خانه / چکیده اشعار شاعران (صفحه 30)

چکیده اشعار شاعران

گـرانبار شد گـوشـم از پندهــا

گـرانبار شد گـوشـم از پندهــا

گـــرانبار شـــد ، گـــوشــم از پـندهــــــا بــــرآنم ، کــــــه تا بُگــــسلم بَنــدهـــــا هر آن دل که شد بسته ی دام عشق رهـــــایـــی نـیـــابــد بـــه تـــرفنــدهـــــا پـرســــتنده ام بـر تـو ، ای خـانــه سوز کــــجا تـرســـم …

ادامه نوشته »

معـرفت نیـست در ایــن معرفت آموختگان

معـرفت نیـست در ایــن معرفت آموختگان

معـرفت نیـست در ایــن معرفت آموختگان ای خوشـــــا دولت دیــدار دل افـــروختگان دلـــــــم از صحبت ایـن چرب زبانان بگرفت بعد از این دست من و دامن لب دوختگان عاقـــبت بر ســـر بازار فـــــریبم بفـــروخت نـــاجوانــمردی …

ادامه نوشته »

رفیق قافله پنهان نموده خنجر تزویر

رفیق قافله پنهان نموده خنجر تزویر

معنی حمـــــد را نمــی دانیـــــــم و نمــــــــاز غفیـله می خـــــوانیـــم بسکه در گـــــوشه ای دعـا خواندیم کاروان پیش راند و مــــا مـــانــدیــم خلیـــل جـــوادی رفیق قـــــافـله پنهــــان نمـــوده خنجر تزویر که روی گـرده ی من …

ادامه نوشته »

آتشی از جنگ افروزند هر دم در جهان

آتشی از جنگ افروزند هر دم در جهان

آتشــــي از جـــنگ افـــروزند هـــر دم در جهان اين سياست پيشگان شوم با افكار خويش پيـــش مــا از آشـــتـــي لافنـــد اما در كميـــن گرمتــــر ســـــازند هر دم عــرصه پيكار خويش ظالـــمان راگــــــنج گوهركي كند قانع …

ادامه نوشته »