خانه / جملات مشاهیر و بزرگان

جملات مشاهیر و بزرگان

سخنان و جملات زیبای ویلیام گلاسر

سخنان و جملات زیبای ویلیام گلاسر

سخنان و جملات ویلیام گلاسر سخنان و جملات زیبای ویلیام گلاسر روانشناس آمریکایی زاده ایالت اوهایو برگرفته از کتابهای تئوري انتخاب . ازدواج بدون شكست. و غیره سخنان و جملات زیبای ویلیام گلاسر نظریه انتخاب …

ادامه نوشته »

سخنان و جملات زیبای هوشنگ گلشیری

سخنان و جملات زیبای هوشنگ گلشیری

سخنان و جملات هوشنگ گلشیری سخنان و جملات زیبای هوشنگ گلشیری نویسنده معاصر ایرانی و سردبیر مجله کارنامه مورخان ادبی وی را از تاثیرگذارترین داستان نویسان معاصر زبان فارسی دانسته اند سخنان و جملات زیبای …

ادامه نوشته »

سخنان و جملات زیبای کارل فریدریش ویلهلم واندر

سخنان و جملات زیبای کارل فریدریش ویلهلم واندر

سخنان و جملات کارل فریدریش ویلهلم واندر سخنان و جملات زیبای کارل فریدریش ویلهلم واندر مربی تعلیم و تربیت و گردآورنده امثال و حکم آلمانی سخنان و جملات زیبای کارل فریدریش ویلهلم واندر اغراق نخواهد …

ادامه نوشته »