مــتن آهنگ نــه اصلا – یاس

اگــه قول بدی جز من کنی هــمــه رو دک

بــمونی با من یک وقــت نــبندی در

قول میدم با درصد نود و ده

موندگارم با تو تا ابدالدهــر

من واســت تا ســر تا ســر

میشکنــم حــتی صد تا سد

من یاســم خواســتــم از تو اینــه

واســم باشــه دلی کــه هســت تو سینــه

دل گــرمی دســتــت رو هوس کــرده

می خوام بــمونــم باهات ۱۰۰ الــبــتــه

منــم کــه گفــتــم نود دفعــه

تو نذار بــمومن در حســرتــت

دردم آروم هــر دم با تو

من هســتــم تو هــر دســت انداز و

پس رفــتن رو حــتــما از ســر وا کن

کــه در حســرتــت هســتــم خاتون

زیــر قطــرات بارون

میــرم با قدم های آروم

فکــرت واســه من یک دارو

تو میــتونی من رو کنی آروم

بی تو دیگــه نــه اصلا

کــه یاس بی تو میگــه من خســتــم

پس تو دســتو بده بــه من

بــبند تو قلــب رو بــه دل من

بــبین عشقــت اومده نشســت پــهلوت

تو عشق سفــت تــره از درخــت بلوط

کــه چشــم حسود ها کور بــمونــه

واســه من فقط هســتی تو یــه دونــه

اره دشــمن زیاده با ماشین حساب

نــمیشــه شــمــرد بیا تا ما باشیــم حصار

دم در قلــبــت تو یک آپژیــر بذار

کــه تا دکــم رو زدی یاس با شش هزار

ســربز در رو باز می کنــه میاد

عــرصــه رو بــه بدخواهــت می کنــه سیاه

من تو رو می خوام با هــمــه دیوونگی هام

کــه لــبــم داره واســه تو می خونــه بیا

آخــر داســتان مال من میش پس

آره من میــبینــم با تو من می میــرم

این من و این تو . میگی نــه بــبین تو

پس تنــها نــمون و پیش من بشین تو

میکــرفن رو بده بــه دســت من

تو گوش کن حالا بــه تو یــه کــم بگــم

کــه بی تو نــمیــتونــم یــه لحظــه من

تو میدونی اینو کــه منــم یــه مــرد

کــه واســه بد خواهــت می خوام بــرم بــه جنگ

بــه قلــبــم بیا حالا یــه ســر بزن

بــه من قــبل از تو یکی یــه ضــربــه زد

هــمین حالا نــمیخوای بگو بــه هــم بزن

بگو . چطور . بــه تو . بگــم کــه

بی تو حــتی یک دم نــمیــتونــم

پس دســتــت رو بده بــه من

بــبند تو قلــبو بــه دل من

اســمــت واســه من مــرحــم درد

خدا واســه من تو رو ســرهــمــت کــرد

جز تو بــریدم من از هــمــه کس

بگو میــمونی باهــم پس دمــت گــرم

خواننده رپ مردمی یاس

برچسب ها :

همچنین ببینید

مــتن آهنگ تو مــریضی – یاس

مــتن آهنگ تو مــریضی – یاس

تو نــمیتونی تو دنیات عاشق کسی بــمونی حــتی یاد تو ندادن ســر وعده هات بــمونی …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت