سخنان و جملات زیبای بزرگ علوی

سخنان و جملات بزرگ علوی

سخنان و جملات زیبای بزرگ علوی . سید مجتبی آقا بزرگ علوی برگرفته از کتاب چشمهایش

نویسنده واقع گرا. سیاستمدار چپ گرا. روزنامه نگار نوگرا و استاد زبان فارسی ایرانی

سخنان و جملات زیبای بزرگ علوی

سخنان و جملات زیبای بزرگ علوی

هر کس در زندگانی اش فقط یک بار می تواند ستاره دنباله دار را ببیند

یک بار. فقط یک بار این در زندگی اشخاص روی می دهد

خوشبختی هم مثل ستاره دنباله دار فقط یک بار در زندگی مردم پیدا می شود

بعضی ها از این یک بار هم برخوردار نشده اند.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

… آنچه درون مرا می کاود و می خورد. هنوز هم گفته نشده

اگر من می توانستم آنچه را که درون مرا می سوزاند بیان کنم

آن وقت شاعر می شدم. نویسنده. نقاش و هنرمند بودم و حال نیستم. …

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بعضی از فکر ها تو سر آدم خیلی دیرتر از پلاستیک تجزیه میشن

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

تو عقب خوشبختی پرسه می زنی

با دیپلم. با مدرک. با پول. با شوهر. با این چیزها آدم خوشبخت نمی شود

باید درد زندگی را تحمل کرد تا از دور. خوشبختی به آدم چشمک بزند.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

پرده ی چشمهایش صورت ساده ی زنی بیش نبود

و صورت کشیده ی زنی که زلف هایش مانند قیر مذاب روی شانه ها جاری بود

همه چیز این صورت محو می نمود.

سخنان و جملات زیبای بزرگ علوی

من این زن را با صفت ناشناس خواهم خواند

چون خودش مدعی است که هیچ کس تا به حال او را نشناخته.

جملات و متنهای زیبای کتاب چشمهایش

من هیچ وقت در زندگی نفهمیدم که چه می خواهم

همیشه قوای متضادی مرا از یک سو به سوی دیگر کشانده

و من نتوانسته ام دل و جان فدای یک طرف بکنم و طرف دیگر را از خود برانم

بدبختی من در همین است.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بعد ها همیشه در نظرم بود که اگر آن روز او کمی. فقط به اندازه ای که از هر مرد عادی ساخته است با من مهربانی میکرد

شاید روش دیگری در زندگی پیش میگرفتم.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کاش گدا بودم و موجودی مرا دوست میداشت. آن وقت جانم را فدا میکردم.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

جسمم را می خواستم به کسی ببخشم که روح مرا اسیر کند.

جملات کتاب چشمهایش

نگاه شگفت انگیزی به صورت من انداخت و گفت: تو دختر خوبی هستی

دل من از تمجید او شاد شد

بازویم را به بازویش فشار دادم و او دستش را روی دست من گذاشت و فشار داد.

سخنان و جملات زیبای بزرگ علوی

میدانید آتشی که زیر خاکستر می ماند چه دوام و ثباتی دارد ؟

عشق پنهانی . عشقی که انسان جرات نمی کند هرگز با هیچکس درباره آن گفت و گو کند

به زبان بیاورد . به هر دلیلی که بخواهید – از لحاظ قیود اجتماعی

از نظر طبقاتی . به سبب اینکه معشوق ادراک نمی کند

و به هر علت دیگری آن عشق است که درون آدم را می خورد و می سوزاند

و آخرش مانند نقره گداخته شفاف و صیقلی می شود

سخنان و جملات بزرگ علوی

بعضی چیزها را نمی شود گفت . بعضی چیزها را احساس می کنید

رگ و پی شما را می تراشد . دل شما را آب میکند

اما وقتی می خواهید بیان کنید می بینید که بی رنگ و جلاست

مانند تابلو ئیست که شاگردی از روی کار استاد ساخته باشد . عینا همان تابلوست

اما آن روح . آن چیزی که دل شما را می فشارد . در آن نیست

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کسی که از سرما نلرزیده . کسی که در عمرش گرسنگی نکشیده

کسی که از سرما نلرزیده . کسی که شب تا سحر بی خواب نمانده

چگونه ممکن است از سیری . از گرما . از پرتو آفتاب صبح لذت ببرد

سخنان و جملات زیبا درباره دیکتاتوری

شهر تهران خفقان گرفته بود

هیچ کس نفسش در نمی آمد; همه از هم می ترسیدند

خانواده ها از کسانشان می ترسیدند

بچه ها از معلمانشان

معلمین از فراش ها

و فراش ها از سلمانی و دلاک

همه از خودشان می ترسیدند

از سایه شان باک داشتند

سکوت مرگ آسایی در سراسر کشور حکمفرما بود

همه خود را راضی قلمداد می کردند

روزنامه ها جز مدح دیکتاتور چیزی نداشتند بنویسند

مردم تشنه خبر بودند و پنهانی دروغ های شاخدار پخش می کردند

کی جرات داشت علنا بگوید که فلان چیز بد است

مگر ممکن می شد که در کشور پادشاهی چیزی بد باشد.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زیر تابلو. زیر قاب عکس. استاد به خط خود نوشته بود: چشم هایش

یعنی چشم های زنی که او را خوشبخت کرده یا به روز سیاه نشانده

چشم های زنی که در هر حال در زندگی استاد اثر سنگینی گذاشته و نقاش را برانگیخته است.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

یا اینکه می خواسته به زنی که با چشم هایش او را اسیر کرده بود

بگوید که من تو را شناختم به طوری که خودت نتوانستی خویشتن را بشناسی

و من میدانم تو باعث شدی که من امروز زجر بکشم.

سخنان و جملات زیبای بزرگ علوی

شاید هم می خواهد بگوید : ای چشم ها. اگر صاحب شما با من بود من تاب می آوردم و کامیاب می شدم.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

به چه قصد این صورت را ساخته بود ؟

آیا بدین منظور که از غربت پس از مرگش هدیه ای برای معشوقه اش فرستاده

و بدین وسیله وفاداری و دلدادگی خود را بروز داده باشد ؟

جملات زیبای کتاب چشمهایش

همچنین بخوانید : جملات زیبای فریبا وفی

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای سیلویا پلات

سخنان و جملات زیبای سیلویا پلات

جملات سیلویا پلات سخنان و جملات زیبای سیلویا پلات شاعر. رمان نویس. نویسنده داستان های …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.