مــتن آهنگ دنیای بی رحم – یاس

تو دل من خــروار ها حــرف مونده

صدام هــر بار با آهنگی خونده

حــتــما از من تو گلــه داری ؟

کــه چــرا تو آهنگات صد گلــه داری ؟

حقیقــت تلخــه خواهــر . تو بــرادر من

دقیقا حقیقــت گــرفــت ســراســر من

کاش تو پیچش مو می دیدی من فقط مو رو

ولی جلوتو می بینی من فقط دور رو

اسلام گفــت : صلح از شــر بــه دور

نگفــت اللــه اکــبــر بگو و ســر بــبــر

اسلام گفــت : تــموم کنین جنگاتون رو

نگفــت بــتــرکونین بــرجای پنــتاگون رو

موسی کی گفــت : مــردی کــه میــره نــماز

بــری بالا ســرش بزنی تیــر خلاص

از کوچک و پیــر

بچــه ی محــتاج بــه پوشک و شیــر

چــرا خالی کــردی رو ســرشون موشک و تیــر ؟

صدای تیــر . تانک . موشک و پدآفند

خــبــر میده از جنگ نا بــرابــر

از ســرتا تــه دنیا ســراســر

می بینیــم این هــمــه خواهــر و بــرادر

هــمــه زیــر هجوم دشــمن

تیکــه پاره شدن ای خدا اونا بی پشــتن

خدا اونا گشنن

دشــمنا در حال رشدن

خدا بیا پایین اینا هــمــه رو کشــتن

خدا بنده ی گنــه کاریــم

ولی بگو جز تو کیو داریــم ؟

بیشــتــر از اینا بــه تو بده کاریــم

ولی بــه لطفــت هنوز امیدواریــم

پــروردگار من و بنده ها

جای تو در قلــب ما

شــرمنده ایــم از کــرده ها

مــرحــم بذار بــر درد ما

آدمای معــتقد بــه نــبودن تو

شکســتند پــر و بال کــبوتــر صلح

تیــر بارونای دمادم صــبح

جیگــرمو می سوزونــه در آهن ذوب

می بینی چطوری رئیس یک مــملکــت

باعث شد شیطان بــهش حــملــه کــرد

خودش رفــت دنــبال سوراخ موش گشــت

قــتل عام . یک ملــت سیاه پوش گشــت

یادتــه هــمون پدری رو کــه کنج دیوار

با پســرش مثل غنچــه ای ناز

اشک می ریخــت

آخ آره

بیچاره می دید : از هــر طــرفش تیــر داره می باره

پدر یــه لحظــه گــرفــت از تــرس این تصــمیــمو

گفــت شلیک بســه ما تسلیــم هســتیــم

بفــهــمین این بچــه ی منــه

بشنوین تو رو خدار زجــه ی منو

فــرشــتــه ی کوچیک گــریون بود تــرسیده بود

از تــرس بــه پدرش چســبیده بود

ولی دیگــه صدای نالش رو نشنیدم

غــرق در خون تو بغل پدر دیدم

خدا بنده ی گنــه کاریــم

ولی بگو جز تو کیو داریــم ؟

بیشــر از اینا بــه تو بده کاریــم

ولی بــه لطفــت هنوز امیدواریــم

پــروردگار من و بنده ها

جای تو در قلــب ما

شــرمنده ایــم از کــرده ها

ولی گوش کن خدا . تو گوش کن

خدا بــه تو نگــم بــه کی بگــم من حــرف دلو ؟

اینا می خوان کــه با زور بــبــرن حــرف رو جلو

کارشون اینــه پاره کــردن عــمــر یکی

مافوقشــم میگــه بیا جلو و نــمــره بگیــر

تشویق واســه تشدید کشــتار جــمع

ولی بشنو اینو بــه عنوان هشدار من

آخــر هــمــه این جنگ ها زمانیــه کــه

بالاخــره میــرســه جنگ جــهانی ســه

دودش تو چشــم کی میــره ؟

تو چشــم ما

وقــت می بــره تا

من و تو بشــه ما

اگــه باز طــمع کنن میان ســروقــت ما

سیاهی می مونــه دیگــه از بخــت ما

هزاریــم کــه دم بزنیــم از قدرت و ارتش

نــمی تونیــم بگیــریــم جلوی ســرعــت تــرکش

جنگ . جنگــه اینــه یــه چیز مشخص

باز شــهید مثل هشــت سال دفاع مقدس

بــمیــرم واســه چشــمای نــم دیدت

میدونــم هســتی در آرزوی امنیــت

تا روزی کــه جنازم بــره قــبــرســتان

کارم دعاســت خدا قدرتی بــه من بسپار

هــمــه دنیا رو پــر کنــم از بوی یاس

هــمــه دشــمنا شــرمنده بشن از روی یاس

این آهنگ بــه من حس نو میده ناس

واســه هــمین بود کــه خوندم رو بیــت ناب

خواننده رپ مردمی یاس

برچسب ها :

همچنین ببینید

مــتن آهنگ نسل ماست – یاس

مــتن آهنگ نسل ماست – یاس

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت