مــتن آهنگ نسل ماست – یاس

رحــم دنیاســت . آره این آهنگ نسل ماســت

وقــت بیداری رسیده . کسی اشکاتو ندیده

زیر ســرمای زمونــه . کسی درداتو ندیده

بســه آدمای سنگی . دیدن خوابای رنگی

چی می شد هــمــه یکی شن . بشکنــه بــت دو رنگی

خــم بــه ابــرو . غــم بــه چــهــره . نــم بــه دیده

شــبــهارو نا امید طی می کنــه تا سپیده

دو دســت خســتــه . یه دســت فال . یه دســت مشــت بســتــه

و یک دل پاک کــه از بی توجــهی شکســتــه

آقا فال . خانوم فال

یکی ازش بخــر اگــه داری مال و منال

بدون کــه خیلیا هســتن کــه دل بــه جیب تو بســتن

بیکارن . ندارن . بیمارن . بیچارن . دچار مشکلات بی شــمارن

وقــتشــه بغضــتو بشکن . بدو از خودت جدا کن

جا بگیر تو این تــرانــه . از غــمــت خدا خدا کن

کــه بیا ای هــمــه خوبی . من تو آغوشــت بگیرم

بگــم حــرفای نگفــتــه . بگــم و بــرات بــمیرم

بــمیــرم . بگــم و بــمیـــرم

نسل من هســت اصل من . کــه هســت وصف من

پس باید بــرســه بــهشون آره دســت من

حیف کــه ســرده فصل من

و پــر از تــرس و لــرز و درس و یأس عصــر من

این هــمــه زیبایی رو ول کــردی . ازشون دل کندی

آب زلال قلــب رو آره گل کــردی

عوضش بــه پلیدی ها دل بســتی

ما دیگــه کی هســتیم ؟

کــه دســت هــر چی بدی هاســت ما از پشــت بســتیم

دســت هــر چی بدی هـاســت

ما از پشــت بســتیـم

کــم کــم داره وجدان از یاد میره

دلایل انسان بودن هــمــه بــه باد میره

هــر کی هــر چی دلش بخواد میگــه

نامــرد بــه مــرد یاد میده

ولی مــرد . زن . من

می خوام تو این دقایق

بــراتون روشن کنــم یه ســری حقایق

ما آدما فقط می خوایم یک ســهــم ز دنیا . فقط یک ســهــم

و اون رحــم دنیاســت

و اوووون رحــم دنیـــاســت

خواننده رپ مردمی یاس

برچسب ها :

همچنین ببینید

مــتن آهنگ راز – یاس

مــتن آهنگ راز – یاس

بیا دلــتو بده من تا بخونــم واســه ی تو می خوام بــمونــم من با تو …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت