بدو بدو تا آخــرشــم رسیدی بــه فــرودگاه امام

بغض یــه زنگ مــرده ساکــتــه یــه دســت رو پاســتــه یــه دســت رو ساکــتــه

کی تو اون لحظــه قادر بــه درک حالــتــه هیچکی بغض لحظــه ی تــرک خاکــتــه

نگو بی ملاحظــه هســت نگو بی ادبــه چونکــه بعضی وقــتا بعضی حــرفا میطلــبــه

مــهــم اینــه کــه دلــتو بــه یــه دنیایــه واقعی قــرص کــردی آدم بیدار حقیقــت رو دید

بغض یعنی یــه فــرزند تو دار بــه یــه لــبخند رو کار

کــه از دورن شکســتــه شده با یــه حســرت یــه تومار حــرف

تو خونــه ای کــه یــه دم جنگو طوفان بعد هــمــه خســتــه شدن و پدر رفــتــه تو حال

جا انداخــتو خوابید خونــه پادگانــه فــردا مامان زجــه زنان تویــه دادگاهــه

صداش گــرفــتــه دل شکســتــه هنجــره خشک طلاق

این کلــمــه روحــه بچــه رو کشــت

بغض یعنی دروغ بوده حســه تو بــه من مفصلــه قصــه اش گذاشــتــم ورس دو بگــم

وقــتی اون کسی کــه میخواســتی نداری دیگــه پیشــت

حــرف نگفــتــت درد نــهفــتــت رو هــم میشــه بغض

بغض یعنی حســرت اون چیزایی کــه نداشــتی

بغض یعنی هیچ وقــت نشد اونجوری کــه میخواســتی بغض بغض

بغض یعنی زخــمایی کــه جا مونده از رفیقــت

بغض یعنی خوب نشــه دیگــه این درد عــمیقــت بغض بغض

هــمــه از غــریــبــه خوردن ولی من از خودی تویی کــه میخواســتی هــر زمان کــه هوس کنی

با تغییــرا و تخــریــبات منو تو قفس کنی پس اینکــه من هســتــم تو ساخــتی نگو عوض شدی

نــمیــتونی بگی عوض شد نســبــت بــه تو رفــتارم از دور بــرو اطــرافیات بپــرس در بارم

وقــتی من پات وایســتادم منــم بدون حق دارم

ولی کسی پایــه من واینســتاد بــه جز شلوارم

من حلقــه تو دســتــت خواســتــم از تــه دلــم و تو میخواســتی بزنی هــمون حلقــه رو بــه گوشــم

میخواســتی بــرات لــباس بــرده رو بپوشــم تو از اونا بودی کــه فقط میخوان قلــبــمو بدوشن

قصــه از اونجا با مزه شد کــه از ما خســتــه شد تا دلــم وابســتــه شد درایی وا بســتــه شد

یادو خاطــرهات کلــمــه های با ارزشو کنار هــم دیگــه جــمع کــرد رو کاغذ نشوند

ولی اون روزا نــمیــمونن نــمیگذرن یــه روزی با صدای خنده هام هــمــه میشنون

یــه روز کــه من بالامو اونا تنــها در جا میزنن فــردا هــر جا میپــرم با ده تا .. با تیک زدن

ولی تو تنــها دلیل آشــتیــم بودی با دنیا تو اون کسی کــه خواســتیــم بودی

تو رو خودم دیدم تو هــم کاشــتیــم بودی با من

تو تنــها دونــه ای کاشــتیــم بودی داشــتیــم لوتی

من بد عادتــت کــردم نــه رفــتی هــمــه جا گفــتی من آدمش کــردم

بلد خان با دوتا کار شدی طلــب کار من کــه صد بــرابــر حال دادم کــه تــبــهکار

بذار دســت تو هــم تو این رابطــه رو بشــه میدونی اونکــه تو یــه جــمع ساکــتــه تو چشــه

یکی هــم پیدا میشــه کــه بــهــت نخ بده

کــه بشینی بد من یــه جوری بگی کــه طــرف بــهــت حق بده

بــبیین این نخا مثــه نخ دندونــه واســه اونا هــمــه چی یــه شــب گــرمــه فــردا یخ بندونــه

خلاصــه اینــم آخــرین ورســم بــرو روم نیار تو دلــت بگو آفــرین پســر

بغض یعنی شــبــهایــه تنــهاییو و خــرابی بغض یعنی فکــرو خیالش نذاره بخوابی

بغض یعنی جز رفــتن دیگــه هیچ راهی نداری

بغض یعنی کــه هنوزم اونو دوسش داری

خواننده رپ مردمی یاس

برچسب ها :

همچنین ببینید

مــتن آهنگ پدر – یاس

مــتن آهنگ پدر – یاس

کسی چی می دونــه از فــردا پس الان هدفونــتو بــردار افکار اشعار بگــم از دردام …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت