مــتن آهنگ دفترم دستمه – یاس

دفــتــرم دســتــمــه . حــرف من از غــمــه

رفــتــه ازم هــمــه هــمــهــمــه . چون کــه تفــرقــه

ســر در دفــتــر هــر کســه

یکی از بس کــه پول در دســتــرسش هســت ازش ســرمســتــه

یک هــم مثل ما . صد دفعــه من در حســرت مزمزه پول شدم وسوســه

چــه سخــتــه کــه بخــت یه بنده بگــرده .

یه درد و یه رنجــه کــه مــردم بگن کــه بــه منچــه

هــر چــه زدم مثل بچــه من ضجــه بــه هیچ وجــه

نــمی رفــت بــه خــرج یه زن یا یه مــرد کــه

حــرف دل منو بشنوه حــتی یه لحظــه

بــه محض شنفــتن حــرف های گفــتــم

فکــر یه تــرفند . دقــت می کنند بــه نکــتــه حــرفــم

کــه نقطــه ضعفــم

پیدا کنن و با طــرح یه نقشــه ضــربــتی نابودم کنن.

خوابــم از صدای موزیک بیدارم . نــمی دونــم چی کار کنــم

خواننده رپ مردمی یاس

برچسب ها :

همچنین ببینید

مــتن آهنگ از چی بگــم – یاس

مــتن آهنگ از چی بگــم – یاس

میگی بازم کنار هــمدیگــه واژه بچین راجــب چی …. باشــه بشین چشاتو باز کن یــه …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت