خانه / جملات زیبا فلسفی و اموزنده برتراند راسل

جملات زیبا فلسفی و اموزنده برتراند راسل

جملات زیبا و سخنان آموزنده و فلسفی برتراند راسل

جملات زیبای برتراند راسل .برتراند آرتور ویلیام راسل نویسنده و فیلسوف انگلیسی

جملات زیبای برتراند راسل

احساس وظیفه در کار . نیکو و در روابط . آزاردهنده است. انسان ها تشنه محبت اند نه مراقبت

جملات قصار و فلسفی برتراند راسل

اگر خدایی وجود داشته باشد . اگر بخواهد بدین خاطر که عده ای در وجودش شک و تردید می کنند

رنجیده خاطر شود . من او را موجودی خودبین و متکبر خواهم پنداشت

جملات زیبا و سخنان آموزنده و فلسفی برتراند راسل

گرفتاری این دنیا از این است که نادان از کار خود اطمینان دارد و دانا از کار خود مطمئن نیست

جملات قصار برتراند راسل

عطش قدرت . خطرناک ترین پدیده خود سری مدیر است

جملات زیبای برتراند راسل

ترس از عشق . ترس از زندگی است و آنان که از عشق دوری می کنند مردگانی بیش نیستند

جملات آموزنده برتراند راسل

اگر تمامی ما قدرت جادویی خواندن افکار یکدیگر را داشتیم

نخستین چیزی که در دنیا از بین می رفت عشق بود

جملات حکیمانه و جالب برتراند راسل

آرمانهای ما فقط با درآمیختن با جهان به ثمر می رسند و چون از جهان جدا شوند عقیم می مانند

اما آرمانی که از حقیقت بترسد یا از پیش بخواهد که جهان موافق خواهشهای او باشد توانایی این آمیزش را ندارد

جملات زیبای برتراند راسل

من همیشه نامه هایی از مردم دریافت می کنم

به این مضمون که خداوند خود نگهداری خواهد کرد . اما خداوند در گذشته هرگز چنین کاری را نکرده است

و من نمی دانم آنها چرا فکر می کنند که خداوند در آینده این کار را خواهد کرد

جملات و سخنان برتراند راسل

هرگز حاضر نیستم بخاطر عقایدم بمیرم . چون ممکن است عقایدم اشتباه باشند

سخنان قصار برتراند راسل

وقتی این همه اشتباهات جدید وجود دارد که می توان مرتکب شد . چرا باید همان قدیمی ها را تکرار کرد

جملات زیبای برتراند راسل

بذر اندیشه و فکر بپاش . عمل و نتیجه درو کن

جملات زیبا و سخنان آموزنده و فلسفی برتراند راسل

من نمی دانستم که تو را دوست دارم . تا اینکه آن را از زبان خودم شنیدم

برای لحظه ای اندیشیدم: خدایا من چه گفتم ؟ و سپس فهمیدم که آنچه درست است را گفته ام

جملات بزرگان – برتراند راسل

زندگی کردن بدون برخی از چیزهایی که می خواهید . بخش ضروری شادمانی است

جملات ارزشمند برتراند راسل

راز شادمانی در این است: بگذارید دلبستگی های شما تا حد امکان گسترده باشند

بگذارید واکنش هایتان نسبت به چیزها و اشخاصی که به آنها دلبستگی دارید

به جای دشمنانه بودن . تا حد امکان دوستانه باشد

جملات آموزنده برتراند راسل

اگر خوب زندگی کنی به حتم شاد نمی شوی . اما اگر شاد باشی خوب زندگی خواهی کرد

جملات فلسفی برتراند راسل

در هر لحظه . یک چیز یگانه و تازه نهفته است

جملات زیبای برتراند راسل

بینش نسنجیده و نیازموده برای فراهم آمدن حقیقت کافی نیست . هر چند که بسیاری از مهمترین حقایق نخست به این صورت تجلی کرده اند

جملات کوتاه برتراند راسل

متاسفانه بسیاری از مردم پس از این که به دامان شوربختی درافتادند . به سعادت از دست رفته خویش پی می برند

سخنان فلسفی برتراند راسل

وقتی که از تلف کردن آن لذت می بری . وقت تلف شده نیست

جملات زیبای برتراند راسل

هدف حاکمان سیاسی بشری کسب قدرت هرچه بیشتر است همچنانکه قانون جاذبه . در اجسام . حاکم است

سخنان پند آموز و کوتاه برتراند راسل

اگر انسان را معجونی از فرشته و حیوان بدانیم حقّاً درباره حیوان بی انصافی کرده ایم پس چه بهتر است که او را ـ ترکیبی از فرشته و شیطان بدانیم

سخنان آموزنده برتراند راسل

با تمام زنان می توان خوابید اما با تعداد محدودی از آنها می توان بیدار ماند

سخنان فلسفی برتراند راسل

مردم متوحش مردم سخت گیرند

جملات ارزشمند برتراند راسل

کمتر رخ می دهد که ترس . عمل عاقلانه ای را باعث شود و بیشتر منجر به عملی می شود که آن خطری را که ترس از آن برخاسته افزایش می دهد

جملات زیبا و سخنان آموزنده و فلسفی برتراند راسل

دلایل این ناتوانی مسخره و اندوهبار در اینکه چنان رفتار کنیم که منافع همگان حکم می کند

در امور خارجی نیست . بلکه در طبیعت عاطفی خود ماست

جملات آموزنده و فلسفی برتراند راسل

همکاری جهان با فن و صنعتی که ما امروز داریم می تواند فقر را از میان بردارد

و می تواند مرتبه ای از سعادت و رفاه را برای همه ی نوع بشر فراهم کند که بشر هرگز به خود ندیده است

********

ایمان آوردن راحت تر از فکر کردن است،

از این رو تعداد مؤمنان بیشتر از متفکران است.

