جملات فلسفی قصار و زیبای بنجامین فرانکلین

جملات زیبای بنجامین فرانکلین

سخنان و جملات زیبای بنجامین فرانکلین سیاست مدار نویسنده مخترع و غیره ..

سخنان و جملات زیبای بنجامین فرانکلین

سخنان بنجامین فرانکلین

فقیر برای سیر کردن شکمش در عذاب است و ثروتمند برای معالجه ناراحتی

جملات زیبای بنجامین فرانکلین

زندگی راستین شما زمانی است که کاری برای کسی انجام دهید که توان جبران محبت شما را نداشته باشد

بنجــامیـــن فـــرانکلیــــن

فراموش نکنید که نه تنها باید سخن درست را در جای درست بیان کنید بلکه دشوار تر آن است که در جایی وسوسه انگیز جلوی زبان خویش را بگیرید و سخن نادرستی نگویید

نکات فلسفی بنجامین فرانکلین

دهان خردمند در قلب اوست

جملات قصار بنجامین فرانکلین

اگر انسان ، سرمایه اش را در مغزش بگذارد نه در کیف پولش ، هیچ کس نمی تواند آن را از او برباید

جملات زیبای بنجامین فرانکلین

سحرخیزی یک گنج است

جملات زیبای بنجامین فرانکلین

اگر آدمی بتواند نیمی از آرزوهای خود را برآورده سازد دو برابر بر گرفتاری هایش می افزاید

جملات فلسفی بنجامین فرانکلین

دارایی آن نیست که داری بلکه چیزی است که با آن خوش باشی

جملات زیبای بنجامین فرانکلین

دشمنان خود را دوست بدارید؛ چرا که آنها موارد ناتوانی تان را به شما می گویند

جملات زیبای بنجامین فرانکلین

برای پیدا کردن عیبهای یک دختر از او در نزد دوستانش تعریف کنید

جملات قصار بنجامین فرانکلین

تنبلی آنقدر آهسته راه می رود؛ که فقر و خواری برای رسیدن به آن دچار مشکل نمی شوند

جملات زیبای بنجامین فرانکلین

چشم دیگران چشمی است که ما را ورشکست می کند؛ اگر همه غیر از خودم کور بودند من نه به خانه باشکوه احتیاج داشتم و نه به مبل عالی

جملات قصار بنجامین فرانکلین

وقتی شما نسبت به دیگران مهربان هستید بدین معناست که نسبت به خودتان مهربانترید

جملات قصار بنجامین فرانکلین

پنبه را از آتش و جوان را از قمار دور نگه دارید

جملات زیبای بنجامین فرانکلین

از هزینه های کوچک و غیر ضروری دوری کن زیرا یک سوراخ کوچک موجب غرق شدن یک کشتی بزرگ می شود

جملات زیبای بنجامین فرانکلین

رشته محکم سیم موفق می شود و ضربات پی در پی تبر کوچک درخت کهن را از پای در می آورد

جملات قصار بنجامین فرانکلین

بی نظمی در کار بدتر از بی خبری از آن است؛ در کار های زندگی باید به خود اعتماد داشت و بس

جملات قصار بنجامین فرانکلین

در زیر خاک به قدر کافی زمان برای خوابیدن داریم اگر زمان گرانبهاترین چیزهاست بیهوده صرف کردن آن بدترین کارهاست زیرا زمانی که از دست رفت دیگر باز نخواهد گشت هیچ وقت به گمان آنکه زمان کافی دارید، ننشینید در عمل خواهید دید که همیشه زمان، کوتاه و ناچیز است

نکات ارزشمند بنجامین فرانکلین

اگر به شما عشق ورزیده می شود عشق بورزید و شایسته این عشق باشید

جملات زیبای بنجامین فرانکلین

نیکی مقدس ترین وظیفه انسان است؛ بویژه به کسانی که روزی از آنها بدی دیده است

نکات فلسفی و جملات زیبای بنجامین فرانکلین

انسان می تواند دو دقیقه بدون هوا، دو هفته بدون آب سه هفته بدون غذا و یک عمر بدون پول زندگی کند ولی نمی تواند یک لحظه بدون اندیشه و فکر زندگی کند

