خانه / زندگینامه بزرگان (صفحه 2)

زندگینامه بزرگان

زندگینامه تئودور روزولت بیست و ششمین رییس جمهور آمریکا

زندگینامه تئودور روزولت بیست و ششمین رییس جمهور آمریکا

زندگینامه تئودور روزولت زندگینامه و بیوگرافی تئودور روزولت بیست و ششمین رییس جمهور ایالات متحده آمریکا تئودور روزولت بین سالهای ۱۹۰۱ تا ۱۹۰۹ میلادی ریاست جمهوری آمریکا را بر عهده داشتاین دوران همزمان با سالهای …

ادامه نوشته »

زندگینامه ویلیام مک کینلی بیست و پنجمین رییس جمهور آمریکا

زندگینامه ویلیام مک کینلی بیست و پنجمین رییس جمهور آمریکا

زندگینامه ویلیام مک کینلی زندگینامه و بیوگرافی ویلیام مک کینلی بیست و پنجمین رییس جمهوری ایالات متحده آمریکا ویلیام مک کینلی بین سالهای ۱۸۹۷ تا ۱۹۰۱ میلادی ریاست جمهوری آمریکا را بر عهده داشتاین دوران …

ادامه نوشته »

زندگینامه بنجامین هریسون بیست و سومین رییس جمهور آمریکا

زندگینامه بنجامین هریسون بیست و سومین رییس جمهور آمریکا

زندگینامه بنجامین هریسون زندگینامه و بیوگرافی بنجامین هریسون بیست و سومین رییس جمهوری ایالات متحده آمریکا بنجامین هریسون بین سالهای ۱۸۸۹ تا ۱۸۹۳ میلادی ریاست جمهوری آمریکا را بر عهده داشتاین دوران همزمان با ۱۲۶۷ …

ادامه نوشته »

زندگینامه استیون گروور کلیولند بیست و دومین و بیست و چهارمین رئیس جمهور آمریکا

زندگینامه استیون گروور کلیولند بیست و دومین و بیست و چهارمین رئیس جمهور آمریکا

زندگینامه استیون گروور کلیولند زندگینامه و بیوگرافی استیون گروور کلیولند بیست و دومین و بیست و چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استیون گروور کلیولند زاده ۱۸ مارس ۱۸۳۷ – درگذشته ۲۴ ژوئن ۱۹۰۸ وکیل …

ادامه نوشته »

زندگینامه چستر آلن آرتور بیست و یکمین رئیس جمهور آمریکا

زندگینامه چستر آلن آرتور بیست و یکمین رئیس جمهور آمریکا

زندگینامه چستر آلن آرتور زندگینامه و بیوگرافی چستر آلن آرتور بیست و یکمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا چستر آرتور زاده ۵ اکتبر ۱۸۲۹ – درگذشته ۱۸ نوامبر ۱۸۸۶بیست و یکمین رئیس جمهور ایالات متحده …

ادامه نوشته »

زندگینامه جیمز آبرام گارفیلد بیستمین رئیس جمهور آمریکا

زندگینامه جیمز آبرام گارفیلد بیستمین رئیس جمهور آمریکا

زندگینامه جیمز آبرام گارفیلد زندگینامه و بیوگرافی جیمز آبرام گارفیلد بیستمین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا جیمز آبرام گارفیلد زاده ۱۸۳۱ – درگذشته ۱۸۸۱ بیستمین رئیس جمهور آمریکا از حزب جمهوری خواه بوداز چهارم مارس …

ادامه نوشته »

زندگینامه راترفورد هایس نوزدهمین رئیس جمهور آمریکا

زندگینامه راترفورد هایس نوزدهمین رئیس جمهور آمریکا

زندگینامه راترفورد هایس زندگینامه و بیوگرافی راترفورد هایس نوزدهمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رادرفورد بیرچارد هیز ۴ اکتبر ۱۸۲۲ – ۱۷ ژانویه ۱۸۹۳نوزدهمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از حزب جمهوری خواه بوداین دوران …

ادامه نوشته »

زندگینامه یولیسیز سایمن گرانت هجدهمین رئیس جمهور آمریکا

زندگینامه یولیسیز سایمن گرانت هجدهمین رئیس جمهور آمریکا

زندگینامه یولیسیز سایمن گرانت زندگینامه و بیوگرافی یولیسیز سایمن گرانت هجدهمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یولیسیز سایمن گرانت هجدهمین رئیس جمهور آمریکاو قهرمان جنگ داخلی آمریکا از حزب جمهوری خواه بودبین سالهای ۱۸۶۹ تا …

ادامه نوشته »

زندگینامه اندرو جانسون هفدهمین رئیس جمهور آمریکا

زندگینامه اندرو جانسون هفدهمین رئیس جمهور آمریکا

زندگینامه اندرو جانسون زندگینامه و بیوگرافی اندرو جانسون هفدهمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اندرو جانسون هفدهمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از حزب دموکرات بین سالهای ۱۸۶۵ تا ۱۸۶۹ میلادی بود.این دوران همزمان است …

ادامه نوشته »

زندگینامه جیمز بیوکنن پانزدهمین رئیس جمهور آمریکا

زندگینامه جیمز بیوکنن پانزدهمین رئیس جمهور آمریکا

زندگینامه جیمز بیوکنن زندگینامه و بیوگرافی جیمز بیوکنن پانزدهمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جیمز بیوکنن زاده ۲۳ آوریل ۱۷۹۱ – درگذشته ۱ ژوئن ۱۸۶۸ پانزدهمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از حزب دموکرات بود.وی …

ادامه نوشته »

زندگینامه فرانکلین پیرس چهاردهمین رئیس جمهور آمریکا

زندگینامه فرانکلین پیرس چهاردهمین رئیس جمهور آمریکا

زندگینامه فرانکلین پیرس زندگینامه و بیوگرافی فرانکلین پیرس چهاردهمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فرانکلین پیرس زاده ۲۳ نوامبر ۱۸۰۴ – درگذشته ۸ اکتبر ۱۸۶۹ چهاردهمین رئیس جمهور آمریکا از حزب دموکرات از ۱۸۵۳ تا …

ادامه نوشته »

زندگینامه میلارد فیلمور سیزدهمین رئیس جمهور آمریکا

زندگینامه میلارد فیلمور سیزدهمین رئیس جمهور آمریکا

زندگینامه میلارد فیلمور زندگینامه و بیوگرافی میلارد فیلمور سیزدهمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میلارد فیلمور زاده ۷ ژانویه ۱۸۰۰ – درگذشته ۸ مارس ۱۸۷۴ سیزدهمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکاو آخرین شخص از حزب …

ادامه نوشته »

زندگینامه زکری تیلور دوازدهمین رئیس جمهور آمریکا

زندگینامه زکری تیلور دوازدهمین رئیس جمهور آمریکا

زندگینامه زکری تیلور زندگینامه و بیوگرافی زکری تیلور دوازدهمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا زکری تیلور زاده ۲۴ نوامبر ۱۷۸۴ – مرگ ۹ ژوئیه ۱۸۵۰ دوازدهمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از حزب ویگ بود.زاکاری …

ادامه نوشته »

زندگینامه جیمز ناکس پولک یازدهمین رئیس جمهور آمریکا

زندگینامه جیمز ناکس پولک یازدهمین رئیس جمهور آمریکا

زندگینامه جیمز ناکس پولک زندگینامه و بیوگرافی جیمز ناکس پولک یازدهمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جیمز ناکس پولک زاده ۱۷۹۵- مرگ ۱۸۴۹ یازدهمین رئیس جمهور آمریکا بود.جیمز ناکس پولک پس از جان تایلر یازدهمین …

ادامه نوشته »

زندگینامه جان تایلر دهمین رئیس جمهور آمریکا

زندگینامه جان تایلر دهمین رئیس جمهور آمریکا

زندگینامه جان تایلر زندگینامه و بیوگرافی جان تایلر دهمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جان تایلر زاده ۲۹ مارس ۱۷۹۰- مرگ ۱۸ ژانویه ۱۸۶۲. دهمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بود.جان تایلر که از حزب …

ادامه نوشته »

زندگینامه ویلیام هنری هریسون نهمین رئیس جمهور آمریکا

زندگینامه ویلیام هنری هریسون نهمین رئیس جمهور آمریکا

زندگینامه ویلیام هنری هریسون زندگینامه و بیوگرافی ویلیام هنری هریسون نهمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ویلیام هنری هریسون زاده ۹ فوریه ۱۷۷۳ – درگذشته ۴ آوریل ۱۸۴۱ متولد ایالت ویرجینیا.وی رهبر ارتش آمریکا. سیاست …

ادامه نوشته »

زندگینامه مارتین ون بیورن هشتمین رئیس جمهور آمریکا

زندگینامه مارتین ون بیورن هشتمین رئیس جمهور آمریکا

زندگینامه مارتین ون بیورن زندگینامه و بیوگرافی مارتین ون بیورن هشتمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مارتین ون بیورن مرگ ۱۸۶۲- زاده ۱۷۸۲ هشتمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ۱۸۴۱ – ۱۸۳۷ از حزب دموکرات …

ادامه نوشته »

زندگینامه اندرو جکسون هفتمین رئیس جمهور آمریکا

زندگینامه اندرو جکسون هفتمین رئیس جمهور آمریکا

زندگینامه اندرو جکسون زندگینامه و بیوگرافی اندرو جکسون. سیاست مدار و هفتمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اندرو جکسون سیاست مدار و هفتمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکااندرو جکسون هفتمین رئیس جمهور تاریخ آمریکا از …

ادامه نوشته »

زندگینامه جان کوئینسی آدامز ششمین رئیس جمهور آمریکا

زندگینامه جان کوئینسی آدامز ششمین رئیس جمهور آمریکا

زندگینامه جان کوئینسی آدامز زندگینامه جان کوئینسی آدامز – جان کوئینسی آدامز ششمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا است زندگینامه و بیوگرافی جان کوئینسی آدامز جان کوئینسی آدامز زاده ۱۱ ژوئیه ۱۷۶۷ – درگذشت ۲۳ …

ادامه نوشته »

زندگینامه جیمز مونرو پنجمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

زندگینامه جیمز مونرو پنجمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا

زندگینامه جیمز مونرو زندگینامه جیمز مونرو – جیمز مونرو پنجمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا است زندگینامه و بیوگرافی جیمز مونرو جیمز مونرو زاده ۲۸ آوریل ۱۷۵۸ – درگذشت ۴ ژوئیه ۱۸۳۱ پنجمین رئیس جمهور …

ادامه نوشته »