آموزه های بودا

آموزه های بودا

آموزه های بودا

چکیده آموزه های بودا این است : ما پس از مرگ در پیکری دیگر باز زاییده میشویم

این باززایی ما بارها و بارها تکرار می شود. این را چرخه هستی یا زاد و مرگ مینامیم

هستی رنج است. زایش رنج است.

پیری رنج است. بیماری رنج است. غم و اندوه . ماتم و ناامیدی رنج است

پیوند با آنچه نادلخواه است رنج است . دوری از آنچه دلخواه است رنج است

خلاصه اینکه دل بستن رنج آور است. و این رنج زمانی پایان می یابد که دیگر منی ؛ یا درک کننده ای نباشد چه او در قید حیات باشد چه نباشد

هدف باید بریدن از این رنج و چرخه وجود باشد

درک چهار حقیقت اصیل . هسته اصلی آموزه بودا را تشکیل میدهد. این حقایق عبارتند از:

۱. به رسمیت شناختن وجود رنج.

۲. اینکه دلیل رنج دیدن . تمایلات نفسانی است.

۳. و اینکه بریدن از رنجها دستیافتنی است.

۴. و درک اینکه راهی برای رسیدن به جایگاه بی رنجی وجود دارد.

این راه . راه اصیل هشتگانه نام دارد زیرا عوامل سازنده آن این هشت اصل هستند

گفتار درست . کردار درست . معاش درست . کوشش درست . توجه درست . تمرکز درست . جهان بینی درست و پندار درست

آدمی بیمار است. بودا راه درمان این بیماری را درک آن چهار حقیقت میداند

کار حقیقت نخست از چهار حقیقت اصیل تشخیص این بیماری بعنوان بیماری رنج در انسانهاست

حقیقت دوم دلبستگیها را بعنوان باعث و بانی این بیماری بازمیشناسد

سومین حقیقت شرایط را سنجیده و اعلام می کند که بهبود امکانپذیر است

حقیقت چهارم تجویز دارو برای دست یافتن به سلامت است.

آموزه های بودا تمرکز و مراقبه

درک این حقایق و اصول . تمرکز و مراقبه نیاز دارد

این درک باعث احساس مهرورزی نسبت به همه موجودات می گردد

این آموزه ها آیین بودا ( دارما ) را تشکیل میدهند

بودا خود . آیین خود را مانند قایقی مینامد که برای رسیدن به ساحل رستگاری ( موکشا ) به آن نیاز است

ولی پس از رسیدن به رستگاری دیگر به این قایق نیز نیازی نخواهد بود

رسیدن به ساحل رستگاری آدمی را به آرامش و توازن مطلق میرساند

آنجاست که شمع تمامی خواهشها و دلبستگیها خاموش می شود

به این روی این پدیده را در سانسکریت نیروانا یعنی خاموشی مینامند.

راه اصیل هشتگانه که نسخه تجویز بیداردل ( بودا ) برای درمان رنجهاییست که همه بُوَندگان ( موجودات ) دچار آن هستند

خود به سه گروه دسته بندی می شود :

درستکاری ( شیلا ) . یکدله شدن ( سامادی ) و فراشناخت ( پرگیا ) . این سه مفهوم هسته تمرینهای روحانی بوداگرایی را میسازند

درستکاری که در راه هشتگانه به گونه گفتار درست

کردار درست و معاش درست آمده دستوراتی اخلاقی مانند خودداری از کشتن و دروغگویی را در بر می گیرد

یک بخش از درستکاری در بوداگرایی مربوط به دهش ( دانا ) می شود

این دهش تنها به مواردی مانند صدقه دادن و سخاوتمندی محدود نمی شود

و معنی مشخص دینی دارد . یعنی تأمین نیازمندیهای روزانه همایه ( جامعه راهبان بودایی ( سنگها ) . هموندان ( اعضاء ) همایه نیز به نوبه خود به دهش میپردازند

دهش آنها بالاترین دهشها یعنی آموزش آیین بودا ( دارما ) است.

آموزه های بودا راه هشتگانه یعنی دل را یکدله کردن

مفهوم دوم راه هشتگانه یعنی دل را یکدله کردن یا کار کردن بر روی تمرکز است که سه بخش کوشش درست . توجه درست و تمرکز درست را در بر می گیرد

در این مرحله تمرکز شدیدی دست میدهد که در آن اندیشنده با موضوع اندیشه یکی می گردد

این پدیده . شهود و رسیدن به فراشناخت نیست بلکه یک پدیده روانی است

اینکار از راه یوگا و درون پویی انجام می گیرد

بوداگرایی همانند دیگر کیشهای هندی ذهن را ابزار بنیادین رهایی میداند و بر ورزیدگی درست ذهن تأکید مینماید

آماج کوشش درست یکپارچگی ذهنی و جلوگیری از پراکندگی اندیشه است

توجه درست باعث آگاهی از احساسات و آگاهی از کنشهای بدن و ذهن می گردد

این تمرینات سرانجام ما را به تمرکز درست میرساند که رسیدن به حالات گوناگون آگاهیهای خلسه آمیز در حین درون پویی ( مراقبه ) است

و با آزمودن خوشنودی بزرگی همراه است. رسیدن به این حالات را درون نگری ( دیانا ) مینامند

آموزه های بودا راه هشتگانه یعنی جهان بینی درست

بخش آخر راه هشتگانه یعنی جهان بینی درست و پندار درست تشکیل دهنده فراشناخت ( پرگیا ) است

رسیدن به فراشناخت یا بعبارتی حکمت اعلاء در بوداگرایی به معنی یافتن دسترسی مستقیم به واقعیت نهفته در پشت چیزها

و یافتن بینشی فراسوی هرگونه شناخت است

این گام پس از گامهای درستکاری و یکدِلگی می آید و نتیجه یک درون پویی ویژه بودایی است

جهان بینی درست همان درک کامل چهار حقیقت اصیل و پندار درست همان مهرورزی و عشق است

که ذهن را از شهوت . بدخواهی و ددمنشی می پالاید

اینها راه را برای رسیدن به فراشناخت هموار میسازند.

چکیده اینکه : از دیدگاه بودا ما اگر خواسته باشیم که از چرخه زاد و مرگ رهایی یابیم

باید گرایش های نفسانی را کنار بگذاریم . درستکار باشیم . به یوگا پرداخته به حالات خلسه روحی دست پیدا کنیم

که این تجربیات باعث مهرورزی ما به همه موجودات و بوندگان می شود

و سپس از راه این درکها و تمرکزهای ژرف به روشنی و بیداری میرسیم و از این دور باطل خارج میشویم

منبع : aftabir.com

برچسب ها :

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای ریچارد برانسون

سخنان و جملات زیبای ریچارد برانسون

جملات زیبای ریچارد برانسون سخنان و جملات زیبای ریچارد برانسون . سر ریچارد چارلز نیکولاس …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.