مــتن آهنگ ســرباز وطن – یاس

خودتو بده بــه دســت تکســتــم

یــه لحظــه بگذر

از فکــر و ذکــر و مشغلــه

و بــرو بــه ســمــت حســم

ســر تکون بده حالا با بیــت اوزی

یکــم بــرو تو حس و حال و فاز و ریــتــم موزیک

درد ورق قلــم هدف هــمش ربط خاصی

دارن بــه اوج و رشد و پیشــرفــت رپ فارسی

من و تو باید تا تــه تو صحنــه وایســتیــم

میدونــم اینو تو هــم موافق با حــرف یاسی

من میخوام تو مخ بــرم یــه کــمی هــرج و مــرج کنــم

درد و رنج رپ من بــه ســبک رپ تــرجــمش کنــم

درس و مشق من نوشــتن اســت از تو از خودم

پس بذار کــه رپ کنــم از عــمق درد مــردمــم

خوب ؟ ؟ ؟

میدونی من مصــر رو گفــتــه های پیشــم

دشــمنای ما دلیل افــت ما نــمیشن

خفــتــه های دیشــب حالا بیدار تــرینن

هــمــه در ها قفل بود من از دیوار پــریدم

بــبین دســتــم این قصــه ها رو مینویســه میگــه

با یــه خودکار کــه عین تیغ تیزه اینــه

کــه مینویســه دیگــه از کینــه ای کــه پیــره

ولی بــه ســمــت پیشــرفــت سینــه خیز میــره

صدامو داری ؟ یاس مینویســه میگــه

هی با خودکاری تیغ تیزه اینــه

کــه مینویســه دیگــه از کینــه ای کــه پیــره

هی بــه ســمــت پیشــرفــت سینــه خیز میــره

رحــمــت بــه اون کسیکــه پشــتــمــه بشــمار

لعنــت بــه اون کسیکــه دشــمنــه بشــمار

رپ نــردبون رشدمــه تو چشــمام

مقصد کــه توی مشــتــمــه بــه اجــبار

هســتــم تو شوک روز های قدیــمو

ولی هنوزم میکنــم شکــر اوســتی کــریــمو

هنوز کلــمــه ها رو مینویســم با صداقــت چون

یــه لحظــه واســتا بینــم انگار صدا قطع شد

اوزی ؟ !!!….

مــهــم نیســت بدون بیــت میــریــم من و تو

بــبین٬ تو وقــتی پایــه باشی واســه پای من

بیــت زود خودشو میــرسونــه با صدای من

ما بچــه های زیــرزمینی

زجــه ها رو میزنیــم

حــرف ما رو میشنوی

ما تک ســتاره میشویــم

تو ســبک بــرتــر من تخــتــه کــردم

در ها رو حــتی سقف رو کندم تا صدر جدول

بشینــم

بشینــم کنارت

بچینــم ســتاره

من میدم ادامــه

و اینــم صدامــه

کــه میــرقصــه با تو

قلــم میلغزه تا صــبح

آره این درس ما شد

پس تو این لحظــه پاشو

واســه جنگ بــه دنــبال حسّ و حال نگَرد

چونکــه اونکــه بــرد هیچ وقــت اســتخاره نکــرد

توی حال و سال خوبی مثل سال ۹۰

هــمــه دســتا میــره بالا بــه افــتخار وطن

بــبین دســتــم این قصــه ها رو مینویســه میگــه

با یــه خودکار کــه عین تیغ تیزه اینــه

کــه مینویســه دیگــه از کینــه ای کــه پیــره

ولی بــه ســمــت پیشــرفــت سینــه خیز میــره

صدامو داری ؟ یاس مینویســه میگــه

هی با خودکاری تیغ تیزه اینــه

کــه مینویســه دیگــه از کینــه ای کــه پیــره

هی بــه ســمــت پیشــرفــت سینــه خیز میــره

پشــتکار من رشد کار من

تو پشــتیــبان من خوش بــه حال من

ما گشنــه های حــرف مــرده کشــتــه های رپ

با کلــمــه هایی گــرونــتــر از بشکــه های نفــت

ت بده

تا تــه تو تحــریــم و تحــت تعقیــب

ب بده

با بد تــرین بلا ها باس بجنگیــم

م بده

ما مســت و منگیــم مثل مــرگ مغزی

ره بــه ره

قلــم بــه دســتیــم قســم بــه نسلی

کــه پا بــه پاشون روز هایی کــه سوخــت دادیــم

از جنس هــمیــم هــمدیگــرو دوســت داریــم

عــرقــتــه بــه رنگ پــرچــمــت بــه ســرزمینــت

کــه قــرمزه سفید و ســبزه منــم از صــمیــم

قلــبــم هســتــم تا توی دنیا صدام بپیچــه

یاس تو اوج درد هــمینجا ادامــه میده

ایــران مــهــم نیســت بــه دســت کی اداره میشــه

آدم هــمیشــه تو محدودیــت ها ســتاره میشــه

بــبین دســتــم این قصــه ها رو مینویســه میگــه

با یــه خودکار کــه عین تیغ تیزه اینــه

کــه مینویســه دیگــه از کینــه ای کــه پیــره

ولی بــه ســمــت پیشــرفــت سینــه خیز میــره

صدامو داری ؟ یاس مینویســه میگــه

هی با خودکاری تیغ تیزه اینــه

کــه مینویســه دیگــه از کینــه ای کــه پیــره

هی بــه ســمــت پیشــرفــت سینــه خیز میــره

خواننده رپ مردمی یاس

برچسب ها :

همچنین ببینید

مــتن آهنگ درد و دل – یاس

مــتن آهنگ درد و دل – یاس

میدونی یه حــرفایى هســت كه مــمكن آدم روش نشــه بزنــه ولی اگــه تو دلــت بــمونــه …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت