مــتن آهنگ هانی – یاس

یــه نگاه بنداز عزیزم . می خوام بگــم . دوســت دارم

خوب می دونی کــه بازم . ســر کارم

بــه من بگو عزیزم . ناز چشــمـــاتو بیام چند بخــرم ؟

نگو می ریــم ما

اگــه بخوای بگی منو دوســت نداری

می میــرم آخــه دیوونــه میشــم

اگــه بخوای منو تنــهام بذاری

بذا دلــمو بدم و بــرم و بخونــم اینــه با تو

بــرم و بــه هــمــه بگــم و بدونی بی تو

کسی خاطــر تو رو نــمی خواد بــه جز من

اگــه “نــه” بگی مجــبورم تو رو بدزدم

هــی تو بدون اینو کــه

حـــیف من و تو

باید عــین دو تا ســتاره

بــین هــمــه بــتابیــم

هــی بــه من نگو کــه

قـــید منو زدی تو

دیگــه نــمی بینی کسی عین منــــو

ولی نــه عزیزم . من تو رو می خوامو

آره هــر جا کــه بــری دنــبالــت میامـــو

من دوســـت دارم

عزیزم من تو رو می خوامو

آره هــر جا کــه بــری دنــبالــت میامــــو

من دوســـت دارم

از دســت ایــن خوشگلــه . مـــن

یــه خواب خوش ندارم

نکنــه فــردا جلوی

نگاهش کــم بیـــارم

عاشق میشــم . با یک نــگاش

می لــرزه دســت و دلــم

نــتــرس تا وقــتی منو داری

با من بــمون خشگلــم

تو بدون اینو کــه آره

میگــم بــه تو اینو کــه هنوز اگــه پایی

تو بیا جلو بدونی کــه عــروسک مایی

حالا کــه مال منی بیا جلو . زود باش ســریع

تا بــبینــم من اون صورت دوســت داشــتنیــتــو

دیگــه طــرف کس دیگــه

تو نــری کــه فــریــبـه . نکنــه

یــهو دلو بــبازی ســریع بــه غــریــبــه

بذا لجــبازیا رو واســه کس دیگــه

اخــم و تّخــم بســه دیگــه

بســه دیگــه از لجــبازی دســت بــردار

انقد دیگــه دل مارو ســر کار نذار

دل من . دیگــه طاقــت نداره

واســه من دیگــه تو بــهونــه نیار

از هــمون روزی کــه چشاتو دیدم

عکس چشــماتو روی قلــبــم کشیدم

کــم آوردم پیش نگاهــت

مث تو . دیگــه هیچ جا . ندیــــــدم

ولی نــه عزیزم من تو رو می خوامو

آره هــر جا کــه بــری دنــبالــت میامــو

من دوســت دارم

عزیزم من تو رو می خوامو

آره هــر جا کــه بــری دنــبالــت میامـــو

من دوســت دارم

ولی نــه عزیزم من تو رو می خوامو

آره هــر جا کــه بــری دنــبالــت میامـــو

من دوســت دارم

عزیزم من تو رو می خوامو

آره هــر جا کــه بــری دنــبالــت میامــو

من دوســت دارم

خواننده رپ مردمی یاس

برچسب ها :

همچنین ببینید

مــتن آهنگ بی تو هــرگز – یاس

مــتن آهنگ بی تو هــرگز – یاس

قایــم نــمیکنــم ازت رازی اینو بدون خوشــم نــمیاد من از بازی خوب ســر تا پای …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت