مــتن آهنگ کمک – یاس

بعد این هــمــه مدت فــهــمیدیــم کــه ما

خود خواه نیســتیــم کــمک هســت بــه جا

لحظــه ها سپــری میشن پس بذار

هــمصدا کنیــم با دشــمنی وداع

چون کــه هــمین یــه بار

دور نفــرت . حصار

میکشــم کــه باز . بگــمش بــبار

بــمونیــم اینو بدونین بدون اینکــه

بــمونــه اینکــه حــرف تا وقــتی کــه زمین می چــرخــه

چی سخــتــه ؟ کــمک بــه هــمنوع واســه ی

هــمــه بــر پا از جا . دســت هــمو بگیــریــم و

بــه جا اینکــه بشینیــم و نگاه کنیــم بگیــم اینو

کــه ما داریــم اما واســه کس دیگــه کــم

مثــه اینکــه تن پوشــه درســتــه گــرگیــم اما

کسی رو کــه لیاقــت داره بــهش کــمک کن

خدا ریاســت داده . کــمک کن مــردم

بنی آدم اعضای یکدیگــرند

کــه در آفــرینش ز یک گوهــرند

اگــه شصــت مــرد شــرخــر دســت بــه دســت شن

پــرپــر کنن من در بــه در شــم

هشــتصد مسلسل هســت تو دســتــم

صد فــرد دشــمن من نــتــرســم

از بس کــه من بد ســرنوشــتــم

هــر کس کــه من دســتش گــرفــتــم و

با خنجــر بزد محکــم بــه پشــتــم

لعنــت بــه من . دوســت بود یا دشــمن ؟

اما معــما اینجاســت

کــه هــر کس ازم باز کــمک خواســت

من صددرصد هســتــم

مثل سنــت نسل اندر نسلــم

مسکن واســه اونایی کــه خســتن بی

واســه فــراموشی از باده مســتن

توی مشکلات اصلا بــت وصلــم

درد تو از دم شکســتــم از

بنی آدم اعضای یکدیگــرند

کــه در آفــرینش ز یک گوهــرند

لازم باشــه حاضــر واســه سازه تازه

تا ســه باشــه واســه گوش نازه

کاســتا کــه کــمک چون مــردم بدطور مجــبورن

کــه ماها خودخواهیــم.گوش کن پس

خســتــه پس ما شدیــم

از دســت شخص ناسپاس کــه یأســه

عاقــبــت کسایی کــه بزرگ شدن بــه دســتــه

یاس و هیچکس کــه

راه و رســم ارزش دادن بــه بخشش

رو یاد دادن

حالا میخوام با حاشیــه بــریــم

بحث عوض شــه

هســت غــرض کــه بگیــم از مــرض کــه

ما ها نــمی تونیــم رپو بــه سادگی تــرک کنیــم

دوســمون دارن از هــر قومی مــردمی

نــمی تونین ما رو طــرد کنین

بــبین امید تو دل ماســت . بس کنین

کــه بــتونین ما رو از عشقــمون طــرد کنید

حــرف ما رو بشنوید و از بــر کنید

بــه جای اینکــه بخواین ما رو دلســرد کنید

خواننده رپ مردمی یاس

برچسب ها :

همچنین ببینید

مــتن آهنگ ســرباز وطن – یاس

مــتن آهنگ ســرباز وطن – یاس

خودتو بده بــه دســت تکســتــم یــه لحظــه بگذر از فکــر و ذکــر و مشغلــه و …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت