مــتن آهنگ بچه های خیابونی – یاس

بیاین یــه ســری بزنیــم بــه زندگی مــردم

بیاین بشیــم تو خیابونا و کوچــه ها گــم

حــرفی هــم بزنیــم از بچــه های خیابونی

کــه والدین اون ها بــردنشون بــه ویــرونی

درد اونارم بدونیــم باهاشون رفیق شیــم

تو زندگی این بچــه ها کــمی دقیق شیــم

خیلی دوســت داشــتــم بدونــم توی دلــت چی میگذره

پدر مادر اون کجان چــرا الان در بــه دره ؟

چــرا فقط بــه خاطــر هوس این طفلای معصوم

بــه این دنیا اومدن و بــه زندگی شدن محکوم

می تونســتی از زندگیش بنویسی یــه رمان

شــرح حالشو بیاری توی کاغذ خیلی روان

هــمــه اونو بــه چشــم یــه آدم خیابونی می دیدن

ولی تو از این اســم گــریزونی

بعضی وقــتا داداششو روی دوشش کول می کــرد

از مــردم دوروبــرش تقاضای پول می کــرد

خودشو توی یــه چاه ** ســراسیــمــه کــرد نگاه ** تــه دلش کشید آه ** مــرهــم دلش قــرص ماه

بی گناه ** بدون هــمــراه ** فکــرمی کــرد دیگــه نداره راه ** آس وپاس تو خیابونا بدون هیچ گونــه رفاه

قطــره های بارون از ســر و دماغش می چکید

صدای خنده ها رو از تو خونــه ها می شنید

می دید کــه

بچــه داره واســه باباش ناز میکنــه

می دید کــه

یــه مــرد چاق بــه ساندویچ گاز میزنــه

می دید

هــمــه خونواده جــمع میشن میــرن گــردش

می دید

بچــه خوابش میاد مامان می کنــه بغلش

می دید کــه

بچــه ها تو بازی ها بازیش نــمی دن

می دید کــه

ســر و وضعشو هــمــه مسخــره می کنن

فکــر میکنی اون کسی کــه توی کار خلاف افــتاده

مادر زادی از اون اول اینطور بــه دنیا اومده ؟ ….نــه

صورتش سیاه از دوده * لــباسای پاره پوره * گــرسنگی تو تنش افــتاد مثلــه یــه خوره

با صدای قار وقوره شکــم میشــه ملودی ساخــت

با موزیک و صدای من چقدر قشنگ می نواخــت

بــرو کفش واکس بزن مشق هاتو کنار خیابون بنویس

مواظــب باش زیــر بارون دفــتــر کــتابــت نشــه خیس

آیندش بــرای اون واقعآ یــه سوال بود

هدفش رسیدن بــه آرزوهای محال بود

یــه ســری با ایده ی خوب یــه ســری با اشــتــباه

آینده ی این جوونا خــتــم میشــه بــه دو راه

بعضیاشون از امــروز تا فــرداها صــبــر می کنن

گذشــتــه رو میندازن دور…آره…باهاش قــهــر می کنن

با درس خوندن کار کــردن تو جامعــه کسی میشن

بــه آرزو ها میــرسن انسان شاخصی میشن

بعضا هــم زیــر بار فقــر و مشکلات

زندگی ازشون میسازه یــه آدم لات

واســه در آوردن پول بــه هــر کاری دســت می زنن

دزدی قاچاق و قــتل

خود را بــه قعــر دوزخ می بــرن

خواننده رپ مردمی یاس

برچسب ها :

همچنین ببینید

مــتن آهنگ شیخ حیله گر – یاس

مــتن آهنگ شیخ حیله گر – یاس

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت