خانه / جملات فلسفی زیبا و قصار دالایی لاما

جملات فلسفی زیبا و قصار دالایی لاما

دالایی لاما

دالای لاما رهبر و پیشوای بوداییان تبت

جملات فلسفی زیبا و قصار دالایی لاما

جملات کوتاه قصار فلسفی اموزنده و حکیمانه و زیبای دالایی لامـــــا

ذهن آرام به ارمغان می آورد قدرت درونی و اعتماد به نفس را به گونه ای که برای سلامتی بسیار مهم است

جملات دالایی لامـــــا

ما هرگز نمی توانیم صلح را در جهان بیرونی به دست آوریم تا زمانی که ما به صلح با خودمان دست نیافتیم.

سخنان دالایی لامـــــا

دین من بسیار ساده است . دین من مهربانی است

جملات دالایی لامـــــا

این دین ساده من است. بدون نیاز به معابد ؛ بدون نیاز به فلسفه پیچیده. مغز خود ما . قلب خود ما معبد ما است ؛ فلسفه انسانیت محبت است.

جملات دالایی لامـــــا

بر این باور باش که عشق و دستاوردهای عظیم

در برگیرنده مخاطرات بزرگ است

جملات فلسفی دالایی لامـــــا

آنگاه که می بازی . از باختت درس بگیر

جملات دالایی لامـــــا

ایمان من به من کمک می کند غلبه کنم بر احساسات منفی و پیدا کنم تعادل را.

جملات قصار دالایی لامـــــا

سه اصل را دنبال کن:محترم داشتن خود . محترم داشتن دیگران

جوابگو بودن در قبال تمام کنش های خود

جملات قصار دالایی لامـــــا

عشق و محبت ضروریست . نه تجملات . بدون آنها بشریت نمی تواند زنده بماند

جملات فلسفی دالایی لامـــــا

من خودم را به عنوان یک راهب بودایی ساده توصیف می کنم . نه بیشتر نه کمتر

جملات دالایی لامـــــا

به یاد داشته باش . دست نیافتن به آنچه می خواهی گاهی از اقبال بیدار تو سرچشمه می گیرد

سخنان دالایی لامـــــا

قواعد را فرا گیر تا به چگونگی شکستن آن ها به گونه ای شایسته

جملات دالایی لامـــــا

رفاهی مادی نمی تواند درد و رنج روانی را به زانو در اورد . و اگر ما از نزدیک نگاه کنیم . مشاهده می کنیم که کسانی که بسیاری اموال دارند لزوما خوشحال نیستند. در واقع . ثروتمند بودن اغلب به ارمغان می آورد اضطراب بیشتر را

جملات زیبای دالایی لامـــــا

آگاه باشی . نگذار ستیزه ای خُرد بر ارتباطی پر قدر . خللی وارد سازد

جملات قصار دالایی لامـــــا

به دلیل عدم وجود اصل اخلاقی . زندگی انسان بی ارزش می شود . اصل اخلاقی . صداقت . یک عامل کلیدی است . اگر ما آن را از دست دادیم . پس از آن هیچ آینده وجود ندارد.

جملات قصار دالایی لامـــــا

شادی چیزی که آماده و ساخته شده نیست . آن از اقدامات خود شما می آید.

جملات دالایی لامـــــا

گاهی اوقات میتوان ایجاد کرد یک احساس پویا را با گفتن چیزی . و گاهی اوقات میتوان ایجاد کرد یک تصویر زیبا را با سکوت.

جملات قصار دالایی لامـــــا

خواب بهترین مراقبه است.

جملات فلسفی دالایی لامـــــا

ما می توانیم بدون دین و مراقبه زندگی کنیم . اما ما نمی توانیم بدون محبت انسان زنده بمانیم

جملات دالایی لامـــــا

هرگاه به اشتباه خویش پی بردی

بی درنگ گامهایی برای اصلاح آن بردار

جملات قصار دالایی لامـــــا

هنگامی که شما دچار نارضایتی هستند . شما همیشه می خواهید بیشتر . بیشتر . بیشتر. و تمایل شما هرگز نمی تواند راضی شود. اما زمانی که شما قناعت را تمرین میکنید . شما می توانید به خودتان بگویید :آه بله – من در حال حاضر همه چیزی که در واقع نیاز دارم را دارم.

سخنان زیبای دالایی لاما

هر روز مجالی را صرف خلوت کردن کن

جملات زیبای دالایی لامـــــا

امروز گروه های مختلف قومی و ملیت های مختلف با توجه به حس مشترک گرد هم می آیند.

جملات دالایی لامـــــا

هدف از زندگی ما این است که شاد باشد

جملات زیبای دالایی لامـــــا

بهترین راه برای حل و فصل هر گونه مشکل در جهان انسان این است دعوت کردن از همه طرف ها به نشستن و صحبت کردن.

سخنان دالایی لامـــــا

آغوشت را به سوی دگرگونی بگشای

امّا از ارزش های خود دست بر ندار

جملات دالایی لامـــــا

عدم شفافیت در کارها در بی اعتمادی و یک حس عمیق از نا امنی میباشد.

جملات قصار دالایی لامـــــا

تا آن زمان که جهل استاد ما است . هیچ امکان صلح واقعی وجود ندارد.

جملات فلسفی دالایی لامـــــا

من همیشه بر این باورم که حکومت شاه یا رهبر رسمی منسوخ شده است. در حال حاضر ما باید با جهان مدرن زندگی کنیم.

به یاد داشته باش . خاموشی گاهی بهترین پاسخ است

جملات دالایی لامـــــا

برخی از افراد بازیگوش همیشه وجود دارند. در تاریخ و زمان آخرین چند هزار سال . همیشه وجود داشته. در آینده . نیز وجود خواهد داشت.

جملات دالایی لامـــــا

نیکو و آبرومند زندگی کن . آنگاه . به وقت سالخوردگی هنگامی که به گذشته بیاندیشی از زندگی ات دیگر بار لذت خواهی برد

جملات فلسفی دالایی لامـــــا

دشوار است که با خشونت مردم را سرکوب در دراز مدت ارام نگه داشت . به عنوان مثال اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اروپای شرقی نشان دهنده این موضوع میباشد.

جملات فلسفی دالایی لامـــــا

اختلاف چیزی طبیعی است.

جملات دالایی لامـــــا

فضای عشق در خانه تو شالوده ای است برای زندگی ات

جملات قصار دالایی لامـــــا

من خودم را به عنوان یک سخنگوی رایگان برای مردم در نظر میگیرم.

سخنان دالایی لامـــــا

اگر شما می توانید کمک کنید به دیگران. اگر شما نمی توانید انجام دهید این کار را . حداقل به آنها صدمه نزنید.

جملات زیبای دالایی لامـــــا

در ناسازگاری ها با افراد مورد علاقه ات

تنها به وضعیت فعلی بپرداز. گذشته را بزرگ نکن

سخنان دالایی لامـــــا

حتی یک حیوان . اگر شما را نشان می دهد محبت واقعی . به تدریج اعتماد شکل میگیرد اگر شما همیشه نشان دهید چهره بد و ضرب و شتم . چگونه میتوانند به دوستی شما اعتماد کنند ؟

جملات دالایی لامـــــا

دانش خود را تسهیم کن

که طریقی برای دستیابی به جاودانگی است

جملات فلسفی دالایی لامـــــا

من فکر می کنم تکنولوژی واقعا افزایش توانایی انسان است. اما فن آوری نمی تواند شفقت تولید کند.

