سخنان و جملات زیبای دنی دیدرو

جملات زیبای دنی دیدرو

سخنان و جملات زیبای دنی دیدرو نویسنده و فیلسوف فرانسوی عصر روشنگری

سخنان و جملات زیبای دنی دیدرو

هیچ نظم اخلاقی وجود ندارد کــه چیزی در مورد آن ناراحت کننده باشد.

جملات زیبای دنی دیدرو

یک فیلسوف تابــه حال هرگز یک کشیش را نکشتــه است . در حالیکــه کشیشــها فلاسفــه زیادی را کشتــه اند.

جملات کوتاه دنی دیدرو

اختلالات یک جامعــه هیچگاه ترسناکتر از وقتی نیستند کــه بــه بــهانــه دین طرح واقعی خود را پنــهان کرده باشند.

جملات زیبای دنی دیدرو

شکاکیت اولین گام بــه سوی حقیقت است. باید در همــه جا بــه کار گرفتــه شود . زیرا سنگ محک است.

جملات حکیمانه دنی دیدرو

خوشبخترین مردمان کسانی هستند کــه بیشترین خوشبختی را بــه دیگران می دهند.

جملات آموزنده دنی دیدرو

ســه ابزار اصلی کسب دانش . مشاهده طبیعت . انعکاس و آزمایش وجود دارد

مشاهده حقایق را جمع آوری می کند

انعکاس آنــها را ترکیب می کند

آزمایش نتایج حاصل از این ترکیب را تایید می کند.

جملات فلسفی دنی دیدرو

مشاهدات ما از طبیعت باید فعال باشد . انعکاس عمیق ما و آزمایش های ما دقیق است

ما بــه ندرت این ســه وسیلــه را ترکیب می کنیم

و بــه همین دلیل . نابغــه مبتکر معمولی نیست.

جملات قصار دنی دیدرو

احکام متضاد مانند ناخن های تیز است کــه حقیقت را بر حافظــه ما تحمیل می کند.

جملات ارزشمند دنی دیدرو

فقط احساسات

احساسات بزرگ می توانند روح را بــه چیزهای عالی ارتقا دهند.

سخنان زیبای دنی دیدرو

از تعصب بــه بربریت فقط یک قدم است.

سخنان زیبای دنی دیدرو

اولین قدم بــه سمت فلسفــه . شک کردن است.

سخنان زیبای دنی دیدرو

هیچ مردی از خدا حق فرمان دادن بــه انسان های دیگر را دریافت نکرده است.

سخنان و جملات زیبای دنی دیدرو

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای سیمین دانشور

سخنان و جملات زیبای سیمین دانشور

سخنان و جملات سیمین دانشور سخنان و جملات زیبای سیمین دانشور نویسنده و مترجم ایرانی …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 + 6 =