مــتن آهنگ چشمامون و باز کنیـم – یاس

هســتیــم بالا

دســتا با ما

با یاس خدا با ماســت

اون کــه بالاســت

دســتااااااااا

میــره بالا وقــتی کــه می خونیــم ماها

پس تا . پس تا ااا

وقــتی هســتیــم هــم صدا شیــم با هــم هســتیــم

چشامونو باز کنیــم چشامونو باز کنیــم

چشامونو باز کنیــم

وقــت نداریــم ناز کنیــم

چشامونو باز کنیــم

از حالا آغاز کنیــم

سخــتیا رو راســت کنیــم

اون بالا پــرواز کنیــم

بابا چکیده این حــرفا رو یکی یکی زدیــم ولی بــه این یکی رسیدیــم کــه بگیــم بــه این زمین

یکــمی در این زمین دقیق شو حقیقــتی در این زمین کــمین کــرده کــه هســت قوی تــرین

می دونی وقــتی کــه من

می خونــم از درد و غــم

دیگــه تو مسیــرتــم

بــرو تو نسیــم شــرق

بــرو تو بحــر این حــرف

بدون کــه حکیــم درد

واســه تو می خونــه پس

یــه دونــه می مونــه پس

یــه دونــه میکــروفون دســتــم

کــه دارم می خونــم از غــم

کلــمات مثل یــه بــهــمن

میــریزه رو ســرو کلــت

نــمی خواد تاثیــر منفی

بزاری مسیــر حــرفی

بشی تو وسیلــه تفــریح

نــمی تونی باشی پســر

تو ســریع تــرین کس واســه فــرار از حقیقــتی

ولی دریغ کــه اسیــر فــریــب سیــم و زری

پس ســریع تــرین مــردی

کــه هســت در این زمین

ماییــم رفیق

بشنو تو اینو از من حقیــر

دســتا دســتااااااااا

میــره بالا وقــتی کــه می خونیــم ماها

پس تا پس تا

وقــتی هســتیــم هــم صدا شیــم با هــم هســتیــم

چشامونو باز کنیــم چشامونو باز کنیــم

چشامونو باز کنیــم

وقــت نداریــم ناز کنیــم

چشامونو باز کنیــم

از حالا آغاز کنیــم

سخــتیا رو راســت کنیــم

اون بالا پــرواز کنیــم

روزا خورشید شــبا مــهــتاب می تابــه بــه زمین

با دو چشــمات قدرت خداوند رو بــبین

شــرم نــمی کنی از اینکــه کلی کــردی تو کــمین

می گی خدا چشاتو باز کــرد و رفــت هــمین

مسئلــه هســت در این

کــه ماها بــه فکــر هــمیــم

کــه کی زیاد داره و ماها ازش کــمی کــم داریــم

خدا داده ولی بــه داده ها چشــم بســتیــم

بــه خودمون بیایــم بــبینیــم کــه ما کی هســتیــم

هــروقــت بــه خودت اومدی بدون بــه موقع اومدی

هــروقــت بلند شدی بدون کــه بــه موقع بلند شدی

هــر گــهواره یــه گوریــه

زندگی هــم اینجوریــه

هیچ وقــت چیزی کــه خدا بــهــت داده نگو یــه جوریــه

وقــتــت عزیزه مثل طلا قیــمــت داره

وصل کن بــه عزیز تــرین چیزت کــه ایول داره

رنگ ســبزو بپوش بــبین چقدر لذت داره

بــرس بــه جایی کــه نشــه گــرفــت عیــب از کارت

دســتا دســتااااااااا

میــره بالا وقــتی کــه می خونیــم ماها

پس تا پس تا

وقــتی هســتیــم هــم صدا شیــم با هــم هســتیــم

چشامونو باز کنیــم چشامونو باز کنیــم

چشامونو باز کنیــم

وقــت نداریــم ناز کنیــم

چشامونو باز کنیــم

از حالا آغاز کنیــم

سخــتیا رو راســت کنیــم

اون بالا پــرواز کنیــم

هــرچی کار بده نده وعده ی الکی بده

حــرف منــه بلــه نگین بده کنین بعدش خنده

حــرف حقو خدا زده نذار بــره بگین حلــه

بعدش ردش کنی بی خیال طی کنی هســتش ســهلــه

یادت نــره کــه دنیا دوتاســت اینو کن تو کلــه

با عشق دنیاتو باز کن کــه بــرسی بــه قلــه

بــرکــت رپ فارس

حــرکــت لــب یاس

یاس کــه هــمیشــه ســر پاســت

دســتا دســتااااااااا

میــره بالا وقــتی کــه می خونیــم ماها

پس تا پس تا

وقــتی هســتیــم هــم صدا شیــم با هــم هســتیــم

چشامونو باز کنیــم چشامونو باز کنیــم

چشامونو باز کنیــم

وقــت نداریــم ناز کنیــم

چشامونو باز کنیــم

از حالا آغاز کنیــم

سخــتیا رو راســت کنیــم

اون بالا پــرواز کنیــم

خواننده رپ مردمی یاس

برچسب ها :

همچنین ببینید

مــتن آهنگ من میجنگم – یاس

مــتن آهنگ من میجنگم – یاس

من می جنگــم بجنگ و بــرو جلو این زندگی بــت میگــه بدو بدو تا پاهات …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت