خانه / جملات فلسفی قصار و زیبای کریستین بوبن

جملات فلسفی قصار و زیبای کریستین بوبن

جملات کریستین بوبن

سخنان و جملات زیبای کریستین بوبن نویسنده فرانسوی

سخنان فلسفی قصار و حکیمانه و سخنان و جملات زیبای کریستین بوبن

جملات و سخنان زیبا حکیمانه آموزنده فلسفی و قصار کریستین بوبن

آدم . همیشه کم و بیش . عاشق است

جملات زیبای کریستین بوبن

وابستگی به آدم هایی که دو یا سه سال برایشان زیاد دلنشین نبوده اید نگران کننده است

جملات زیبای کریستین بوبن

حقیقت . باور نکردنی ست

جملات زیبای کریستین بوبن

هنر بزرگ . هنر فاصله هاست آدم . زیادی نزدیک باشد می سوزد . زیادی دور . یخ می زند باید نقطه ی درست را پیدا کرد و در آن ماند

جملات زیبای کریستین بوبن

اگر حقیقت . همیشه و همه جا گفته می شد حقیقتی که در دل مان در ترنم است زندگی بامزه تر شاید از هم گسیخته تر و بسیار سرزنده تر می شد

جملات زیبای کریستیـــن بوبــــن

کسانی که دوست مان دارند بسیار بیشتر از کسانی که از ما بیزارند ترسناک هستند ایستادگی در برابرشان هم بسیار دشوار است

جملات زیبای کریستین بوبن

برای دانستن . باید بهایش را پرداخت

جملات زیبای کریستین بوبن

آنچه آدم نسبت به چیزی احساس می کند به ستوه آورنده تر از خود آن است

جملات زیبای کریستین بوبن

اگر آدم گرفتار رنج عشق است

سبب نمی شود اجازه ی هر کاری را به خودش بدهد

جملات قصار کریستین بوبن

خرد . به عکس آنچه می گویند . با بالا رفتن سن به سراغ آدم نمی آید

این امر بسته به دل است و دل هم با زمان . سر و کاری ندارد

جملات قصار کریستیـــن بوبــــن

تجربه ی خوار شدن . همچون تجربه ی عشق است ؛ فراموش نشدنی

جملات قصار کریستیـــن بوبــــن

گفتار است که آدم ها را به هم پیوند می دهد و از هم جدا می کند گفتار است که خانواده ها را می سازد

جملات زیبای کریستین بوبن

هیچ کس نمی تواند همه چیز را بدهد هیچ کس برای هیچ کس بس نیست . هیچ کس خدا نیست

جملات قصار کریستین بوبن

زندگی مشترک . بزرگ و بی پایان است از یک سو می تواند نابود شود و از سوی دیگر . به آرامی ادامه یابد زندگی مشترک . حیوان بزرگ پایداری ست به دشواری می میرد

جملات قصار کریستیـــن بوبــــن

فقط در عشق است که آدم . دوستش را خوب می شناسد

جملات قصار کریستین بوبن

راه درست برای بچه ها هرگز همان راه پدر و مادر نیست . هرگز

جملات قصار کریستین بوبن

زندان . هر اندازه هم آسان و قشنگ باشد باز هم زندان است آدم بسیار آسان پا به درون آن می گذارد و سپس بسیار زمان و تلاش لازم است تا بتواند از آن بیرون بیاید

جملات قصار کریستین بوبن

آدم چگونه می تواند عاشق کسی نشود که روی قرن ها جدیت و سلیقه . سیل به راه انداخته ؟

جملات قصار کریستیـــن بوبــــن

فقط یک دنیا وجود دارد آن هم دنیای توانگران است و کنار آن یا پشت سرش ساختمانهای بی قواره ی پس مانده های این دنیا

جملات فلسفی کریستین بوبن

فقط یک چیز در زندگی به شمار می آید و آن . شادی ست هیچ گاه نگذار کسی آن را از تو بگیرد

جملات فلسفی کریستین بوبن

شنیدن چیزی که آدم از پیش می داند . دشوار است

جملات فلسفی کریستیـــن بوبــــن

یک انباری هم می تواند خانه ای رؤیایی باشد

جملات فلسفی ککریستیـــن بوبــــن

کودکی . مانند قلبی ست که تپش های زیادی تند آن آدم را می ترساند

جملات فلسفی کریستیـــن بوبــــن

عشق . امر بسیار کوچکی ست. نباید راز بزرگی از آن ساخت

جملات فلسفی کریستین بوبن

هنگامی که . همه آدم را دوست دارند دیگر دنیا برایش بی اهمیت است بسیار کمتر نیاز دارد جایی در آن برای خودش دست و پا کند

جملات فلسفی کریستیـــن بوبــــن

شیرینی پزی و عشق . همچون یکدیگرند پای طراوت در میان است و همه ی مواد آن حتی تلخ ترین شان . به شیرینی دلپذیری تبدیل می شوند

جملات فلسفی کریستین بوبن

شاید آدم هیچ گاه کاری را برای خود آن کار نکند بلکه برای این باشد که به خودش فرصت انجام کار دیگری را بدهد

جملات فلسفی کریستیـــن بوبــــن

من زندگی ای را خواسته ام که کسی نتواند آن را خلاصه کند زندگی ای همچون موسیقی. نه همچون سنگ مرمر یا کاغذ

جملات فلسفی کریستین بوبن

باور داشته باشیم که یک روز و تنها یک روز دوستمان خواهند داشت و آن پرواز مشخص قلب در روشنایی است

جملات زیبای کریستین بوبن

آدم یا بی درنگ از کسی خوشش می آید

یا هرگز خوشش نمی آید

جملات آموزنده کریستین بوبن

ما کم و بیش همیشه به زیبایی چهره ای فریبنده و گمراه کننده می بخشیم

یک اثر هنری

یک اثر هنری باید در نهاد قلب آفریده شود

جملات آموزنده کریستیـــن بوبــــن

همواره کوچکترین ها . نجات بخش ما هستند

جملات آموزنده کریستیـــن بوبــــن

برای یک کودک . هیچ ترسی بزرگتر از کابوس نیست حال آنکه ترس از مرگ بزرگترین وحشت یک انسان سالخورده است

جملات آموزنده کریستین بوبن

اگر دانشی در من وجود داشته باشد . چنین است هنر وجود داشتن به تمامی و با دقتی بی نهایت و استوار

جملات آموزنده کریستین بوبن

زمان . آن گونه آراسته نیست که می پنداریم

جملات آموزنده کریستین بوبن

شگفت انگیزترین چیز . لبخند است

جملات آموزنده کریستین بوبن

لبخند راستین . لبخند کسی است که همه چیز را یافته است دیگر حساب یا فریبی در کار نیست

زیباترین لبخندها

زیباترین لبخندها همان است که به ناگهان بر چهره ای خاموش و غمگین نقش می بندد

شادمانی آن چیزی ست که

شادمانی و خوشبختی در یک نت تنها نهفته نیست . شادمانی آن چیزی ست که در دو نتی که با هم برخورد می کنند وجود دارد

جملات آموزنده کریستین بوبن

همیشه چیزی برای دیدن وجود دارد . همه جا

جملات آموزنده کریستین بوبن

زندگی . مانند جریان آب یک رودخانه است

جملات آموزنده کریستیـــن بوبــــن

دیروز . با همه ی جوانی اش . دیگر نیست امروز . اینجاست و به زیبایی می گذرد

جملات ارزشمند کریستین بوبن

شیفته کردن با دوست داشتن فرق دارد

جملات ارزشمند کریستین بوبن

اسراری در این سوی زندگی وجود دارند و اسراری در آن سو همه جا پر از اسرار است ؛ بهتر آنکه اسرار را پذیرا باشیم و چیزی نپرسیم

جملات ارزشمند کریستین بوبن

ما گمان می کنیم که عاشق افراد می شویم . به راستی . عاشق دنیا هستیم

جملات ارزشمند کریستیـــن بوبــــن

بهتر است آدم کارهای کمی انجام دهد. ولی از آنها لذت کامل ببرد

کارهای کوچک

کسی که بتواند کارهای کوچک تر را انجام بدهد. در کارهای بزرگتر هم کامروا می شود. یا برعکس

جملات ارزشمند کریستیـــن بوبــــن

زندگی . هدیه ای ست که من. هر بامداد که از خواب برمی خیزم. روبان های دور آن را به آرامی باز می کنم

جملات ارزشمند کریستیـــن بوبــــن

فروختن آب به کسی که در بیابان مانده. کار آسانی ست هر کسی می تواند این کار را انجام دهد. بازاریاب راستین کسی است که به صحرانشینان. ماسه می فروشد.

جملات حکیمانه کریستین بوبن

به باور من. هیچ چیز را نباید نادیده گرفت

جملات ارزشمند کریستیـــن بوبــــن

رازها روی نوک زبان ما مانند فلفل قرمزند دیر یا زود. زبان مان را آتش می زنند

جملات ارزشمند کریستیـــن بوبــــن

هیچ چیز دوام ندارد ؛ هیچ چیز تا ابد باقی نمی ماند

جملات زیبای کریستیـــن بوبــــن

اگر نتوانید پیش بینی کنید که در آنچه پایان می پذیرد

چیز دیگری آغاز می شود. چه بسا نگران کننده خواهد بود

جملات حکیمانه کریستین بوبن

آدم فقط چیزهایی را به دیگران می دهد که خودش دوست دارد

جملات حکیمانه کریستیـــن بوبــــن

هر کسی شرم و حیای خودش را دارد

جملات حکیمانه کریستیـــن بوبــــن

در جایی که فقط یک دیوانه وجود دارد. همه بی گمان می دانند که دیوانه نیستند

جملات حکیمانه کریستین بوبن

اگر آدم . دیرگاهی به چیزی بنگرد. تبدیل به همان چیز می شود

جملات حکیمانه کریستین بوبن

من چیزهایی را که در دنیا وجود ندارند. چیزهایی

را که اندکی فراتر از دنیا شناورند. ترجیح می دهم من ترجیح می دهم وارد دنیا نشوم. در آستانه ی دنیا بمانم بنگرم. بی نهایت بنگرم. عاشقانه بنگرم. فقط بنگرم

جملات حکیمانه کریستیـــن بوبــــن

تنهایی. گاه آدم ها را پس می زند. گاه نیز تنهایی آدم ها را به سوی خود می کشد ؛ چون به همان اندازه که دریاچه وجود دارد. تنهایی هم وجود دارد

جملات حکیمانه کریستیـــن بوبــــن

دنیا مانند انباری. یک باغ یک اتاق پرهمهمه و یک بازار است

جملات قصار فلسفی و زیبای کریستیـــن بوبــــن

این یک قانون کهن دنیاست. قانونی نامکتوب : هر کسی که چیزی بیشتر دارد. در همان دم. چیزی هم کمتر دارد

لورل و هاردی

زندگی. به فیلمی از لورل و هاردی شباهت دارد زنجیره ای از دردهاست که تاب آورده و سپس. به دیگران می دهیم.

ابله مسلم

به راستی. کسی که از گفتگو با یک ابله مسلم. لذت ببرد. ابله نیست ؟

جملات کوتاه کریستین بوبن

هیچ چیز نگران کننده تر از این خلق و خوی بزرگترها نیست که هرگاه با بچه ها سخن می گویند شیر و شکر به گفته هایشان می افزایند. به جای اینکه بسیار ساده و آسان. همان گونه که بین خودشان سخن می گویند. با بچه ها نیز به گفتگو بنشینند.

جملات کوتاه کریستین بوبن

کودکی. دنیای شگفتی ست. دوست داشتنی و کسل کننده ؛ هم گنج است و هم ابهام.

جملات کوتاه کریستین بوبن

لبخند از اندیشه باور کردنی تر است. لبخند

بسیار کارآمدتر و بسیار پرمعنی تر است.

جملات کوتاه کریستین بوبن

لبخند. مانند یک ارتش پیشتاز است. تغییر چهره ای ست که پس از چهره می ماند

از چهره جدا می شود و در دوردست ها پرواز می کند

بسیار دورتر از چهره ای که لبخند را پدید آورده و لبخند در آن بر لب ها نشسته است.

آدم. کسی را دوست نداشته باشد

هنگامی که آدم. کسی را دوست نداشته باشد. نه در این سوی زندگی و نه در آن سو اهمیتی ندارد که نمی تواند او را ببیند.

جملات کوتاه کریستیـــن بوبــــن

برای سخن گفتن حتما نیاز نیست واژه ها را به کار ببری.

جملات کوتاه کریستین بوبن

در همه جا جزئیات اهمیت دارند. فقط جزئیات.

جملات کوتاه کریستیـــن بوبــــن

برخی چیزها را نباید گفت. برخی چیزها را اگر بگویی. رخ می دهند.

جملات کوتاه کریستین بوبن

هنگامی که آدم. کسی یا چیزی را دوست دارد همیشه چیزی برای گفتن یا نوشتن به او پیدا می کند. تا پایان زندگی.

سخنان زیبای کریستیـــن بوبــــن

دانستن . واژه ی درستی نیست. می توان گفت که ما گمان می کنیم همه چیز را در گمان می آوریم. بی چون و چرا همه چیز را.

تربیت

زمانی که آدم بچه دارد. باید در اندیشه ی تربیت او باشد.

سخنان زیبای کریستین بوبن

راز. مانند طلاست ؛ زیبایی طلا در این است که می درخشد و برای اینکه بدرخشد نباید آن را در نهان خانه. نگه داشت. باید در روز روشن. آن را بیرون آورد

سخنان زیبای کریستیـــن بوبــــن

یک زن به تنهایی . هنگامی که عاشق باشد . زمین و آسمان را پر می کند

سخنان زیبای کریستین بوبن

اگر راز فقط از آن خودمان باشد. ارزشی ندارد برای اینکه یک راز. راز بماند. باید آن را به کسی گفت.

سخنان زیبای کریستین بوبن

آدم . همیشه کم و بیش. عاشق است

وابستگی به آدم ها

وابستگی به آدم هایی که دو یا سه سال برایشان زیاد دلنشین نبوده اید. نگران کننده است

حقیقت

حقیقت . باور نکردنی ست

هنر بزرگ

هنر بزرگ. هنر فاصله هاست. آدم. زیادی نزدیک باشد می سوزد

زیادی دور. یخ می زند ؛ باید نقطه ی درست را پیدا کرد و در آن ماند.

اگر حقیقت

اگر حقیقت . همیشه و همه جا گفته می شد حقیقتی که در دل مان در ترنم است زندگی بامزه تر شاید از هم گسیخته تر و بسیار سرزنده تر می شد.

سخنان کریستیـــن بوبــــن

کسانی که دوست مان دارند. بسیار بیشتر از کسانی که از ما بیزارند. ترسناک هستند ایستادگی در برابرشان هم بسیار دشوار است

سخنان کریستیـــن بوبــــن

آنچه آدم نسبت به چیزی احساس می کند به ستوه آورنده تر از خود آن است

رنج عشق

اگر آدم گرفتار رنج عشق است. سبب نمی شود اجازه ی هر کاری را به خودش بدهد

سخنان کریستین بوبن

خرد . به عکس آنچه می گویند. با بالا رفتن سن به سراغ آدم نمی آید این امر بسته به دل است و دل هم با زمان. سر و کاری ندارد

تجربه ی عشق

تجربه ی خوار شدن . همچون تجربه ی عشق است ؛ فراموش نشدنی

سخنان کریستیـــن بوبــــن

گفتار است که آدم ها را به هم پیوند می دهد و از هم جدا می کند گفتار است که خانواده ها را می سازد.

سخنان کریستیـــن بوبــــن

هیچ کس نمی تواند همه چیز را بدهد . هیچ کس برای هیچ کس بس نیست هیچ کس خدا نیست.

سخنان کریستیـــن بوبــــن

زندگی مشترک. بزرگ و بی پایان است ؛ از یک سو می تواند نابود شود و از سوی دیگر. به آرامی ادامه یابد زندگی مشترک. حیوان بزرگ پایداری ست. به دشواری می میرد

عشق است

فقط در عشق است که آدم. دوستش را خوب می شناسد

سخنان کریستین بوبن

راه درست برای بچه ها. هرگز همان راه پدر و مادر نیست. هرگز

جملات کریستین بوبن

زندان. هر اندازه هم آسان و قشنگ باشد. باز هم زندان است آدم بسیار آسان پا به درون آن می گذارد و سپس. بسیار زمان و تلاش لازم است تا بتواند از آن بیرون بیاید

جملات کریستین بوبن

آدم چگونه می تواند عاشق کسی نشود که روی قرن ها جدیت و سلیقه. سیل به راه انداخته ؟

جملات کریستین بوبن

فقط یک دنیا وجود دارد. آن هم دنیای توانگران است و کنار آن یا پشت سرش ساختمان های بی قواره ی پس مانده های این دنیا.

جملات قصار کریستیـــن بوبــــن

فقط یک چیز در زندگی به شمار می آید و آن. شادی ست هیچ گاه نگذار کسی آن را از تو بگیرد.

جملات کریستیـــن بوبــــن

شنیدن چیزی که آدم از پیش می داند. دشوار است

جملات کریستین بوبن

یک انباری هم می تواند خانه ای رؤیایی باشد

جملات کریستیـــن بوبــــن

کودکی. مانند قلبی ست که تپش های زیادی تند آن. آدم را می ترساند

جملات کریستین بوبن

عشق. امر بسیار کوچکی ست . نباید راز بزرگی از آن ساخت

جملات کریستین بوبن

هنگامی که . همه آدم را دوست دارند. دیگر دنیا برایش بی اهمیت است بسیار کمتر نیاز دارد جایی در آن برای خودش دست و پا کند

شیرینی پزی و عشق

شیرینی پزی و عشق. همچون یکدیگرند ؛ پای طراوت در میان است و همه ی مواد آن حتی تلخ ترین شان. به شیرینی دلپذیری تبدیل می شوند.

جملات زیبای کریستین بوبن

شگفت آور است که آدم برای نگه داشتن مردم چه سخنان نابخردانه ای می تواند بر زبان آورد و باز چه اندازه شگفت آور است که مردم سخنان نابخردانه ای را که به آنها گفته می شود. باور می کنند.

جملات زیبای کریستین بوبن

شاید آدم هیچ گاه کاری را برای خود آن کار نکند بلکه برای این باشد که به خودش فرصت انجام کار دیگری را بدهد

جملات زیبای کریستین بوبن

من زندگی ای را خواسته ام که کسی نتواند آن را خلاصه کند زندگی ای همچون موسیقی . نه همچون سنگ مرمر یا کاغذ

جملات زیبای کریستین بوبن

عشق . همچون سیرک . دایره ای می سازد با خاک اره فرش شده و زیر پاهای برهنه نرم است و زیر پارچه ی قرمز ورم کرده از باد درخشان . دایره ی ساده ای است ؛ هر اندازه دوست داشتنی تر باشید بیشتر دوست تان خواهند داشت

باور داشته باشیم

باور داشته باشیم که یک روز و تنها یک روز دوستمان خواهند داشت و آن. پرواز مشخص قلب در روشنایی است

جملات زیبای کریستیـــن بوبــــن

آدم یا بی درنگ از کسی خوشش می آید. یا هرگز خوشش نمی آید

جملات زیبای کریستین بوبن

ما کم و بیش همیشه به زیبایی چهره ای فریبنده و گمراه کننده می بخشیم

جملات زیبای کریستین بوبن

یک اثر هنری باید در نهاد قلب آفریده شود

جملات زیبای کریستین بوبن

همواره کوچکترین ها. نجات بخش ما هستند

جملات زیبای کریستین بوبن

برای یک کودک. هیچ ترسی بزرگتر از کابوس نیست حال آنکه ترس از مرگ. بزرگترین وحشت یک انسان سالخورده است

جملات فلسفی کریستین بوبن

اگر دانشی در من وجود داشته باشد. چنین است هنر وجود داشتن به تمامی و با دقتی بی نهایت و استوار

جملات فلسفی کریستیـــن بوبــــن

زمان. آن گونه آراسته نیست که می پنداریم

لبخند راستین

لبخند راستین . لبخند کسی است که همه چیز را یافته است دیگر حساب یا فریبی در کار نیست

جملات زیبای کریستین بوبن

زیباترین لبخندها همان است که به ناگهان بر چهره ای خاموش و غمگین نقش می بندد

جملات قصار کریستین بوبن

شادمانی و خوشبختی . در یک نت تنها نهفته نیست. شادمانی آن چیزی ست که در دو نتی که با هم برخورد می کنند. وجود دارد.

جملات حکیمانه کریستین بوبن

همیشه چیزی برای دیدن وجود دارد. همه جا

جملات زیبای کریستین بوبن

سخنان فلسفی قصار و حکیمانه و جملات زیبای کریستین بوبن

منابع :zamzar.ir

برچسب ها :

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای گوستاو فلوبر

سخنان و جملات زیبای گوستاو فلوبر

سخنان و جملات گوستاو فلوبر سخنان و جملات زیبای گوستاو فلوبر از نویسندگان تاثیرگذار قرن …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 − 5 =