مــتن آهنگ مسافــر – یاس

من یاســرم کــه قاصدم عازمــم

واســه حــرف تازه تــر کــه لازمن واســه رپ

یــه سال و نیــمــه کــه دورم از وطن و قافلــم

حالا اینا بــمونــه واســه بعد عازمــم باس بــرم

می بینی دید دارم واســه پیشــرفــت صلح

من تا شش هفــت صــبح

بیدارم و دوباره می خوابــم با نیش خند تو

من یــه مسافــرم کــه تو کشور مجاورم

ولی فقط اینو خدا می دونــه بعد ازنجا کجا بــرم

این داره بــم مشــت میزنــه

فک می کنن داره بــهــم خوش می گذره

شــهــر فــرنگ و اون ور آب از دور دســت بــهــتــر و خوشــتیپ تــره

حــرفام عین عینکــه کــه واضح بــبینی

پازل بچینی واســه یــه چیزی واقعیــتی کــه یاســر کشید

رقــمی تو بانک ندارم بــه احدی باج ندادم

از احدی باک ندارم تو ســرم الکی تاج ندارم

من واســه این نخوندم کــه حق فیــت بیشــتــر بدن

بذار تا بشین پای نقد فیلــم پیشــرفــت من

تقــریــبا فــهــمیدم کــه با پول و شــهــرت پز دادن

یعنی فورا فــرصــت و مفــت دادن

زود از قدرت افــتادن من نــمیگــم خوبــم مــمــتازم

ولی اینو بودن ازم وجدانن تو رپ مولوی اســتادمــه

خونــم جوهــر خودکارمــه

دســتات و باز کن با من عانن

اینو می دونی کــه منو تو باهــم دنیا توی مشــتــمونــه

من قدرت کلــمــه رو باور دارم

میــرم بی حد و مــرز من میــرم تا فــتح رپ

دوبــراه هــمین و بگو تو

دســتات و باز کن با من عانن

اینو می دونی کــه منو تو باهــم دنیا توی مشــتــمونــه

من قدرت کلــمــه رو باور دارم

میــرم بی حد و مــرز من میــرم تا فــتح رپ

بــهــم میگی محافظــه کارم تو رپ ملاحظــه کارم

بگو بــه کجا رسیدن اونایی کــه فاز مــبارزه دارن

هــمــه پخش پلا یــه ســری کــه نعشــه خــراب

یــه کــه دنــبال بچــه عــروسکا با کفش طلان

میگی من واســه شــهــرت می خونــم

میگی واشــه شو رپ می خونــم

وقــتی کــه میگی دیگــه شوکــت می دونــم

اونوقــتــه کــه شوکــت می کنــم

من رویا بافــم ولی تورویام عــمیقا چون

هــر چی کــه تو رویام ساخــتــم دقیقا واســم حقیقــت شد

فکــر من اینــه کــه چقدر فاصلــه داریــم از مــرکز مقصد

این هــمــه معدن و مخزن

این هــمــه هســتن مغزن

ولی وقــتی کــه دورت دیواره دورت پــر دیواره

شدی از این دورت بیزار و میــری دنــبال مــهــر ویزا

کــم می کنن زن و فــرزند

گولــه میــرن دم مقصد

خونــه زندگی و آب می کنن فــردا لــب مــرزن

ســرخورده بی عاره

میگی این کلــبــه بیــماره

دردی کــه عــمیقــه روی ســرطان نــمیشــه چســب زخــم زد

دســتات و باز کن با من عانن

اینو می دونی کــه منو تو باهــم دنیا توی مشــتــمونــه

من قدرت کلــمــه رو باور دارم

میــرم بی حد و مــرز من میــرم تا فــتح رپ

دوبــراه هــمین و بگو تو

دســتات و باز کن با من عانن

اینو می دونی کــه منو تو باهــم دنیا توی مشــتــمونــه

من قدرت کلــمــه رو باور دارم

میــرم بی حد و مــرز من میــرم تا فــتح رپ

دو پــهلو نــمی خوام حــرف بزنــم

فازش زیادی باب شده

از بس کلــمات تند می دون پــهلوهاشون آب شده

ضــمن این کــه الکی ادعا نــمی کنــم

فــردا هــم اگــه بدم و بگن ضد حال نــمی خورم

من کلی حــرفــه تو جیــبــم

من گولــه بــرف تو شیــبــم

من روی صحنــه خورشیدم

هــر روز هفــتــه پوشیدم

تا با قدرت مخــتار و جوهــر خودکار روی صفحــه دوشیدم

تا بالاخــره دیدم اینو می تونــم کلــمات و هــمــه توی مغــر تو چیدم

تاوقــتی کــه زندگی کار داشــت می مونــم

مســتقیــما در راســتاش می دوم

من پای کار باش می مونــم

زخــمام و بانداژ می کنــم

حــرفام و تک تک یادداشــت می کنــم

مغزم و درگیــر داســتان می کنــم

خود شــب تا صــبح با نور لپ تاپ کف دفــتــر و آسفالــت می کنــم

دیگــه زمان سعود رشد سطح طــبقاتــه

از حلــه حولــه ها هــم فاکــتور بگیــر کــه فوش بچــه صلواتــه

می بینی قلــم می دوزه زمین و زمان پیامش و میده بــه پیــر و جوان و

من و تو می تونیــم کنار هــمدیگــه اداره کنیــم مسیــر جــهان و

دســتات و باز کن با من عانن

من یــه مسافــرم ولی بخیــر گذشــت

فقط خوشحالــم کــه بخیــر گذشــت

دیگــه سفــر تــموم شد

خواننده رپ مردمی یاس

برچسب ها :

همچنین ببینید

مــتن آهنگ بگو منو کم داری – یاس

مــتن آهنگ بگو منو کم داری – یاس

-ثانیه تکــراری بــه خاطــر خوب داری -تو قلــبــت غــم داری یه چیزی رو کــم داری …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت