خانه / سخنان و جملات زیبای کوروش کبیر

سخنان و جملات زیبای کوروش کبیر

جملات و سخنان کوروش کبیر

سخنان و جملات زیبای کوروش کبیر بنیانگذار و نخستین شاه شاهنشاهی هخامنشی و خوشنام ترین پادشاه تاریخ بشریت

سخنان و جملات زیبای کوروش کبیر

سخنان و جملات زیبای کوروش کبیر

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بیادتان می آورم تا همیشه بدانید که زیباترین منش آدمی

محبت اوست پس ؛ محبت کنید چه به دوست

چه به دشمن!که دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست

چون خوشی رسد بسیار خشنود و غره مشو

و چون سختی رسد غمگین و افسرده مباش

زیرا هر خوشی یک ناخوشی و هر نیکی یک بدی در پی دارد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آنان که با افکاری پاک و فطرتی زیبا

در قلب دیگران جای دارند را هرگز

هراسی از فراموشی نیست چرا که جاودانند

سخنان و جملات زیبای کوروش کبیر

ای پسر من نیکو کار باش نه بدکار

زیرا زندگانی انسان جاودان نیست

و هیچ چیز از کردار نیک لازمتر نمی باشد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

فرمان دادم تا بدنم را بدون تابوت و مومیایی به خاک بسپارند

تا اجزاء بدنم ذرات خاک ایران را تشکیل دهد

سخنان و جملات زیبای کوروش کبیر

باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست

سخنان و جملات زیبای کوروش کبیر

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن

ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر

سخنان و جملات زیبای کوروش کبیر

من به خاطر ندارم در هیچ جهادی

برای عزت و کسب افتخار ایران زمین مغلوب شده باشم

سخنان و جملات زیبا و حکیمانه کوروش کبیر

همیشه با هم یکدل و صمیمی بمانید

تا اتحادتان موید و پایدار بماند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کارتان را آغاز کنید . توانایی انجامش بدنبال می آید

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هر برادری که از منافع برادر خود مانند نفع خویش حمایت کرد

به کار خود سامان داده است

سخنان و جملات زیبا و حکیمانه کوروش کبیر

به احترام روح من که باقی و ناظر بر احوال شماست

به آنچه دستور میدهم عمل کنید

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

جهان گیری کار عظیمی است اما جهان داری کاری بس عظیمتر است

به چنگ آوردن امپراتوری در اثر جسارت و جنگ آوری است

اما حفاظت آن بدون حزم و درایت و مراقبت پیوسته محال است.

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید

افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند

نه رفتار و عملکرد شما

جملات فلسفی کوروش کبیر

خداوندا دستهایم خالی است و دلم غرق در آرزوها

یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان

یا دلم را از آرزوهای دست نیافتنی خالی کن

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دستانی که کمک می کنند پاکتر

از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آنچه جذاب است سهولت نیست

دشواری هم نیست . بلکه دشواری رسیدن به سهولت است

جملات حکیمانه کوروش کبیر

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است

نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد

جملات فلسفی قصار و زیبای کوروش کبیر

اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید

همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند

بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کار بزرگ وجود ندارد

به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم

سخنان و جملات زیبا و حکیمانه کوروش کبیر

انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند .

سخنان و جملات زیبای کوروش کبیر

همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده

شاید بازگشاینده قفل در باشد

سخنان و جملات زیبا و حکیمانه کوروش کبیر

تنها راهی که به شکست می انجامد . تلاش نکردن است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت

من خوشی های بسیار خواهم آورد

من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد

زیرا شادمانی او شادمانی من است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

عمر شما از زمانی شروع می شود

که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید

سخنان و جملات زیبا و حکیمانه کوروش کبیر

آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد

سخنان و جملات زیبای کوروش کبیر

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد

بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دشوارترین قدم . همان قدم اول است

سخنان و جملات زیبا و حکیمانه کوروش کبیر

با زن فرزانه و شرمگین عروسی کن

و او را دوست بدار و خود برای خود زن انتخاب کن

و زن دیگری را فریب مده تا روانت گناه کار نگردد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مردی را به دامادی خود برگزین که نیکخو. درست و دانا باشد

اگر بسیار مسکین است بسیار عیب نیست مال و مکنت از یزدان برسد

سخنان و جملات زیبا و حکیمانه

شهریاری که نداند شب مردمانش چگونه به

صبح میرسد

گورکن گمنامی است که دل به دفن دانایی

بسته است

مردمان من امانت آسمانند بر این خاک تلخ

مردمان من خان و مان من اند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

باورها و هر آنچه از دیدگان اندیشه هایمان می گذرد را به زنجیر می کشند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

برای جذب افرادی که به شما وفادار باشند تلاش کنید

البته این کوشش با جور ستم . زور و قدرت یافت نمی شود

بلکه با یاری به دیگران

و کارهای نیک و رفتار پسندیده به دست می اید

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر برای اداره امور کشوری نیاز به یاری داشتید

همکاران خود را از میان اشخاص شریف و اصیل برگزین

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هم میهنان بدون شک از خارجیان و مردمان کشورهای دیگر

بهتر به کشورشان خدمت می کنند و به ما نزدیک ترند.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر بخواهید دشمنان خود را خوار کنید . به دوستان خویش نیکی نمایید

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

باید این درس را نیک آموخت که خوشی و سعادت انسان

به رنج و زحمتی که در تحصیل آن به کار برده است

بستگی و ارتباط دارد

سخنان و جملات زیبای کوروش کبیر

کار و مرارت . چاشنی خوشبختی است.

سخنان و جملات زیبای کوروش کبیر

بر ماست که با تمام جهد و قوا

اسباب بزرگی و مردانگی را آماده و حفظ کنیم

تا آسودگی خاطر که بهترین و گرامی ترین نعمت هاست

به دست آید و از غم و محنت های سخت . در امان باشیم

سخنان زیبا از کوروش کبیر در مورد زندگی

به عقیده من زمامدار باید بر دیگر افراد از این جهت امتیاز و برتری داشته باشد

که نه فقط از زندگی سهل و آسان روگرداند

بلکه عاقبت اندیش و با تدبیر و پرکار باشد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند

سخنان و جملات زیبای کوروش کبیر

ای پسر من بشنو تو را می گویم که بهترین بخشش ها تعلیم و تعلم است

زیرا مال و مکنت زوال پذیرد و چهار پایان بمیرند ولی دانش و تربیت باقی ماند

سخنان و جملات زیبا و حکیمانه کوروش کبیر

دختر شرمگین را دوست بدار و او را به مرد هوشیار و دانایی به عروسی ده

زیرا مرد دانا و هوشیار مانند زمین نیکی است که چون تخم در آن بکارند

حاصل نیک و فراوان از آن به عمل آید

سخنان و جملات زیبا و حکیمانه کوروش کبیر

حرمت قانون را بر خود واجب شمارید

و خصایل و سنن قدیمی را گرامی بدارید

سخنان و جملات زیبای کوروش کبیر

منابع : fa.wikiquote.org و ….

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

جملات فلسفی قصار و زیبای مهاتما گاندی

جملات فلسفی قصار و زیبای مهاتما گاندی

سخنان و جملات مهاتما گاندی سخنان و جملات زیبای مهاتما گاندی – مهانداس کارامچاند گاندی …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

5 دیدگاه

 1. ﺳﺨﻦ ﮐﻮﺭﺵ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺁﺗﻮﺳﺎ :
  ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ
  ﺭﺍﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯿﮑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺭﺍﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺪ
  ﮔﺮﯾﺎﻥ ﻣﮑﻦ ﻗﻠﺒﺖ ﺭﺍﺧﺎﻟﯽ
  ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻭﺍﮔﺮﺭﻭﺯﻱ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﮐﺴﯽ
  ﺭﺍﺩﺭﻗﻠﺒﺖ ﺟﺎﯼ ﺩﻫﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﻓﻘﻂ
  1 ﻧﻔﺮﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺍﻭﺑﮕﻮﮐﻪ ﺗﻮﺭﺍﺑﯿﺸﺘﺮﺍﺯﺧﻮﺩﻡ
  ﻭﮐﻤﺘﺮﺍﺯﺧﺪﺍﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺯﯾﺮﺍﺑﻪ
  ﺧﺪﺍﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺩﺍﺭﻡ ﻭﺑﻪ ﺗﻮﻧﻴﺎﺯ. ﭼﻬﺎﺭ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ
  ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻦ 1- : ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ
  ﺗﻮﺍﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯽ 2- .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ
  ﺗﻮﺍﻧﯽ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﯽ 3- .ﻫﻤﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ
  ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ 4- . ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ
  ﺭﺍﺿﯽ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯼ . ﭘﺲ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ،
  ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫی ?….?….?

 2. خیلی خوب بود

 3. عالی بود سخنان زیبایی بود اگر فقط نخوانیم

 4. من از این سخنان ارزشمند بر روی تابلوی دیوار ساختمان دانش آموزان دبیرستانی در زاهدان استفاده کردم

  • سلام اقا سعید
   بسیار هم عالی عزیز ایشالله که همیشه موفق باشید و در حال رشد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شش + 5 =