********

مذهبیون انسانهایی هستند که هر لذتی را بر خود حرام می کنند

بجز لذت دخالت کردن در لذت بردن دیگران

********

اگر همه جهان شادمان باشند من تضمین میکنم که دیگر هیچ دینی وجود نداشته باشد

********

فرهنگ یعنی بپذیریم که قیافه و ظاهر هر کسی دو بخش دارد

بخش اول چیزهایی که انتخاب خودش نیست بطور طبیعی به او داده شده اند و نباید مسخره کرد

بخش دوم چیزهایی که انتخاب خودش هستند و و به ما ربطی ندارند

********

جوهر عرفان چیزی نیست جز گونه ای قوت و عمق احساس نسبت به باورهایی که انسان درباره ی جهان دارد

جملات زیبای برتراند راسل

انسانی که امید و آرزویش از حدود زندگانی شخصی فراتر رفته باشد مانند انسانی که آرزوهایش محدود باشد در معرض ترس نیست

جملات و سخنان فلسفی حکیمانه آموزنده و کوتاه برتراند راسل

اگر بنا باشد که جهان از فاجعه هایی که آن را تهدید می کنند جان به در برد مردمان باید بیاموزند که دامنه ی همدردی شان را گسترده تر سازند

جملات زیبای برتراند راسل

اگر امید و آرزوی شما منحصر به خودتان یا کشورتان یا طبقه تان یا پیروان باورتان باشد

خواهید دید که به موازات لطف و مهر و محبت شما عواطف خصمانه وجود دارد

جملات حکیمانه برتراند راسل

فلسفه نباید از زندگانی شخصی بکاهد . بلکه باید بر آن بیفزاید

جملات زیبای برتراند راسل

اگر آدمی آنقدر به غذا بی اعتنا باشد که زرد و ناتوان شود . ما نباید او را تحسین کنیم

اما مردی که از آگاهی به نیازهای خویش به مرحله ی همدردی با گرسنگان رسیده باشد سزاوار تحسین ما خواهد بود

جملات زیبای برتراند راسل

ما متوجه خواهیم شد که محکمترین و تعصب آمیزترین باورهای ما آنهایی هستند که کمترین دلیل ها برای درستی شان در دست است

جملات زیبای برتراند راسل

همچنین بخوانید : زندگینامه برتراند راسل

برچسب ها : ,

یک دیدگاه

 1. برتراند راسل

  برتراند راسل ریاضی دان ، منطق دان ، فیلسوف ( از بنیان گذاران فلسفه تحلیلی ) ، مورخ و جامعه شناس بریتانیایی
  اگر بنا باشد جهان از فجایعی که آن را تهدید می کند جان به در ببرد ، انسان ها باید بیاموزند که دامنۀ همدردی شان را گسترده تر کنند.
  اگر انسان را معجونی از فرشته و حیوان بدانیم حقّاً درباره حیوان بی انصافی کرده ایم ؛ پس چه بهتر است که او را ترکیبی از فرشته و شیطان بدانیم.
  اگر امید و آرزوی شما منحصر به خودتان یا کشورتان یا طبقه تان یا پیروان باورتان باشد ، خواهید دید که به موازات لطف و مهر و محبت شما عواطف خصمانه وجود دارد.
  اگر آدمی آنقدر به غذا بی اعتنا باشد که زرد و ناتوان شود ، ما نباید او را تحسین کنیم ؛ اما مردی که از آگاهی به نیازهای خویش به مرحله ی همدردی با گرسنگان رسیده باشد سزاوار تحسین ما خواهد بود.
  اگر خوب زندگی کنی به حتم شاد نمی شوی ، اما اگر شاد باشی خوب زندگی خواهی کرد.
  اگر تمامی ما قدرت جادویی خواندن افکار یکدیگر را داشتیم ، نخستین چیزی که در دنیا از بین می رفت عشق بود.
  اگر یک قوری چینی دور خورشید بگردد …
  اگر من مدعی می شدم که در منظومه شمسی میان زمین و مریخ یک قوری چینی دور خورشید می گردد ، هیچ کس قادر نبود مدعای مرا رد کند ، مشروط به آنکه حواسم می بود که در ادامه بگویم این قوری آنقدر کوچک است که حتی با قوی ترین تلسکوپ ها هم قابل رویت نیست. اما اگر تا آنجا پیش می رفتم که می گفتم چون مدعای من ابطال ناپذیراست جایز نیست عقل بشر به آن شک کند ، به حق به یاوه گویی متهم می شدم. با این حال ، اگر وجود این قوری در کتب قدما تایید شده بود و آن را حقیقتی قدسی شمرده و هر یکشنبه در کلیسا درباره آن به وعظ می پرداختند و در مدارس آن را به ذهن کودکان فرو می کردند ، تردید در وجود آن نشانه نامتعارف بودن تلقی می شد و شخص شکاک را در عصر روشنگری به نزد روانپزشک و در دوره پیش از آن به دادگاه تفتیش عقاید می فرستادند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − 5 =