جملات قصار بنجامین فرانکلین

تجربه به من ثابت کرده است که در طول بیست و چهار ساعت کسی نیست که دست کم پنج دقیقه گرفتار حماقت نشود فرد عاقل و خوش بخت کسی است که نگذارد این حماقت از این میزان بیشتر شود

جملات زیبای بنجامین فرانکلین

ارزش چه چیزی بیشتر از طلاست ؟ الماس ، چه چیزی از الماس گرانبهاتر است ؟ اراده

جملات قصار بنجامین فرانکلین

زود خوابیدن و زود برخاستن مرد را سلامت، ثروتمند و عاقل می کند

جملات زیبای بنجامین فرانکلین

برای ثروتمند شدن تنها دانستن راه درآمد کافی نیست باید راه خرج کردن را هم به خوبی دانست.

جملات زیبای بنجامین فرانکلین

کسی که ثروتی ندارد ، خود را دارد

جملات قصار بنجامین فرانکلین

با یک لبخند همه ی درها به سوی انسان گشوده خواهد شد

جملات زیبای بنجامین فرانکلین

پیش از آنکه دنبال هوی و هوس بروی به کیسه پول خودت نگاه کن

جملات فلسفی بنجامین فرانکلین

آنجا که ازدواجی بدون عشق صورت می گیرد به یقین عشقی بدون ازدواج در آنجا رخنه خواهد کرد

جملات قصار بنجامین فرانکلین

دشمن کوچک وجود ندارد

جملات فلسفی بنجامین فرانکلین

آب که قطره قطره می چکد با پایداری و سماجت . سنگ ِ بزرگ را سوراخ می کند. با پشتکار و استقامت . موش به پاره کردن رشته آهنین موفق می شود و ضربات پی در پی تبر کوچک . درخت کهن را از پای در می آورد

جملات فلسفی بنجامین فرانکلین

آنان که آزادی و حقوق فردی را فدای امنیت می کنند . نه شایستگی آزادی را دارند و نه لیاقت امنیت را . و هر دو را از دست خواهند داد

جملات فلسفی بنجامین فرانکلین

آنجا که ازدواجی بدون عشق صورت بگیرد حتمأ عشقی بدون ازدواج در آن رخنه خواهد کرد

جملات فلسفی بنجامین فرانکلین

ازدواج مثل شهر محاصره شده است . کسانی که داخل شهر هستند سعی می کنند از آن خارج . و آن ها که خارج هستند کوشش دارند که داخل شوند

جملات فلسفی بنجامین فرانکلین

از هزینه های کوچک و غیرضروری برحذر باش . زیرا یک سوراخ کوچک موجب غرق شدن یک کشتی بزرگ می شود

جملات فلسفی بنجامین فرانکلین

اشخاص زیرک از بدبختی و گرفتاری های دیگران متنبه می شوند ولی اشخاص ابله از بلاهای خود عبرت نمی گیرند

جملات فلسفی بنجامین فرانکلین

اگر می خواهی رازی را از دشمنان پنهان بداری . آن را هرگز برای دوستانت فاش مکن

جملات فلسفی بنجامین فرانکلین

برای ثروتمند شدن . تنها دانستن راه درآمد کافی نیست . باید راه خرج کردن را هم به خوبی دانست

جملات فلسفی بنجامین فرانکلین

برای فریب دادن ِ چشم ِ دیگران . خود را دچار رنج و محنت مکن

جملات فلسفی بنجامین فرانکلین

پیش از ازدواج چشم ها را خوب باز کنید . بعد از ازدواج کمی ببندید

جملات آموزنده بنجامین فرانکلین

تنبلی آنقدر به کندی حرکت می کند که فقر و تنگدستی به سهولت از آن سبقت می گیرد. کارهای خود را دنبال کن وگرنه آن ها تورا دنبال خوهند کرد

جملات آموزنده بنجامین فرانکلین

چشم دیگران چشمی است که ما را ورشکست می کند . اگر همه به غیر از خودم کور بودند . من نه به خانه باشکوه احتیاج داشتم نه به مبل عالی

