جملات زیبا و سخنان آموزنده و کوتاه کاترین پاندر

جملات و سخنان آموزنده و کوتاه کاترین پاندر

سخنان و جملات زیبای کاترین پاندر نویسنده آمریکایی

سخنان و جملات زیبای کاترین پاندر

من از نظر روحی و معنوی آمادگی کامل را برای پذیرا شدن موهبت های الهی را دارم

جملات زیبا آموزنده و کوتاه کاترین پاندر

اکنون چیز های پوسیده و اوضاع و شرایط کهنه و روابط فرسوده را رها میکتم اکنون نظم الهی بر جهانم استقرار می یابد و پایدار می مانم

جملات زیبا آموزنده و کوتاه کاترین پاندر

خداوندا من هم اکنون به یمن جوهر غنی کائنات صاحب این موهبت هستم و خدا را شکر می کنم

جملات زیبا آموزنده و کوتاه کاترین پاندر

من بدون هیچ وابستگی همه مردم را دوست دارم و همه مردم نیز بدون هیچ وابستگی مرا دوست دارند

جملات زیبا آموزنده و کوتاه کاترین پاندر

خداوند منشا همه موهبت ها هست و همه انسان ها و اوضاع زندگی و جامعه وسیله ای برای رساندن موهبت های الهی هستند

جملات زیبا آموزنده و کوتاه کاترین پاندر

خداوندا من را به معشوقم روز به روز نزدیک تر و مرا هر روز لایق تر از دیروز بگردان

جملات زیبای کاترین پاندر

عشق . موانع به ظاهر محال را ذوب می كند و از سر راه برمی دارد . محبت . غیرممكن را ممكن می سازد

جملات زیبای کاترین پاندر

اغلب به نام عشق می خواهیم دیگران را خرد و خمیر کنیم و به شکل دلخواه خود در آوریم اما این عشق نیست . تملکی خودخواهانه است که به جای رهایی و آزادی . اسارت می آورد

جملات زیبا آموزنده و کوتاه کاترین پاندر

من به خدا چشم میدوزم و هدایت او را می طلبم و توانگر می شوم

من از نظم الهی سرشارم من اکنون در نظم متعالی قرار دارم

جملات زیبا آموزنده و کوتاه کاترین پاندر

-فرزندانتان از آن شما نیستند . آنان پسران و دختران زندگی اند

آنها از طریق شما می آیند . اما نه از شما

هر چند با شما هستند . از آن شما نیستند

شاید تن آنها را مأوا دهید . اما نه جانشان را . شاید بکوشید همچون آنها باشید اما نکوشید آنها را چون خود کنید

جملات زیبا آموزنده و کوتاه کاترین پاندر

موهبتم را از دست نداده ام . موهبتم با قدرتی بیشتر و عظیم تر می تواند پدیدار شود و از راه حکیمانه خدا تجلی یابد

جملات زیبای کاترین پاندر

خدای درون من هم اکنون مرا از هر چیز و هر کس که دیگر جزئی از طرح الهی زندگیم نیست می رهاند

اکنون هر چیز و هر کس که دیگر جزئی از طرح الهی زندگیم نیست مرا می رهاند

خدای درونم هم اکنون طرح الهی زندگی ام را آشکار و شکوفا می سازد

جملات زیبا آموزنده و کوتاه کاترین پاندر

عشق از آن رو در دل شما به ودیعه گذاشته نشده تا همانجا بماند.مادامی كه عشق را به دیگران نبخشایید . عشق نیست

جملات زیبا آموزنده و کوتاه کاترین پاندر

قانون خلاقیت این است که به جای این که آرزوهای دیرین خود را

با این بهانه که رویاهای محال هستند سرکوب کنیم . به طرزی سازنده به آنها بنگرید

جملات قصار کاترین پاندر

صحبت درباره پلیدی باعث بروز پلیدی می شود. هرچه بیشتر به شر توجه کنید بر شر می افزایید

هر عیبی را که در دیگران ببنید همان عیب یا نقصی مشابه را به زندگی خود فرا میخوانید

ایراد گرفتن از دیگران سبب می شود که خودتان با نفی و انکار روبرو شوید

وقتی با سرزنش و انتقادتان شیره وجود دیگری را می مکید راه می گشایید

تا شیره ذهن و تن و امور خودتان مکیده شود

در واقع به پیشواز بیماری و بدبختی و اشفتگی و تنگدستی می روید

جملات زیبای کاترین پاندر

بار تو . وزن سنگین همه معایبی است که در دیگران یافته ای

پس دیگر چرا گله می کنی ؟

مگر خودت این معایب را نیافته ای و کشف نکرده ای ؟

پس تماماً متعلق به خود توست

جملات زیبا آموزنده و کوتاه کاترین پاندر

وقتی دیگران آزارتان می دهند یا نومیدتان می کنند معنایش چیست ؟

چون دیگران نیز فرزندان پروردگارند . نمی توانند موجب شکست . یأس . تحقیر ویا شرمندگی ما بشوند

شاید هنگامیکه از سرراهمان می گذشتند لغزیده باشند . اما آنها نیز فرزندان خدا هستند

فرزندانی که موقتأ راه خود را گم کرده اند

به این دلیل سر راه ما قرار گرفتند که به دعای خیر ما نیاز داشتند

آنها هر کاری بکنند یا نکنند . وجودشان مانع از پیشرفت و کامیابی ما نمی شود

آنها موهبت ما را از دستمان نمی گیرند . زیرا قادر به این کار نیستند

حتی اگر چنین به نظر برسد که اندک مدتی آزارمان داده اند

بنا به مشیت الهی بر سر راهمان قرار گرفته اند

دلیل این که گاه مردم ما را می آزارند این است که روح آنها توجه الهی و دعای خیر ما را می جوید

اگر برای آنها برکت و آمرزش بطلبیم . دیگر آزارمان نمی دهند

از زندگیمان بیرون می روند و خیر . صلاحشان را جایی دیگر می یابند

جملات زیبای کاترین پاندر

خدایا به تو و قانون عدالت تو توکل می کنم میدانم که آنچه متعلق من است نمی تواند از من باز گرفته شود پس آرام و آسوده بر جا می مانم

جملات آموزنده کاترین پاندر

محبت دارای قدرتی کامیابی بخش است

جملات زیبا آموزنده و کوتاه کاترین پاندر

قدرت کامیاب بخش خدا یکا یک ثانیه های امروز برکت می دهد تا هم اکنون و همین جا به عالیترین ثمرات نیکو برسم

جملات زیبا آموزنده و کوتاه کاترین پاندر

همه آدمیان تجلی عشق الهی هستند . پس من بجز عشق الهی . با هیچ چیز دیگری نمی توانم روبرو شوم

جملات زیبا آموزنده و کوتاه کاترین پاندر

عشق . موانع به ظاهر محال را ذوب می كند و از سر راه برمی دارد . محبت . غیرممكن را ممكن می سازد

جملات زیبای کاترین پاندر

خدای درون من رهایی بخش من است خدای درونم قدرتی است که آزادم می کند

من اکنون همه کس گذشته و اکنون را که دیگر جزئی از طرح الهی نیستند رها می کنم

خدای درونم هم اکنون جای راستین و مردمان راستین

و توانگری راستین مرا متجلی می سازند

تصویر کاترین پاندر

سخنان و جملات زیبای کاترین پاندر

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

جملات زیبای ویلیام آرتور وارد

جملات زیبای ویلیام آرتور وارد

جملات و سخنان ویلیام آرتور وارد سخنان و جملات زیبای ویلیام آرتور وارد نویسنده آمریکایی …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.