جملات فلسفی دالایی لامـــــا

با زمین مهربان باش

جملات دالایی لامـــــا

سالی یکبار به جایی برو که پیش تر هرگز در آن جا نبوده ای

سخنان دالایی لامـــــا

میزان موفقیت خود را بر اساس آنچه که مجبورید از دست بدهید بسنجید

جملات قصار دالایی لامـــــا

به یاد داشته باش . بهترین رابطه

رابطه ای است که عشقتان به یکدیگر بر نیازتان به یکدیگر فزونی یابد

جملات دالایی لامـــــا

کامیابی خود را به داوری بنشین از آن طریق که بدانی چه واگذارده ای تا کامیابی را بدست آوری

ཏ་ཱལའི་བླ་མ

سخنان دالایی لامـــــا

دانش خود را با دیگران در میان گذار . این تنها راه جاودانگی است

جملات زیبای دالایی لامـــــا

اگر می خواهی قواعد بازی را عوض کنی اول آنها را بیاموز

سخنان دالایی لامـــــا

در عشق و آشپزی . جسورانه دل را به دریا بزن

جملات دالایی لامـــــا

فضای عشق در خانه تو شالوده ای است برای زندگی ات

سخنان دالایی لامـــــا

اجازه ندهید که یک مشاجره ی کوچک به یک دوستی بزرگ لطمه بزند

جملات دالایی لامـــــا

کامیابی خود را به داوری بنشین . از آن طریق که بدانی چه واگذارده ای تا کامیابی را بدست آوری

جملات زیبای دالایی لامـــــا

بر این باور باش که عشق و دستاوردهای عظیم . در برگیرنده مخاطرات بزرگ است

جملات دالایی لامـــــا

آنگاه که می بازی از باختت درس بگیر

جملات دالایی لامـــــا

به منظور انجام یک عمل مثبت ما در اینجا باید یک چشم انداز مثبت داشته باشیم

جملات قصار دالایی لامـــــا

جملات زیبا قصار و فلسفی و کوتاه دالایی لاما و سخنان پند اموز و حکیمانه او

جملات فلسفی زیبا و قصار دالایی لاما

زندگینامه و بیوگرافی دالایی لاما .. کلیک کنید

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

جملات زیبا درباره زندگی از بزرگان جهان – 2

جملات زیبا درباره زندگی از بزرگان جهان – 2

سخنان و جملات زندگی سخنان و جملات زیبا درباره زندگی از بزرگان جهان زنـدگـی وضعی …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

یک دیدگاه

  1. لئوناردو باف یک پژوهشگر دینى معروف در برزیل است. متن روبرو ، نوشته اوست : در میزگردى که درباره « دین و آزادى » برپا شده بود و دالایی لاما هم در آن حضور داشت ، من با کنجکاوى ، و البته کمى بدجنسى ، از او پرسیدم: عالى جناب ، بهترین دین کدام است ؟ خودم فکر کردم که او لابد خواهد گفت: « بودایى » یا « ادیان شرقى که خیلى قدیمی تر از مسیحیت هستند. » دالایی لاما کمى درنگ کرد ، لبخندى زد و به چشمان من خیره شد ، و آنگاه گفت: بهترین دین ، آن است که شما را به خداوند نزدیک تر سازد. دینى که از شما آدم بهترى بسازد. » من که از چنین پاسخ خردمندانه اى شرمنده شده بودم ، پرسیدم: آنچه مرا انسان بهترى می سازد چیست ؟ او پاسخ داد: هر چیز که شما را دل رحم تر ، فهمیده تر ، مستقل تر ، بی طرف تر ، بامحبت تر ، انسان دوست تر ، با مسئولیت تر و اخلاقی تر سازد . دینى که این کار را براى شما بکند ، بهترین دین است » من لحظه اى ساکت ماندم و به حرف هاى خردمندانة او اندیشیدم. به نظر من پیامى که در پشت حرف هاى او قرار دارد چنین است : دوست من! این که تو به چه دینى اعتقاد دارى براى من اهمیت ندارد. آنچه براى من اهمیت دارد ، رفتار تو در خانه ، در خانواده ، در محل کار ، در جامعه و در کلّ جهان است. به یاد داشته باش ، عالم هستى بازتاب اعمال و افکار ماست. قانون عمل و عکس العمل فقط منحصر به فیزیک نیست. در روابط انسانى هم صادق است . اگر خوبى کنى ، خوبى می بینى و اگر بدى کنى ، بدى. همیشه چیزهایى را به دست خواهى آورد که براى دیگران نیز همان ها را آرزو کنى . شاد بودن ، هدف نیست. یک انتخاب است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × پنج =