خانه / ماوراء الطبیعه

ماوراء الطبیعه

اساطیر یونان باستان

اساطیر یونان باستان

اساطیر و خدایان افسانه ای یونان باستان دوازده ایزد المپ نشین یا المپ نشینان در اساطیر یونان و روم ۱۲ تن بودند که پس از سرنگونی تایتان ها در قله المپ به حکومت پرداختند مقر …

ادامه نوشته »

هرمس خدای مرزها و مسافران

هرمس خدای مرزها و  مسافران

هرمس هرمس خدای المپیایی مرز هاست و خدای مسافرانی که از آنها عبور می کنند هرمس خدای المپیایی مرز هاست و خدای مسافرانی که از آنها عبور می کنندخدای چوپان ها و گاوچران ، خدای …

ادامه نوشته »

مدوسا سرور زنان زشت

مدوسا سرور زنان زشت

مدوسا یا مدوزا زنی با موهای مار و نگاهی سنگ کننده مدوسا سرور زنان زشت مدوسا به معنی فرمانروا . یکی از گورگون ها و تنها فناپذیر در بین آن ها . او می توانست …

ادامه نوشته »