خانه / جملات زیبا فلسفی و قصار چارلی چاپلین

جملات زیبا فلسفی و قصار چارلی چاپلین

سخنان و جملات چارلی چاپلین

سخنان و جملات زیبای چارلی چاپلین – سر چارلز اسپنسر چاپلین بازیگر و کارگردان و آهنگساز هالیوود

سخنان و جملات زیبای چارلی چاپلین

جملات و سخنان زیبا آموزنده حکیمانه فلسفی و کوتاه چارلی چاپلین

زرگ ترین الماس جهان آفتاب است،که خوشبختانه بر گردن همه می درخشد

جملات زیبای چارلی چاپلین

مردمان روی زمین استوار بیشتر از بندبازان روی ریسمان نااستوار سقوط می کنند

جملات زیبای چارلی چاپلین

دنیا آنقدر وسیع است که برای همه مخلوقات جا هست به جای آن که جای کسی را بگیرید، تلاش کنید جای واقعی خودتان را بیابید

جملات زیبای چارلی چاپلین

برهنگی بیماری عصر ماست

جملات زیبای چارلی چاپلین

حتی بهترین فرزندان نیز دشمن جان پدر و مادرانند

صد دلیل برای گریه کردن

وقتی زندگی صد دلیل برای گریه کردن به شما نشان میدهد شما هزار دلیل برای خندیدن به آن نشان دهید

روز رستاخیز

فیلمسازان باید به این نکته نیز بیاندیشند که فیلمهایشان را در روز رستاخیز با حضور خودشان نمایش خواهند داد

سخنان زیبای چارلی چاپلین

درخشان ترین تاجی که مردم بر سر می نهند در آتش کوره ها ساخته شده است

ازدواج مثل بازار رفتن

ازدواج مثل بازار رفتن است تا پول و احتیاج و اراده نداری بازار نرو

جملات فلسفی

از دشمن خود یکبار بترس و از دوست خود هزار بار

جملات زیبای چارلی چاپلین

خوشبختی فاصله این بدبختی تا بدبختی دیگر است

جملات درباره شاد بودن

اگر شاد بودی آهسته بخند تا غم بیدار نشود و اگر غمگین بودی آرام گریه کن تا شادی ناامید نشود

جملات زیبای چارلی چاپلین

من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که مصمم به داشتن چنین ایده هایی باشیم

جملات قصار چارلی چاپلین

نقاش کامل آنست که از هیچ برای خود سوژه بسازد

شکست خوردن

شکست خوردن ناراحتی ندارد آدم باید شجاع باشد تا بتواند از خودش یک احمق بسازد

جملات زیبا

شاید زندگی آن جشنی نباشد که تو آرزویش را داشتی اما حالا که به آن دعوت شده ای ، تا میتوانی زیبا برقص

جملات پند آموز

این یکی از تضادهای زندگی ما است که آدم همیشه کار اشتباه را در بهترین زمان ممکن انجام میدهد

سخنان زیبای چارلی چاپلین

حتی تظاهر به شادی نیز برای دیگران شادی بخش است

جملات زیبای چارلی چاپلین

انسان اگر فقیر و گرسنه باشد بهتر از آن است که پست و بی عاطفه باشد

جملات زیبای چارلی چاپلین

خودپسندی زنها بزرگترین علت بدبختی ایشان و نابودی خانواده هاست هیچ چیز به اندازه خودپسندی زنها بنیان خانواده را نابود نکرده است

جملات زیبای چارلی چاپلین

اگر روزی خیانت دیدی ، بدان که قیمتت بالاست

جملات زیبای چارلی چاپلین

خیلی تلاش کردم مردم بفهمند ولی آنها فقط خندیدند

جملات قصار

هیتلر و چارلی چاپلین تقریباً همسن بودند . هیتلر فقط چهار روز از چارلی چاپلین کوچکتر بود:این سرنوشت ما دو تا بود که یکی دنیا را بخنده بندازه و دیگری به گریه . و اگر سرنوشت می خواست . کاملاً بر عکس می شد.

جملات قصار چارلی چاپلین

اگر روزی خیانت دیدی . بدان که قیمتت بالاست.

جملات قصار چارلی چاپلین

حتی بهترین فرزندان نیز دشمن جان پدر و مادرانند.

جملات قصار چارلی چاپلین

از دشمن خود یکبار بترس و از دوست خود هزار بار.

نقاش کامل

نقاش کامل آنست که از هیچ برای خود سوژه بسازد.

جملات قصار چارلی چاپلین

خوشبختی فاصله این بدبختی تا بدبختی دیگر است.

جملات قصار

حتی تظاهر به شادی نیز برای دیگران شادی بخش است.

جملات قصار چارلی چاپلین

ازدواج مثل بازار رفتن است تا پول و احتیاج و اراده نداری بازار نرو.

جملات قصار درباره فقر و گرسنگی

انسان اگر فقیر و گرسنه باشد بهتر از آن است که پست و بی عاطفه باشد.

بزرگ ترین الماس جهان

بزرگ ترین الماس جهان آفتاب است . که خوشبختانه بر گردن همه می درخشد.

جملات قصار

درخشان ترین تاجی که مردم بر سر می نهند در آتش کوره ها ساخته شده است.

جملات قصار

مردمان روی زمین استوار . بیشتر از بندبازان روی ریسمان نااستوار سقوط می کنند.

جملات فلسفی چارلی چاپلین

شکست خوردن ناراحتی ندارد. آدم باید شجاع باشد تا بتواند از خودش یک احمق بسازد.

جملات چاپلین

اگر شاد بودی آهسته بخند تا غم بیدار نشود و اگر غمگین بودی آرام گریه کن تا شادی ناامید نشود.

جملات ناب و کوتاه

این یکی از تضادهای زندگی ما است که آدم همیشه کار اشتباه را در بهترین زمان ممکن انجام می دهد.

جملات فلسفی ارزشمند

وقتی زندگی صد دلیل برای گریه کردن به شما نشان می دهد . شما هزار دلیل برای خندیدن به آن نشان دهید.

جملات فلسفی

من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که مصمم به داشتن چنین ایده هایی باشیم.

جملات فلسفی چارلی چاپلین

شاید زندگی آن جشنی نباشد که تو آرزویش را داشتی . اما حالا که به آن دعوت شده ای . تا می توانی زیبا برقص.

جملات فلسفی چارلی چاپلین

دنیا آنقدر وسیع است که برای همه مخلوقات جا هست. به جای آن که جای کسی را بگیرید . تلاش کنید جای واقعی خودتان را بیابید.

جملات حکیمانه

خودپسندی زنها بزرگترین علت بدبختی ایشان و نابودی خانواده هاست. هیچ چیز به اندازه خودپسندی زنها بنیان خانواده را نابود نکرده است.

زندگی در کلوز آپ

زندگی در کلوز آپ(نمای نزدیک) تراژدی و غم انگیز است و در لانگ شات(نمای دور) کمدی و خنده دار!

جملات فلسفی چارلی چاپلین

از لحظه ای که بلیط سینما را می خرید وارد دنیای دیگری می شوید.

سخنان زیبای چارلی چاپلین

گاهی هیچ چیزی برای از دست دادن ندارم . لم می دهم و به بدبختی هایم لبخند می زنم..

سخنان زیبای چارلی چاپلین

مردم فکر می کنند هیچ مشکلی ندارم . اما زندگی بدون مشکل فقط یک خواب است… آدم هم نمی تواند همیشه بخوابد!

سخنان زیبا

یک روز بدون خنده . روزی است که به هدر رفته است …

سخنان زیبای چارلی چاپلین

لبخند بزن!بدون انتظار پاسخی از دنیا . بدان روزی دنیا آنقدر شرمنده می شود که به جای پاسخ لبخند . با تمام سازهایت می رقصد.

سخنان زیبای چارلی چاپلین

اگر می خواهید دشمنان خود را تنبیه کنید . به دوستان خود نیکی کنید.

سخنان چارلی چاپلین

آموخته ام که با پول می شود خانه خرید ولی آشیانه نه .

رختخواب خرید ولی خواب نه . ساعت خرید ولی زمان نه . می توان مقام خرید ولی احترام نه .

می توان کتاب خرید ولی دانش نه . دارو خرید ولی سلامتی نه . خانه خرید ولی زندگی نه

و بالاخره . می توان قلب خرید . ولی عشق را نه .

آموخته ام که… تنها کسی که مرا در زندگی شاد می کند کسی است که به من می گوید:تو مرا شاد کردی

آموخته ام … که مهربان بودن . بسیار مهم تر از درست بودن است

آموخته ام … که هرگز نباید به هدیه ای از طرف کودکی . نه گفت

آموخته ام … که همیشه برای کسی که به هیچ عنوان قادر به کمک کردنش نیستم دعا کنم

آموخته ام … که مهم نیست که زندگی تا چه حد از شما جدی بودن را انتظار دارد . همه ما احتیاج به دوستی داریم که لحظه ای با وی به دور از جدی بودن باشیم

آموخته ام … که گاهی تمام چیزهایی که یک نفر می خواهد .

فقط دستی است برای گرفتن دست او . و قلبی است برای فهمیدن وی

آموخته ام … که پول شخصیت نمی خرد آموخته ام … که تنها اتفاقات کوچک روزانه است که زندگی را تماشایی می کند

آموخته ام … که خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید. پس چه چیز باعث شد که من بیندیشم می توانم همه چیز را در یک روز به دست بیاورم

آموخته ام … که چشم پوشی از حقایق . آنها را تغییر نمی دهد

آموخته ام … که این عشق است که زخمها را شفا می دهد نه زمان

آموخته ام … که وقتی با کسی روبرو می شویم انتظار لبخندی جدی از سوی ما را دارد

آموخته ام … که هیچ کس در نظر ما کامل نیست تا زمانی که عاشق بشویم

آموخته ام … که زندگی دشوار است . اما من از او سخت ترم

آموخته ام … که فرصتها هیچ گاه از بین نمی روند . بلکه شخص دیگری فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد کرد

آموخته ام … که لبخند ارزانترین راهی است که می شود با آن . نگاه را وسعت داد.

جملات زیبا فلسفی و قصار چارلی چاپلین

سخنان و جملات زیبای چارلی چاپلین

برچسب ها :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − 4 =