تبدیل تصویر و فونت به بیس 64 - آنلاین

ابزار آنلاین تبدیل تصویر و فونت و javascript و css به بیس 64

ساخت data:url برای تصاویر در css و غیره


format = javascript , css , img , fonts :: www.gap8.ir
نحوه استفاده از ابزار بالا ( کلیک کنید )
نحوه استفاده از ابزار پائین ( کلیک کنید )
باز کردن تگ بستن تگ

توضیحات این ابزار مفید