سخنان و جملات زیبای کریستین بوبن

جملات کریستین بوبن

سخنان و جملات زیبای کریستین بوبن نویسنده فرانسوی

سخنان و جملات زیبای کریستین بوبن

جملات و سخنان زیبا حکیمانه آموزنده فلسفی و قصار کریستین بوبن

آدم . همیشه کم و بیش . عاشق است

جملات زیبای کریستین بوبن

وابستگی به آدم هایی که دو یا سه سال برایشان زیاد دلنشین نبوده اید نگران کننده است

جملات زیبای کریستین بوبن

حقیقت . باور نکردنی ست

جملات زیبای کریستین بوبن

هنر بزرگ . هنر فاصله هاست آدم . زیادی نزدیک باشد می سوزد . زیادی دور . یخ می زند باید نقطه ی درست را پیدا کرد و در آن ماند

جملات زیبای کریستین بوبن

اگر حقیقت . همیشه و همه جا گفته می شد حقیقتی که در دل مان در ترنم است زندگی بامزه تر شاید از هم گسیخته تر و بسیار سرزنده تر می شد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کسانی که دوست مان دارند بسیار بیشتر از کسانی که از ما بیزارند ترسناک هستند ایستادگی در برابرشان هم بسیار دشوار است

جملات زیبای کریستین بوبن

برای دانستن . باید بهایش را پرداخت

جملات زیبای کریستین بوبن

آنچه آدم نسبت به چیزی احساس می کند به ستوه آورنده تر از خود آن است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر آدم گرفتار رنج عشق است

سبب نمی شود اجازه ی هر کاری را به خودش بدهد

جملات قصار کریستین بوبن

خرد . به عکس آنچه می گویند . با بالا رفتن سن به سراغ آدم نمی آید

این امر بسته به دل است و دل هم با زمان . سر و کاری ندارد

جملات قصار کریستین بوبن

تجربه ی خوار شدن . همچون تجربه ی عشق است ؛ فراموش نشدنی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

گفتار است که آدم ها را به هم پیوند می دهد و از هم جدا می کند گفتار است که خانواده ها را می سازد

جملات زیبای کریستین بوبن

هیچ کس نمی تواند همه چیز را بدهد هیچ کس برای هیچ کس بس نیست . هیچ کس خدا نیست

جملات قصار کریستین بوبن

زندگی مشترک . بزرگ و بی پایان است از یک سو می تواند نابود شود و از سوی دیگر . به آرامی ادامه یابد زندگی مشترک . حیوان بزرگ پایداری ست به دشواری می میرد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

فقط در عشق است که آدم . دوستش را خوب می شناسد

جملات قصار کریستین بوبن

راه درست برای بچه ها هرگز همان راه پدر و مادر نیست . هرگز

جملات قصار کریستین بوبن

زندان . هر اندازه هم آسان و قشنگ باشد باز هم زندان است آدم بسیار آسان پا به درون آن می گذارد و سپس بسیار زمان و تلاش لازم است تا بتواند از آن بیرون بیاید

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آدم چگونه می تواند عاشق کسی نشود که روی قرن ها جدیت و سلیقه . سیل به راه انداخته ؟

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

فقط یک دنیا وجود دارد آن هم دنیای توانگران است و کنار آن یا پشت سرش ساختمانهای بی قواره ی پس مانده های این دنیا

جملات فلسفی کریستین بوبن

فقط یک چیز در زندگی به شمار می آید و آن . شادی ست هیچگاه نگذار کسی آن را از تو بگیرد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

شنیدن چیزی که آدم از پیش می داند . دشوار است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

یک انباری هم می تواند خانه ای رویایی باشد

جملات فلسفی ککریستین بوبن

کودکی . مانند قلبی ست که تپش های زیادی تند آن آدم را می ترساند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

عشق . امر بسیار کوچکی ست. نباید راز بزرگی از آن ساخت

جملات فلسفی کریستین بوبن

هنگامی که . همه آدم را دوست دارند دیگر دنیا برایش بی اهمیت است بسیار کمتر نیاز دارد جایی در آن برای خودش دست و پا کند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

شیرینی پزی و عشق . همچون یکدیگرند پای طراوت در میان است و همه ی مواد آن حتی تلخ ترین شان . به شیرینی دلپذیری تبدیل می شوند

جملات فلسفی کریستین بوبن

شاید آدم هیچگاه کاری را برای خود آن کار نکند بلکه برای این باشد که به خودش فرصت انجام کار دیگری را بدهد

جملات فلسفی کریستین بوبن

من زندگی ای را خواسته ام که کسی نتواند آن را خلاصه کند زندگی ای همچون موسیقی. نه همچون سنگ مرمر یا کاغذ

جملات فلسفی کریستین بوبن

باور داشته باشیم که یک روز و تنها یک روز دوستمان خواهند داشت و آن پرواز مشخص قلب در روشنایی است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آدم یا بی درنگ از کسی خوشش می آید

یا هرگز خوشش نمی آید

سخنان و جملات زیبای کریستین بوبن

ما کم و بیش همیشه به زیبایی چهره ای فریبنده و گمراه کننده می بخشیم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

یک اثر هنری باید در نهاد قلب آفریده شود

جملات آموزنده کریستین بوبن

همواره کوچکترین ها . نجات بخش ما هستند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

برای یک کودک . هیچ ترسی بزرگتر از کابوس نیست حال آنکه ترس از مرگ بزرگترین وحشت یک انسان سالخورده است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر دانشی در من وجود داشته باشد . چنین است هنر وجود داشتن به تمامی و با دقتی بی نهایت و استوار

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زمان . آن گونه آراسته نیست که می پنداریم

جملات آموزنده کریستین بوبن

شگفت انگیزترین چیز . لبخند است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

لبخند راستین . لبخند کسی است که همه چیز را یافته است دیگر حساب یا فریبی در کار نیست

زیباترین لبخندها

زیباترین لبخندها همان است که به ناگهان بر چهره ای خاموش و غمگین نقش می بندد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

شادمانی و خوشبختی در یک نت تنها نهفته نیست . شادمانی آن چیزی ست که در دو نتی که با هم برخورد می کنند وجود دارد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

همیشه چیزی برای دیدن وجود دارد . همه جا

جملات آموزنده کریستین بوبن

زندگی . مانند جریان آب یک رودخانه است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دیروز . با همه ی جوانی اش . دیگر نیست امروز . اینجاست و به زیبایی می گذرد

سخنان و جملات زیبای کریستین بوبن

شیفته کردن با دوست داشتن فرق دارد

جملات ارزشمند کریستین بوبن

اسراری در این سوی زندگی وجود دارند و اسراری در آن سو همه جا پر از اسرار است ؛ بهتر آنکه اسرار را پذیرا باشیم و چیزی نپرسیم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ما گمان می کنیم که عاشق افراد می شویم . به راستی . عاشق دنیا هستیم

جملات ارزشمند کریستین بوبن

بهتر است آدم کارهای کمی انجام دهد. ولی از آنها لذت کامل ببرد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کسی که بتواند کارهای کوچک تر را انجام بدهد. در کارهای بزرگتر هم کامروا می شود. یا برعکس

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زندگی . هدیه ای ست که من. هر بامداد که از خواب برمی خیزم. روبان های دور آن را به آرامی باز می کنم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

فروختن آب به کسی که در بیابان مانده. کار آسانی ست هر کسی می تواند این کار را انجام دهد. بازاریاب راستین کسی است که به صحرانشینان. ماسه می فروشد.

جملات حکیمانه کریستین بوبن

به باور من. هیچ چیز را نباید نادیده گرفت

جملات ارزشمند کریستین بوبن

رازها روی نوک زبان ما مانند فلفل قرمزند دیر یا زود. زبان مان را آتش می زنند

جملات ارزشمند کریستین بوبن

هیچ چیز دوام ندارد ؛ هیچ چیز تا ابد باقی نمی ماند

جملات زیبای کریستین بوبن

اگر نتوانید پیش بینی کنید که در آنچه پایان می پذیرد

چیز دیگری آغاز می شود. چه بسا نگران کننده خواهد بود

جملات حکیمانه کریستین بوبن

آدم فقط چیزهایی را به دیگران می دهد که خودش دوست دارد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هر کسی شرم و حیای خودش را دارد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

در جایی که فقط یک دیوانه وجود دارد. همه بی گمان می دانند که دیوانه نیستند

جملات حکیمانه کریستین بوبن

اگر آدم . دیرگاهی به چیزی بنگرد. تبدیل به همان چیز می شود

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

من چیزهایی را که در دنیا وجود ندارند. چیزهایی

را که اندکی فراتر از دنیا شناورند. ترجیح می دهم من ترجیح می دهم وارد دنیا نشوم. در آستانه ی دنیا بمانم بنگرم. بی نهایت بنگرم. عاشقانه بنگرم. فقط بنگرم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

تنهایی. گاه آدم ها را پس می زند. گاه نیز تنهایی آدم ها را به سوی خود می کشد ؛ چون به همان اندازه که دریاچه وجود دارد. تنهایی هم وجود دارد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دنیا مانند انباری. یک باغ یک اتاق پرهمهمه و یک بازار است

جملات قصار فلسفی و زیبای کریستین بوبن

این یک قانون کهن دنیاست. قانونی نامکتوب : هر کسی که چیزی بیشتر دارد. در همان دم. چیزی هم کمتر دارد

لورل و هاردی

زندگی. به فیلمی از لورل و هاردی شباهت دارد زنجیره ای از دردهاست که تاب آورده و سپس. به دیگران می دهیم.

ابله مسلم

به راستی. کسی که از گفتگو با یک ابله مسلم. لذت ببرد. ابله نیست ؟

سخنان و جملات زیبای کریستین بوبن

هیچ چیز نگران کننده تر از این خلق و خوی بزرگترها نیست که هرگاه با بچه ها سخن می گویند شیر و شکر به گفته هایشان می افزایند. به جای اینکه بسیار ساده و آسان. همان گونه که بین خودشان سخن می گویند. با بچه ها نیز به گفتگو بنشینند.

جملات کوتاه کریستین بوبن

کودکی. دنیای شگفتی ست. دوست داشتنی و کسل کننده ؛ هم گنج است و هم ابهام.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

لبخند از اندیشه باور کردنی تر است. لبخند

بسیار کارآمدتر و بسیار پرمعنی تر است.

جملات کوتاه کریستین بوبن

لبخند. مانند یک ارتش پیشتاز است. تغییر چهره ای ست که پس از چهره می ماند

از چهره جدا می شود و در دوردست ها پرواز می کند

بسیار دورتر از چهره ای که لبخند را پدید آورده و لبخند در آن بر لب ها نشسته است.

آدم. کسی را دوست نداشته باشد

هنگامی که آدم. کسی را دوست نداشته باشد. نه در این سوی زندگی و نه در آن سو اهمیتی ندارد که نمی تواند او را ببیند.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

برای سخن گفتن حتما نیاز نیست واژه ها را به کار ببری.

جملات کوتاه کریستین بوبن

در همه جا جزئیات اهمیت دارند. فقط جزئیات.

جملات کوتاه کریستین بوبن

برخی چیزها را نباید گفت. برخی چیزها را اگر بگویی. رخ می دهند.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هنگامی که آدم. کسی یا چیزی را دوست دارد همیشه چیزی برای گفتن یا نوشتن به او پیدا می کند. تا پایان زندگی.

سخنان زیبای کریستین بوبن

دانستن . واژه ی درستی نیست. می توان گفت که ما گمان می کنیم همه چیز را در گمان می آوریم. بی چون و چرا همه چیز را.

تربیت

زمانی که آدم بچه دارد. باید در اندیشه ی تربیت او باشد.

سخنان زیبای کریستین بوبن

راز. مانند طلاست ؛ زیبایی طلا در این است که می درخشد و برای اینکه بدرخشد نباید آن را در نهان خانه. نگه داشت. باید در روز روشن. آن را بیرون آورد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

یک زن به تنهایی . هنگامی که عاشق باشد . زمین و آسمان را پر می کند

سخنان زیبای کریستین بوبن

اگر راز فقط از آن خودمان باشد. ارزشی ندارد برای اینکه یک راز. راز بماند. باید آن را به کسی گفت.

سخنان و جملات زیبای کریستین بوبن

شگفت آور است که آدم برای نگه داشتن مردم چه سخنان نابخردانه ای می تواند بر زبان آورد و باز چه اندازه شگفت آور است که مردم سخنان نابخردانه ای را که به آنها گفته می شود. باور می کنند.

جملات زیبای کریستین بوبن

من زندگی ای را خواسته ام که کسی نتواند آن را خلاصه کند زندگی ای همچون موسیقی . نه همچون سنگ مرمر یا کاغذ

جملات زیبای کریستین بوبن

عشق . همچون سیرک . دایره ای می سازد با خاک اره فرش شده و زیر پاهای برهنه نرم است و زیر پارچه ی قرمز ورم کرده از باد درخشان . دایره ی ساده ای است ؛ هر اندازه دوست داشتنی تر باشید بیشتر دوست تان خواهند داشت

 کریستین بوبن

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

جملات فلسفی قصار و زیبای رابیندرانات تاگور

جملات فلسفی قصار و زیبای رابیندرانات تاگور

رابیندرانات تاگور جملات زیبای رابیندرانات تاگور شاعر . فیلسوف . موسیقیدان و چهره پرداز اهل …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.