خانه / چکیده اشعار شاعران (صفحه 30)

چکیده اشعار شاعران

آتشی از جنگ افروزند هر دم در جهان

آتشی از جنگ افروزند هر دم در جهان

آتشــــی از جـــنگ افـــروزند هـــر دم در جهان این سیاست پیشگان شوم با افکار خویش پیـــش مــا از آشـــتـــی لافنـــد اما در کمیـــن گرمتــــر ســـــازند هر دم عــرصه پیکار خویش ظالـــمان راگــــــنج گوهرکی کند قانع …

ادامه نوشته »

ناله به دل شد گره راه نیستان کجاست

ناله به دل شد گره راه نیستان کجاست

نالــــه به دل شــــد گره، راه نیستان کجاست سینه به‌ من شد قفس،طرف بیابان کجاست در تــف ایــن بـادیــه، ســــوخـت ســـراپـا تـنـم مــزرعم آتـش گرفت، نـم‌نـم باران کـــجاســت خــــوب و بـــد زندگــــی، بر ســـر هــم …

ادامه نوشته »

هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق

هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق

هــــــم دعـــا کـن گره از کار تو بگشاید عشق هــــــم دعـــا کــــن گره تـازه نیــــفزایـد عشق قـایقـــی در طلـــب مـــوج بــــه دریـــا پیوست بایـــد از مــــرگ نترســـــید اگـــــر باید عشق عــــاقــبـت راز دلــــم را بــــه …

ادامه نوشته »

شعله انفس و آتش زنه آفاق است

شعله انفس و آتش زنه آفاق است

شـــعـــلـه انـفـــس و آتــــش زنــــه آفــــــاق اسـت غــــم قـــــرار دل پــــــــرمشــــغله عشــــاق است جــــام مــــی‌ نزد مـــن آورد و بـــر آن بوســـه زدم آخــــــرین مــــرتبـــه مســت شــدن اخــلاق است بیـــش از آن شــوق کــــه مــن …

ادامه نوشته »