سخنان و جملات زیبای کلارا بارتون

جملات زیبای کلارا بارتون

سخنان و جملات زیبای کلارا بارتون . کلارا بارتون در سال ۱۸۸۱ صلیب سرخ آمریکا را تاسیس کرد

سخنان و جملات زیبای کلارا بارتون

این درگیری یک چیزی است کــه منتظر بودم
من خوب و قوی هستم و جوان
بــه اندازه کافی جوان برای رفتن بــه جلو
اگر نمی توانم یک سرباز باشم
بــه سربازان کمک خواهم کرد.

سخنان زیبای کلارا بارتون

در شگفتم چرا سربازان هیچ گاه سوراخ گلولــه روی لباس خود را وصلــه نمی زنند.

جملات زیبای کلارا بارتون

خون وطن پدرم در رگــهای من گرم است.

جملات قصار کلارا بارتون

یک نــهاد یا جنبش اصلاحی کــه خودخواه نیست
باید در شناخت برخی از شرارت ها کــه بــه مجموع رنج انسان ها
و یا کاهش مجموع خوشبختی می انجامد تلاش کند.

جملات ارزشمند کلارا بارتون

شاید من ناگزیر شوم کــه با خطر روبرو شوم . ولی هرگز از آن نخواهم ترسید.

جملات آموزنده کلارا بارتون

کسب و کار هر کس کسب و کار کسی است . و کسب و کار هیچ کس کسب و کار من نیست.

جملات فلسفی کلارا بارتون

من شاید بعضی وقت ها حاضر شوم رایگان تدریس کنم
ولی اگر قرار است دستمزدی بگیرم
هرگز حاضر نخواهم شد کار یک مرد را با دستمزدی کمتر از دستمزد یک مرد انجام دهم.

سخنان زیبای کلارا بارتون

ممکن است من مجبور بــه روبرو شدن با خطر باشم

اما هرگز از آن نمیترسم . و در حالی کــه سربازان ما می توانند بمانند و مبارزه کنند
می توانم تحمل کنم و آنــها را تغذیــه کنم.

سخنان زیبای کلارا بارتون

مطمئن ترین معیار نظم و مقررات . فقدان آن است.

سخنان زیبای کلارا بارتون

سخنان و جملات زیبای کلارا بارتون

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای اسلاوی ژیژک

سخنان و جملات زیبای اسلاوی ژیژک

سخنان و جملات اسلاوی ژیژک سخنان و جملات زیبای اسلاوی ژیژک فیلسوف. نظریه پرداز. جامعه …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.