💥 موضوعات متنوع و خواندنی

جملات و متنهای زیبای کتاب جهان بینی علمی – برتراند راسل

جملات و متنهای زیبای کتاب جهان بینی علمی – برتراند راسل

متن زیبای کتاب جهان بینی علمی اثر برتراند راسل جملات و متنهای زیبای کتاب جهان بینی علمی اثر برتراند راسل متنهای زیبای کتاب جهان بینی علمی یک حقیقت علمی. هیچگاه منطق نیست بلکه حالت خاصی …

ادامه نوشته »

جملات و متنهای زیبا درباره حماقت از بزرگان جهان

جملات و متنهای زیبا درباره حماقت از بزرگان جهان

جملات و متن درباره حماقت جملات و متنهای زیبا درباره حماقت از بزرگان اندیشمندان و فلاسفه جهان جملات و متنهای زیبا درباره حماقت همیشه و همه جا کوچکترها باید تاوان نادانی و حماقت بزرگترها را …

ادامه نوشته »

جملات و متنهای زیبا درباره فریب و فریبکاری از بزرگان

جملات و متنهای زیبا درباره فریب و فریبکاری از بزرگان

جملات فریب و فریبکاری جملات و متنهای زیبا درباره فریب و فریبکاری از بزرگان اندیشمندان و فلاسفه جهان جملات و متنهای زیبا درباره فریب و فریبکاری انسان هیچوقت بیشتر از آن موقع خود را گول …

ادامه نوشته »

متن و جملات زیبا درباره کار از بزرگان نویسندگان . فلاسفه و اندیشمندان جهان

متن و جملات زیبا درباره کار از بزرگان نویسندگان . فلاسفه و اندیشمندان جهان

متن و جملات کار متن و جملات زیبا درباره کار از بزرگان نویسندگان . فلاسفه و اندیشمندان جهان متن و جملات زیبا درباره کار از بزرگان اشتغال به هر کاری بهتر از تنبلی و بیکاری …

ادامه نوشته »

جملات و متنهای زیبای کتاب قابوس نامه

جملات و متنهای زیبای کتاب قابوس نامه

کتاب قابوس نامه جملات و متنهای زیبای کتاب قابوس نامه اثر کیکاووس بن اسکندر زیاری با لقب عنصرالمعالی فرمانروای زیاری – دیلمی جملات و متنهای زیبای کتاب قابوس نامه بجز پیرسالار. لشکر مباد. ¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨ بسیار …

ادامه نوشته »

جملات زیبا درباره بیماری از بزرگان و اندیشمندان جهان

جملات زیبا درباره بیماری از بزرگان و اندیشمندان جهان

جملات و سخنان بیماری سخنان و جملات زیبا درباره بیماری از بزرگان و اندیشمندان جهان بیماری به ناهنجاری در بدن یا روان می گویند که به علت ناراحتی. اختلال عملکرد یا تنش دربیمار یا سایر …

ادامه نوشته »