جملات آموزنده بنجامین فرانکلین

حرف حق در شما مؤثر خواهد بود . حتی اگر آن را قبول نداشته باشید

جملات آموزنده بنجامین فرانکلین

داشتن یک حرفه به منزله تملک یک ده است

جملات آموزنده بنجامین فرانکلین

دیوانگی است که برای خریداری اشیاء بی مصرف و کالای تجملی . انسان خود را گرفتار قرض کند

جملات آموزنده بنجامین فرانکلین

سه چیز خیلی سختند:فولاد . الماس و خویشتن شناسی

جملات آموزنده بنجامین فرانکلین

عروس زندگانی . کار نام دارد. اگر شما داماد این عروس شوید . فرزند شما سعادت نام خواهد داشت

جملات آموزنده بنجامین فرانکلین

فقر و تنگدستی به در ِ کارگاه مرد ِ زحمتکش نزدیک می شود ولی جرأت ورود به درون کارگاه را ندارد

جملات آموزنده بنجامین فرانکلین

فقیر برای سیر کردن شکمش در عذاب است و غنی برای معالجه ناراحتی

جملات آموزنده بنجامین فرانکلین

قناعت کیمیائی است که هرچه را لمس کند طلا می شود

جملات حکیمانه بنجامین فرانکلین

کارکن . پیش از آن که نیازمندی به کار وادارت کند

جملات حکیمانه بنجامین فرانکلین

کسی که همیشه زیادتر از لازم خرید می کند . روزی مجبور می شود که لازم را بفروشد

جملات حکیمانه بنجامین فرانکلین

مغز تنبل کارگاه شیطان است

جملات حکیمانه بنجامین فرانکلین

مواظب خودت باش!وقتی خورشید به زمین نگاه می کند می تواند بگوید این بیکاره ای است که خوابیده

جملات حکیمانه بنجامین فرانکلین

نادان آنقدر شرمندگی ندارد که عدم تمایل به آموختن

جملات حکیمانه بنجامین فرانکلین

یک عمر طولانی ممکن است به اندازه کافی خوب نباشد ولی یک زندگی مفید حتمأ به اندازه کافی طولانی است

جملات حکیمانه بنجامین فرانکلین

ازدواج و جنگ تن ها یک تفاوت با هم دارند ؛ در ازدواج می توان در کنار دشمن خوابید

جملات حکیمانه بنجامین فرانکلین

فانوس دریایی از کلیسا مفید تر است

سخنان ارزشمند بنجامین فرانکلین

کسی که حفظ جان را مقدم بر آزادی بداند . لیاقت آزادی را ندارد

سخنان ارزشمند بنجامین فرانکلین

از یک گونی تهی . انتظار راست ایستادن نباید داشت

سخنان ارزشمند بنجامین فرانکلین

دشمنت را نیکو دار . زیرا تنها کسی که اشتباهت را بازگو می کند . اوست

سخنان ارزشمند بنجامین فرانکلین

زود خوابیدن و زود بیدارشدن باعث سلامت جسم . افزایش ثروت و زیرکی انسان می شود

سخنان ارزشمند بنجامین فرانکلین

مدرسه تجربه آموزی گران است اما ابلهان نمی خواهند در جای دیگری بیاموزند

سخنان ارزشمند بنجامین فرانکلین

هیچ چیز در این دنیا حتمی نیست . بجز مرگ و مالیات

سخنان ارزشمند بنجامین فرانکلین

هیچگاه جنگ خوب و صلح بد وجود نداشته است

سخنان ارزشمند بنجامین فرانکلین

هیچ قدرتی به جبر . قادر به تغییر عقیده انسان نخواهد بود

سخنان ارزشمند بنجامین فرانکلین

وقت طلاست

سخنان و جملات زیبای بنجامین فرانکلین

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

جملات زیبا درباره مرگ از بزرگان جهان

جملات زیبا درباره مرگ از بزرگان جهان

جملات زیبا درباره مرگ سخنان و جملات زیبا درباره مرگ از بزرگان جهان مـــرگ در …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.