جملات اس ام اس و پیامکی

اس ام اس فلسفی و اموزنده 5

اس ام اس فلسفی و اموزنده 5

اس ام اس و متنهای کوتاه فلسفی صفحه 5 پیامک ها و جملات زیبا از فلاسفه آنچــــــــه مــــــــرا نکشـــــــد قــویتــــرم میســـــــازد فردریش نیچــــه تنهـــــــا برخی از مــــــردم باران را حـــس میکننــد بقیـــه فقط خیــــس میشــــوند …

ادامه نوشته »