💥 موضوعات متنوع و خواندنی

سخنان و جملات زیبا درباره حیوانات از فلاسفه و بزرگان جهان

سخنان و جملات زیبا درباره حیوانات از فلاسفه و بزرگان جهان

جملات و سخنان زیبا درباره حیوانات سخنان و جملات زیبا درباره حیوانات از فلاسفه و بزرگان جهان و انسان تنها نشسته بود. غرقه در اندوه. حیوانات نزدیکش نشستند و گفتند: ما دوست نداریم تو را …

ادامه نوشته »

جملات زیبای کتاب جاویدان خرد یا نامه هوشنگ

جملات زیبای کتاب جاویدان خرد یا نامه هوشنگ

جملات و سخنان کتاب جاویدان خرد جملات زیبای کتاب جاویدان خرد یا نامه هوشنگ کتابی اندرزنامه ای به زبان فارسی میانه جملات زیبای کتاب جاویدان خرد بهترین نعمتی که در این جهان به بندگان عطا …

ادامه نوشته »

سخنان و جملات زیبا درباره عدالت از بزرگان و فلاسفه جهان

سخنان و جملات زیبا درباره عدالت از بزرگان و فلاسفه جهان

جملات و سخنان عدالت سخنان و جملات زیبا درباره عدالت از بزرگان و فلاسفه جهان به همراه عکس نوشته سخنان و جملات عدالت انسانی که با اجتماع تکامل پیدا کرده باشد. از همه جانوران بهتر …

ادامه نوشته »

جملات زیبا درباره انتقام از بزرگان و مشاهیر جهان

جملات زیبا درباره انتقام از بزرگان و مشاهیر جهان

جملات و سخنان انتقام جملات زیبا درباره انتقام از بزرگان و مشاهیر جهان جملات زیبا درباره انتقام از بزرگان هر زمان که کینه به دل گرفتیم و نقشه انتقــامجویی در سر پروراندیم با خشم درونی …

ادامه نوشته »