خانه / جملات زیبا فلسفی و آموزنده کارل گوستاو یونگ

جملات زیبا فلسفی و آموزنده کارل گوستاو یونگ

سخنان و جملات کارل گوستاو یونگ

جملات زیبای کارل گوستاو یونگ روانپزشک و فیلسوف بزرگ سوئیسی

جملات زیبای کارل گوستاو یونگ

تنــهایی از ان نیست کــه ادم کسانی را در اطرافش نداشتــه باشد . از اینست کــه ادم نتواند چیزهایی را منتقل کند کــه مــهم میپندارد از این است کــه ادم صاحب عقایدی باشد کــه برای دیگران پذیرفتنی نیست . اگر انسان بیش از دیگران بداند تنــها میشود

جملات کارل گوستاو یونگ

من آنچیزی نیستم کــه برایم اتفاق افتاده . انچیزی هستم کــه انتخاب میکنم بشوم

جملات کارل گوستاو یونگ

اگر چیزی هست کــه می خواهیم در کودکان تغییر کند . باید اول آن را بررسی کنیم و ببینیم کــه آیا چیزی نیست کــه بــهتر است در خودمان تغییر کند.

جملات کارل گوستاو یونگ

بدون آزادی . اخلاق نمی تواند وجود داشتــه باشد.

جملات زیبای کارل گوستاو یونگ

کفشی کــه اندازۀ پای کسی است . پای کس دیگری را اذیت می کند ؛ هیچ دستورالعملی برای زندگی کردن کــه مناسب همــه باشد وجود ندارد.

جملات کارل گوستاو یونگ

بردگی و طغیان . دو عنصر هم بستــه جدایی ناپذیرند.

جملات فلسفی کارل گوستاو یونگ

شناخت تاریکی خود . بــهترین روش برای کنار آمدن با تاریکی های دیگران است.

گذیده سخنان کارل گوستاو یونگ

حقایقی وجود دارند کــه درآینده بــه حقیقت می پیوندند . حقایقی نیز درگذشتــه حقیقت داشتــه اند و دیگر حقایقی کــه در هیچ دوره ای حقیقت نداشتــه و نخواهند داشت.

جملات زیبای کارل گوستاو یونگ

فکر کردن دشوار است . بــه همین خاطر است کــه بیشتر مردم قضاوت می کنند.

جملات زیبای کارل گوستاو یونگ

روانشناسی ما باید در زندگی راه یابد . در غیر این صورت در قرون وسطا ماندگاریم.

جملات قصار کارل گوستاو یونگ

هر شکلی از اعتیاد بد است ؛ مــهم نیست آن مادۀ مخدر الکل . مورفین . یا ایده آل گرایی باشد

سخنان کارل گوستاو یونگ

ما رنگــها را می بینیم ولی قادر بــه دیدن طول امواج نیستیم.

جملات زیبای کارل گوستاو یونگ

بزرگترین تراژدی خانواده . زندگی انجام نشدۀ والدین است.

جملات کارل گوستاو یونگ

مسیحیت با مسدود کردن سایر جــهات احتمالی . راه مشخصی را نشان داده است.

سخنان زیبای کارل گوستاو یونگ

یک عقیده واقعأ علمی باید فاقد پیش شرط باشد.

جملات قصار کارل گوستاو یونگ

کسی کــه بــه بیرون نگاه می کند . رویاپردازی می کند ؛ کسی کــه بــه درون نگاه می کند . بیدار می شود

جملات زیبای کارل گوستاو یونگ

شخص با تجسم اشکال نورانی بــه روشنایی دست نمی یابد . بلکــه با آگاه شدن بــه تاریکی بــه روشنایی می رسد.

جملات کوتاه کارل گوستاو یونگ

چیزی بــه اسم درونگرا یا برونگرای محض وجود ندارد. چنین شخصی سر از آسایشگاه روانی در خواهد آورد.

جملات ناب کارل گوستاو یونگ

هولناکترین چیز اینست کــه انسان خود را تمام و کمال قبول داشتــه باشد

جملات کارل گوستاو یونگ

هیچ آگاه شدنی بدون درد نیست

جملات حکیمانه کارل گوستاو یونگ

هر چیز خوب پر هزینــه است . گسترش شخصیت یکی از پر هزینــه ترین چیزهاست

جملات زیبای کارل گوستاو یونگ

جملات زیبا فلسفی و آموزنده کارل گوستاو یونگ

برچسب ها : ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 − شش =