مــتن آهنگ یادت نــره – یاس

یادت نــره کــه یاد تو هــمیشــه هــمــراه منــه

مــهــمان ها نــمیــتوانند لینک های موجود درارسال ها را بــبینند. لطفا از اینجا ثــبــت نام کنید تا بــتوانید لینک ها را بــبینید.

یادت نــره کــه آینــه ها از تپش تو روشنــه

یادت نــره نــبودنــت جونــمو آتیش می زنــه

یادت نــره یادت نــره یادت نــره یادت نــره یادت نــره یادت نــره یادت نــره

بغض تو یاس پــرپــره

شــب تو چشات شناوره

دل واســه تو دربــه دره

یادت نــره یادت نــره

عاشق تو قلندره

از هــمــه دیونــه تــره

ناز تو رو خوب می خــره

یادت نــره یادت نــره

یادت نــره کــه یاد تو هــمیشــه هــمــراه منــه

یادت نــره کــه خواســتنــت مثل نفس کشیدنــه

یادت نــره کــه آینــه ها از تپش تو روشنــه

یادت نــره نــبودنــت جونــمو آتیش می زنــه

یادت نــره کــه خســتــه ام

از این فــراموشی بد

یــه حــرف تکــراری شدم

مثل مدار جذر و مد

یادت نــره تــرانــه هام دفــتــر خاطــراتــمــه

یادت نــره بدون تو سقوط من دم بــه دمــه

یادت نــره کــه یاد تو هــمیشــه هــمــراه منــه

یادت نــره کــه خواســتنــت مثل نفس کشیدنــه

یادت نــره کــه آینــه ها از تپش تو روشنــه

یادت نــره نــبودنــت جونــمو آتیش می زنــه

یادت نــره تا هــمیشــه واســه تو میخونــم

و میدونــم تو هســتی پایــه های اســتخونــم

من و تو با هــم می تونیــم بــه ســتاره

وقــتی کــه نــباشی دیگــه مــرگ هســت راه چاره

دل من میگــه یکــم دیگــه فکــر کن در این باره

می خوام بــرســم بــهــت ولی دور و بــرم یــه دیواره

هــمــه عشق و مشق و حس شعــر من تو هســتی

یادت نــره کــه تو با من یــه عــهدی بســتی

یادت نــره کــه تو توی قلــب من نشســتی

یادت نــره دل من هســت در بــه درت

یادت نــره کــه عاشق تو یــه قلندره

یادت نــره عاشقــت از هــمــه دیونــه تــره یادت نــره یادت نــره

خواننده رپ مردمی یاس

برچسب ها :

همچنین ببینید

مــتن آهنگ نسل ماست – یاس

مــتن آهنگ نسل ماست – یاس

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت