ماوراء الطبیعه

راگناروک نبرد و فرجام خدایان اساطیر اسکاندیناوی

راگناروک نبرد و فرجام خدایان اساطیر اسکاندیناوی

راگناروک راگناروک نبرد و فرجام خدایان اساطیر اسکاندیناوی راگناروک نبرد و فرجام خدایان در اساطیر اسکاندیناوی راگناروک یا پایان جهان . فرجام خدایان یا گوتردامرونگ نبرد پایانی و فرجام کار جهان در اساطیر اسکاندیناوی است …

ادامه نوشته »

تالارهای والهالا در اساطیر اسکاندیناوی

تالارهای والهالا در اساطیر اسکاندیناوی

والهالا تالارهای والهالا در اساطیر اسکاندیناوی تالارهای والهالا در اساطیر اسکاندیناوی والهالا در اساطیر اسکاندیناوی و همچنین در باور الانان یکی از مردمان ایرانی ساکن اروپا سرایی باشکوه و عظیم واقع در آسگارد بود که …

ادامه نوشته »

فریا ایزدبانوی عشق در اساطیر اسکاندیناوی

فریا ایزدبانوی عشق در اساطیر اسکاندیناوی

اسطوره فریا یا فرییا فریا یا فرییا ایزدبانوی عشق در اساطیر اسکاندیناوی فریا ایزدبانوی عشق در اساطیر اسکاندیناوی فریا یا فرییا به معنی بانو. در اساطیر اسکاندیناوی ایزدبانوی عشق. شور جنسی. باروری. نزاع و مرگ. …

ادامه نوشته »

اینهریار در اساطیر نورس و اسکاندیناوی

اینهریار در اساطیر نورس و اسکاندیناوی

اینهریار اینهریار در اساطیر نورس و اسکاندیناوی اینهریار در اساطیر اینهریار در اساطیر نورس پهلوانانی هستند که دلیرانه در میدان های نبرد به خاک می افتند این رزم آوران را والکیریها از میان کشتگان نبردها …

ادامه نوشته »

فریر در اساطیر اسکاندیناوی

فریر در اساطیر اسکاندیناوی

فریر در اساطیر اسکاندیناوی فریر در اساطیر اسکاندیناوی. ایزد خورشید. باران. باروری. برداشت محصولات و فرمانروای الف ها فریر در اساطیر اسکاندیناوی فریر در اساطیر اسکاندیناوی. ایزد خورشید. باران. باروری. برداشت محصولات و همچنین فرمانروای …

ادامه نوشته »

اودین خدای خدایان آسیر و سرکرده ایزدان

اودین خدای خدایان آسیر و سرکرده ایزدان

اودین اودین خدای خدایان آسیر و سرکرده ایزدان آسیر در اساطیر اسکاندیناوی اودین خدای خدایان اودین ودان ژرمن ها و ودن انگلوساکسون ها. خدای خدایان آسیر و سرکرده ایزدان آسیر در اساطیر اسکاندیناوی است او …

ادامه نوشته »