مــتن آهنگ هویــت – یاس

گــوش بـــده

تا بگــم بــه تو نیــتــمو

دارن از بین میــبــرن هویــتــمو

تاریخ خــاک ســرزمین آریایی

داره فــریــاد میزنــه تا ما بیاییــم

پس . حالا وقــتشــه بشنوی کــه

ایــران . وطن من . هــمون کشوری کــه

بعد هفــت هزار سال . ایــران . ســر پاســت

هنوزم دل ایــرانیان . دریاســت

بشنو هــموطن من اینو . از یاس

کــه واســه ی وطنــم منــم . ســرباز

بگیــر بــه دســتــت پــرچــم ایــران و بگو

نگین دســت هســتی . ایــرانــه بدون

اعــتــراض من میشــه مثل گلولــه شلیک

بیا با هــم بخونیــم ســرود ملی

خواهــر و بــرادر من ای هــموطن

تــمدن ایــرانیا هســت در خطــر

هــمــه ماها ســربازای زیــر پــرچــمیــم

نــمیذاریــم از ما بگــه هــر اجنــبی

واســه ما ایــرانیا ملاک هــر نفــره

کــه روی گــردن ما پلاک فــروهــره

اتحاد ما واســه دشــمن اضطــرابــه

اســم ایــران واســه ما مایــه ی افــتخاره

احــتــرام ما بــه ایــران یــه خار تو چشــم ِ

کسایی کــه می خوان بزنن ضــربــه بــهش

مثل تشنگی گندم بــه آب

حس نــم نــم بارون بوی خاک

مثل تو . مثل چشــمــه پاک . بوی خـــــاک

وطن عشق تو . توی قلــبــمــه

خوندن از وطن . حس منــه

عشق من . خاک میــهنــه

ایـــــــــــران

می خوای بگی ما اومدیــم از یــه نسل وحشی ؟

پس یــه نگاهی بنداز بــه تخــت جــمشید

داری اســم ایــران و بد جلوه میدی

کــه اســمــت رو بزرگ بنویسن رو جلد سی دی ؟

دارم هدفــتو تو دفــتــرم می نویســم

می دونــم کــه واســه چی ساخــتی فیلــم سیصد

می دونــم دلــت ساخــتــه شده از سنگ و ســرب

جای اینکــه با هنــر بسازی فــرهنگ صلح

توی این تیــرگی روابط هوای مــه آلود

می خوای کــه ماهی بگیــری از آب گل آلود

ولی بــه تو میگــم اینو با زبان اصلیــم

کــه ایــران . هــرگز نــمیشــه تــباه و تسلیــم

خدا بــه تو داده . دو تا چشــم بینا

بــبین کــتابــهای سعدی و ابن سینا

یا بــه فــردوسی و خیام . یا مولانا رومی

هــمیشــه توی تــمدن ما بالا بودیــم

ولی یاس نــمیــتونــه ساکــت شــه

اســم ایــران بازیچــه ی یــه مشــت ناکس شــه

هدفــتو پاره میکنــم با تیغ ایــمان

تو کی هســتی کــه بگی از تاریخ ایــران

مثل تشنگی گندم بــه آب

حس نــم نــم بارون بوی خاک

مثل تو . مثل چشــمــه پاک بوی خـــــاک

وطن عشق تو . توی قلــبــمــه

خوندن از وطن . حس منــه

عشق من . خاک میــهنــه

ایـــــــــــران

کورش کــبیــر بود صلح رو آغاز کــرد

یــهودیا رو از بند بابل آزاد کــرد

کوروش ساخــت . کــتیــبــه ی حقوق بشــر

واســه هــمینــه کــه دارم . یــه غــرور قشنگ

بــه ایــرانــم و ایــرانــم . بــه تاریخ وطنــم

با خاک هــمین ســرزمین آمیخــتــه بدنــم

هــر جای این کــره ی خاکی هســتی هــموطن

تا وقــتی کــه خون تو میدوه در بدن

حاضــر نشو . کــه خودتو راضی کنی

کــه هــر بیگانــه با فــرهنگ تو بازی کنــه

تاریخ ایــران من هویــت منــه

ایــران . دفاع از تو نیــت منــه

خواننده رپ مردمی یاس

برچسب ها :

همچنین ببینید

مــتن آهنگ از چی بگــم – یاس

مــتن آهنگ از چی بگــم – یاس

میگی بازم کنار هــمدیگــه واژه بچین راجــب چی …. باشــه بشین چشاتو باز کن یــه …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت