جملات زیبا درباره دوستی از فلاسفه و بزرگان

جملات زیبا درباره دوستی از فلاسفه و بزرگان

مجموعه کاملی از جملات زیبا درباره دوستی از فلاسفه و بزرگان

جملات زیبا درباره دوستی

جملات زیبا درباره دوستی از فلاسفه و بزرگان

آری آغاز دوست داشتن است ♈ گرچه پایان راه ناپیداست

من به پایان دگر نیندیشم ♈ که همین دوست داشتن زیباست : فروغ فرخزاد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است ♈ با دوستان مروت. با دشمنان مدارا : حافظ

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آنان که دوستی و محبت را به زندگی خود راه نمی دهند. به آن ماند که طلوع خورشید را مانع شوند : سیسرو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آنچه مردم. دوستی می خوانند چیزی غیر از نفع شخصی نیست. دوستی خودپرستی انسان است که می خواهد از دیگران به عنوان دوستی متمتع گردد : فرانسوا لارشفوکو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آن کس که در هرجا دوستانی دارد. همه جا را دوست داشتنی می یابد. : ضرب المثل چینی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

از بس که مهر دوست به دل جا گرفته است ♈ جایی برای کینه دشمن نمانده است : اظهری کرمانی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن ♈ از دوستان جانی مشکل توان بریدن : حافظ

جملاتی زیبا درباره دوستی از فلاسفه و بزرگان

از جهان گرچه بوستان خوشتر ♈ بوستان هم به دوستان خوشتر : مکتبی شیرازی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

از خویشاوندان به راحتی می توان برید. اما رشته دوستی را هرگز. : سیسرو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

از سلامتی خود مواظبت می کنیم. برای روز مبادا پول ذخیره می کنیم. سقف خانه را تعمیر می کنیم و لباس کافی می پوشیم. ولی کیست که در بند آن باشد که بهترین دارایی یعنی دوست را به صورتی عاقلانه برای خود فراهم کند ؟ : رالف والدو امرسن

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

از محبت. نار نوری میشود ♈ وز محبت. دیو حوری می شود : مولوی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

از هرچه بگذری. سخن دوست خوشتر است ♈ از یار ناز خوش تر و از من نیازها : ادیب پیشاوری

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اغلب. دوستان ما از خطرناک ترین دشمنان هستند. : آندره ژید

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگرچند. بدخواه کشتن نکوست ♈ از آن کشتن آن به که گرددت دوست : اسدی طوسی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر دوستان نتوانند از گناهان کوچک یکدیگر چشم پوشی کنند. نخواهند توانست دوستی خود را به جایی برسانند. : لابرویر

جملات زیبا درباره دوستی از بزرگان

اگر دوست تو مرتکب خطایی شد از دوستی او صرفنظر مکن زیرا که انسان در معرض خطا است. تا می توانی دوست برای خودت آماده کن نه از برای مالت. : فیثاغورس

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هر کس همه کس را دوست می داشت همه کس صاحب دنیا می شد. : فردریش شیلر

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

این دغل دوستان که می بینی ♈ مگسانند دور شیرینی : سعدی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر می خواهید در زندگی دوستان وفادار و یاران غمخوار داشته باشید کم و خیلی دیر با مردم دوست شوید. : جان هرشل

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

با چه کسانی دوست و رفیق می باشی تا بگویم چگونه آدمی هستی. : رالف والدو امرسن

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

برای این که دوست پیدا کنی باید خود را لایق و آماده دوستی بار بیاوری. : آندره موروا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بر دوستی که حسود باشد. ایمن نمی توان بود. : بزرگمهر

جملات زیبا درباره دوستی از فلاسفه

بگذار که دوستی کم کم به اوج خود برسد. اگر این رسیدن برق آسا باشد ناگهان از نفس می افتد و متوقف می شود. : ولتر

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بود آینه دوست را مرد دوست ♈ نماید بدو هرچه زشت و نکوست : اسدی طوسی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بهترین دوستان من کسانی هستند که پیشانی و ابروهای آنها باز است. : ویکتور هوگو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بهترین و حقیقی ترین دوستانم از تهی دستانند. توانگران از دوستی چیزی نمی دانند. : آمادیوس موتزارت

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

به خدا تکیه کن و مطمئن باش زیر سایه خدا دوستان زیادی پیدا می کنی. : ناشناس

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

به دوستی که بعد از عشق بین دو نفر حکم فرما می شود باید عقیده داشت. : الکساندر دوما

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بی دوست زندگانی ذوقی چنان ندارد. : سعدی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بهترین وسیله برای دفع دشمنان ازدیاد دوستان است. : بیسمارک

جملات زیبای دوستی

برای بقای دوستی دوستان باید فضیلت و ارزش یکدیگر را بشناسند و به هم به دیده احترام بنگرند. : ارسطو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

با مردم بی هنر دوستی مدار که مردم بی هنر نه دوستی را شاید ونه دشمنی را. : انوشیروان

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

پای در زنجیر. پیش دوستان ♈ به. که با بیگانگان در بوستان : سعدی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

پرسیدم دوست بهتر است یا برادر ؟ گفت:ما در انتخاب برادر نقشی نداریم. ولی دوست برادری است که انسان مطابق میل خود انتخاب می کند. : موریس مترلینگ

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

تا انسان دوست نداشته باشد نمی فهمد. : لامارتین

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

تندی مکن که رشته صدسال دوستی ♈ در جای بگسلد چو شود تند. آدمی

همواره نرم باش که شیر درنده را ♈ زیر قلاده برد توان. با ملایمی : محمد تقی بهار

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

تو اول بگو با کیان دوستی ♈ پس آنگه بگویم که تو کیستی : ضرب المثل فارسی

جملاتی ناب درباره دوستی

جهان از بد و نیک آبستن است ♈ برون دوست است و درون دشمن است : اسدی طوسی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

چنانچه شفای بدن با دارو میسر باشد. نشاط و بقای نفس نیز با دوستان بود. پس زیاد گردانید دوستان خود را. : ناشناس

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

چو کیسه تنگ بداری ز مردمان ای دوست. ♈ مدار چشم محبت ز دیگران. نه نکوست

چو دست را نتوان شست. جز به دست دگر. ♈ بگیر و ببخشای تا شوی محبوب : یوهان ولفگانگ گوته

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

چون دوست زشت کند چه چاره از باز گفتن. : ابوالفضل بیهقی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

حکیمی را پرسیدند دوست بهتر یا برادر ؟ گفت برادر نیز دوست به. : قابوس نامه

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

خصم دانا که دشمن جان است ♈ بهتر از دوستی که نادان است : مکتبی شیرازی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

خنک آن چشم که گوهر زخسی بشناسد ♈ خنک آن قافله ای کو بودش دوست خفیر : مولوی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

خوشبخت کسی که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد. یا کتاب های خوب. یا دوستانی که اهل کتاب باشند. : ویکتور هوگو

جملات زیبا درباره دوستی از فلاسفه و بزرگان

دوست احمق همیشه کاری را انجام می دهد که دشمن آرزو دارد. : علی شریعتی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دوستان حسود همیشه آلت دست دشمنان پنهان کار می شوند. : علی شریعتی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

داشتن یک دوست حقیقی از همه چیز گرانبهاتر است و کمتر کسی هم در صدد به دست آوردنش می باشد. : فرانسوا لارشفوکو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

در انتخاب دوست شتاب مورز و به تعجیل از آنان روی مگردان. : سولون

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد ♈ نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد. : حافظ

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

در ضمیر ما نمی گنجد به غیر دوست کس ♈ هر دو عالم دشمن ما باد و ما را دوست بس : اوحدی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

در عالم چیزی والا تر از محبت نمی بینم. : بتهوفن

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دریغ و درد که تا این زمان ندانستم ♈ که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق : حافظ

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دست و دل باز بودن جوهر دوستی است. : اسکار وایلد

جملات زیبا درباره دوستی از فلاسفه و بزرگان

دشمن ار دشمنی کند فن اوست ♈ کار صعب است دشمنی از دوست

بد بود از کسی جفاکاری ♈ که از او چشم دوستی داری : مکتبی شیرازی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دشمن چون از هر حیلتی باز ماند. سلسله دوستی بجنباند تا به دوستی کارها کند که در دشمنی نتواند. : سعدی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دشمن دوست چون تواند بود. : ابوالفضل بیهقی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دشمن هرگز دوست نگردد. : ابوالفضل بیهقی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دشمنی را با دشمنی علاج نتوان کرد. دشمنی را فقط دوستی زایل کند. : سیدارتا گوتاما

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دل دوستان آزردن. مراد دشمنان برآوردن است. : سعدی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دنیا خوش است و مال عزیز است و تن شریف ♈ لیکن رفیق بر همه چیزی مقدم است : سعدی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دو چیز برای من به معنای زندگی است: آزادی و بانویی را که دوست دارم. : ولتر

جملات زیبا درباره دوستی از فلاسفه و بزرگان

دو دوست قدر شناسند حق صحبت را ♈ که مدتی ببریدند و باز پیوستند : سعدی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دوست آن باشد که گیرد دست دوست ♈ در پریشان حالی و درماندگی : سعدی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دوست آنست کو معایب دوست ♈ همچو آیینه روبرو گوید

نه که چون شانه با هزار زبان ♈ در قفا رفته مو به مو گوید : دهلوی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دوست از دوست حق گله گذاری دارد. گله گذاری دلیل دوستی و علاقه به دوام حسن مناسبات است. : فرانسیس بیکن

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دوستان حقیقی اگر از دیده بروند از دل نخواهند رفت. : سیسرو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دوستان خود را از بین طبقه فقیر برگزینید چون صمیمیت در قلوب آنها بیشتر حکمفرما است. : فرانسوا لارشفوکو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دوستان در زندان به کار آیند که بر سر سفره. همه دشمنان دوست نمایند. : سعدی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دوستان را به گاه سود و زیان ♈ بتوان دید و آزمود توان : سنایی

جملات زیبا درباره دوستی از فلاسفه و بزرگان

دوستانی که داری و آنان را آزموده ای با قلاب های پولادین به جان و دل خود پیوسته نگاه دار. : ویلیام شکسپیر

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دوست. پیوندی است پدر و پسر را. او مهمترین نقطه عطف آن هاست. : فرانتس کافکا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دوست خوب مانند درشکه در روز بارانی کمیاب است. : ولتر

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دوست داشتن بدون امید. باز هم یک خوشبختی است. : بالزاک

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دوست داشتن. رحمت است ؛ مورد محبت واقع شدن. خوشبختی است. : لئو تولستوی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دوست را کس به یک بلا نفروخت ♈ بهر کیکی گلیم نتوان سوخت : سنایی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دوست. شخصی است که صمیمانه به تو ضرر می زند. : استانیسلاو یرسی لخ

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دوست کسی است که من با او می توانم صمیمی باشم و جلو او با صدای بلند فکر کنم. : رالف والدو امرسن

جملات زیبا درباره دوستی از فلاسفه و بزرگان

دوست مثل درشکه در روز بارانی کمیاب است. : ولتر

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دوست من. گذشته ها کتابی مهر و موم شده است. : یوهان ولفگانگ گوته

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دوست و مگس هردو در تابستان ظاهر می شوند : ضرب المثل آلمانی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دوست همه کس دوست هیچ کس نیست. : ارسطو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دوستی به پیوند می انجامد. ثابت می ماند. صمیمیت بیشتر جاری است. و سیال. دوستی یک رابطه است. صمیمیت حالتی از وجود توست. صمیمی هستی. با کدام و چه کسی. ابدا مهم نیست. : اوشو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دوستی. ازدواج دو روح است و در آن متارکه و طلاق جایز نیست. : ولتر

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دوستی با افراد بد مانند سایه بامدادی است که در هر ساعت رو به کاهش می گذارد ؛ دوستی با افراد نیک مانند سایه عصر است که تا غروب آفتاب رو به افزایش می گذارد. : یوهان گوتفرید هردر

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

یا مکن با پیل بانان دوستی ♈ یا بنا کن خانه ای درخورد پیل : سعدی

جملات زیبا درباره دوستی از فلاسفه و بزرگان

دوستی با مردم دانا نکوست ♈ دشمن دانا به از نادان دوست : نظامی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دوستی به پیوند می انجامد. ثابت می ماند. صمیمیت بیشتر جاری است. و سیال. دوستی یک رابطه است. صمیمیت حالتی از وجود توست. صمیمی هستی. با کدام و چه کسی. ابدا مهم نیست. : اوشو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دوستی چه موهبت گرانبهایی است که هیچ چیز با آن لاف برابری نتواند زد. : هراس

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دوستی حقیقی مانند نهالیست که در کوهستان بروید. به مجرد اینکه ریشه های خود را به سنگ های صخره کوه متصل کرد. دیگر طوفان های سخت و بادهای تند قادر به کندن آن نخواهند بود. : ناشناس

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دوستی خالص ترین عشق است. دوستی والاترین صورت عشق است جایی که چیزی نمی خواهی. شرطی قائل نمی شوی. جایی که ایثار کردن عین لذت است. یکی بسیار نصیب می برد. اما این اصل نیست. این نصیب خودبه خود پیش می آید. انسان نیاموخته است که زیبایی های تنهایی را دریابد. او همیشه آواره جستن نوعی پیوند است. می خواهد با کسی باشد – با یک دوست. با یک پدر. با یک همسر. با یک فرزند. با یکی و کسی… اما نیاز اساسی آن است که به گونه ای فراموش کنی که تنهایی. : اوشو

جملات زیبا درباره دوستی از فلاسفه و بزرگان

دوستی مثل اسناد کهنه است. قدمت تاریخ آن را قیمتی می کند. : یوهان ولفگانگ گوته

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دوستی نعمت گرانبهایی است. خوشبختی را دوبرابر می کند و بدبختی را تخفیف می دهد. : ویلیام شکسپیر

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دوستی وصله شده به ندرت به کیفیت سابق باز می گردد : ضرب المثل آلمانی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دوستان باید مانند کتاب هایی که می خوانی کم باشند وبرگزیده. : ضرب المثل انگلیسی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دشمن دانا که غم جان بود ♈ بهتر از آن دوست که نادان بود. : نظامی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دوستت را برای مهمانی دعوت کن ولی دشمنت را تنها رها نما. : ضرب المثل یونانی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دوستانتان را در خلوت توبیخ کنید و در ملاء عام تحسین! : ضرب المثل لاتین

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

در دنیا هیچ چیز ناخوش تر نیست از دوستی که دوستی وی از برای عوضی یا غرضی بود. : ابوالحسن فوشجی

جملات زیبا درباره دوستی از فلاسفه و بزرگان

دوست به جای چتریست که باید روزهای بارانی همراه شما باشد. : پل نرولا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دوستی کیفیتی است روحی که دو جسم را به هم می پیوندد. : ارسطو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دوست کسی است که قدر مرا می داند وبرای من ارزش قائل است. : آلبرت هوبارد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دوست من کسی است که من بتوانم او را با اندیشه های برگزیده خویشتن شریک سازم. : هنری دیوید تورو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دوستی های ما نیز مانند خانه های ما. لباس های ما و ماشین های ما گاهی احتیاج به تعمیر دارند. : ساموئل جانسن

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دوستی که به عمری فرا چنگ آرند نشاید که به یک دم بیازارند. : سعدی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

روشنایی دوستی به نور فسفر ماند که چون پیرامون ما تاریک شود. روشنی آن آشکار گردد. : ناشناس

جملات زیبا درباره دوستی از فلاسفه و بزرگان

رفیق بد چون سگی است که آلوده به کثافت است و به هر کس بیشتر علاقه داشته باشد. بیشتر آلوده اش می کند. : ضرب المثل انگلیسی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زخم دندان دشمنی بتر است ♈ که نماید به چشم مردم. دوست : سعدی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زدشمنان چه غم ای دل. چو دوست با تو بود ♈ زمانه گو. همه آفاق با تو دشمن کن : اهلی شیرازی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زنده بی دوست در وطنی ♈ مثل مرده است در کفنی : سعدی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زینت انسان سه چیز است: علم. محبت. آزادی. : افلاطون

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زینت خانه به دوستانی است که در آنجا تردد می کنند. : رالف والدو امرسن

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

سخن در میان دودشمن چنان گوی که چون دوست گردند شرم زده نگردی. : سعدی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

سر و زر و جانم فدای آن محبوب ♈ که حق صحبت و مهر و وفا نگهدارد : حافظ

جملات زیبا درباره دوستی از فلاسفه و بزرگان

سعدیا بی وجود صحبت یار ♈ همه عالم به هیچ نستانیم : سعدی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

سنگینی بار ستمی را که بر شانه های خویش می کشیم. به عظمت ستمی است که برما روا می دارید. هرکاری که مایل هستید بکنید. بااین وجود بازهم شما را دوست خواهیم داشت. ما را به بند بکشید. بازهم شمارا دوست خواهیم داشت. خانه های مارا با بمب هایتان به آتش بکشید. کودکان ما را تهدید به مرگ کنید. بازهم شمارا دوست خواهیم داشت. : مارتین لوتر کینگ جونیور

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

سه نوع دوستی هست که در همه جا پر ارزش و سودبخش است و سه نوع دوستی دیگر هست که زیان آور و مورث پشیمانی است. دوستی با کسانی که در دوستی خود پایدار و با وفا هستند و با کسانی که درستکار و راستگویند و یا آنان که تجربه های بسیار دارند سودمند است ؛ ولی دوستی و رفاقت با چاپلوسان. ریاکاران و یاوه گویان مورث بدبختی و رسوایی است. : کنفوسیوس

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

شوخی آلت سرکشی است که گاه دوستی را بی رحمانه جریحه دار می کند و زمانی سازنده آن را. : جورج هربرت

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

صفات هرکس مربوط به محسنات و نقایص اخلاقی دوستان اوست. : توماس کارلایل

جملات زیبا درباره دوستی از فلاسفه و بزرگان

ضرب دشمن اگرچه با ضرر است ♈ زدن دوست جان گدازتر است : مکتبی شیرازی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

عشق تنها قدرتی است که دشمن را به دوست بدل می کند. : مارتین لوتر کینگ جونیور

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

عشق. به زیبایی سرخ گل های وحشی است ؛ دوستی. مانند تیغ برگ های راج است و در برابر شکوه شکوفه های گل سرخ ناچیز. اما کدامین پایدارتر است ؟ : امیلی برونته

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کسی که ما را می فهمد می تواند دگرگونمان کند. : دیل کارنگی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کجا فغان زجغد جنگ و مرغوای او ♈ که تا ابد بریده باد نای او

کجاست روزگار صلح و ایمنی ♈ شکفته مرد و باغ دلگشای او

کجاست عهد راستی و مردمی ♈ فروغ عشق و تابش صدای او

کجاست دور یاری و برابری ♈ حیات جاودانی و صفای او

زهی کبوتر سپید آشتی ♈ که دل برد سرود جان فزای او

رسید وقت آن که جغد جنگ را ♈ جدا کنند سر به پیش پای او : محمد تقی بهار

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کسانی که دوستی را از زندگی برمی دارند مثل آن است که آفتاب را از عالم برداشته اند. : سیسرو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کسی کو فروتن تر او رادتر ♈ دل دوستانش از او شادتر : فردوسی

جملات زیبا درباره دوستی از فلاسفه و بزرگان

کینه و تنفر را به کسانی واگذار کنید که نمی توانند دوست بدارند. : ویکتور هوگو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کسی که از داشتن دشمن می ترسد نمی تواند دوستان واقعی داشته باشد. : ویلیام هزلت

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

گر بمیری و دشمنان بخورند ♈ به که محتاج دوستان باشی : سعدی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

گشودن عقده های درون در پیش دوستان دو تاثیر دارد ؛ یکی آنکه شادی را دوبرابر می کند و دیگر آنکه غم را به دونیم می سازد زیرا آنکس که دوستان را در شادی خویش انباز می کند سرور خاطرش بیشتر می شود و آنکه غم دل به یاری موافق می گوید. بار اندوه خویش را سبکتر خواهد یافت. : فرانسیس بیکن

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

گفته اند این که دشمن دانا ♈ به ز نادان دوست در همه جا : مکتبی شیرازی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

گفته اند: اندوه نیمی از پیری ست. دوستی نیمی از خردمندی است. پس اگر دوستی نیمی از خردمندی است. کینه توزی دیوانگی کامل است. : شیخ بهائی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ما به دنیا آمده ایم که دوست داشتن و عشق ورزیدن را بیاموزیم. : ناشناس

جملات زیبا درباره دوستی از فلاسفه و بزرگان

مرا به علت بیگانگی ز خویش مران ♈ که دوستان وفادار بهتر از خویش اند : سعدی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مگر تو بی خبری کاندر این مقام ترا ♈ چه دشمنان حسودند و دوستان غیور

بکوش تا به سلامت به مامنی برسی ♈ که راه سخت مخوف است و منزلی بس دور : ظهیرالدین فاریابی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

من چه گویم یک رگم هشیار نیست ♈ شرح آن یاری که او را یار نیست : مولوی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

من در جهان فقط یک دوست داشته ام و آن هم خودم بوده ام. : ناپلئون بناپارت

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

من فقط آن کس را دوست می دانم که در همه اوقات روز و شب فقط به خیر و صلاح دوست خود بیندیشد و برای خوشبخت کردن او همه کوشش خود را به کار برد. : ولفگانگ آمادئوس موتسارت

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

نشان دوست نیکو آنست که خطای تو بپوشد و تو را پند دهد و رازت را آشکار نکند. : ابن سینا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

نگه کن که دانای ایران چه گفت ♈ بدان گه که بگشاد راز از نهفت

که دشمن که دانا بود به ز دوست ♈ ابا دشمن و دوست. دانش نکوست : فردوسی

جملات زیبا درباره دوستی از فلاسفه و بزرگان

نهال دوستی واقعی آهسته رشد می کند. : جرج واشنگتن

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

نسبت به هم مودب و با یک عده معدود یار غار باش. آن هایی را هم که بر رفاقت برمی گزینی قبلا خوب آزمایش کن. : جرج واشنگتن

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

وقتی از اخلاق یک فرد سر در نمی آوری. به دوستانش نگاه کن! : ضرب المثل ژاپنی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

وقتی که زنان دوستمان می دارند ما را از هر لحاظ به دیده عقل می نگرند. حتی جنایات مان را ؛ ولی وقتی که علاقه ای به ما نداشته باشند. حتی ارزشی برای فضایل مان هم قایل نمی شوند. : بالزاک

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

و گر بر رفیقان نباشی شفیق ♈ به فرسنگ بگریزد از تو رفیق

که مرد ارچه بر ساحل است ای رفیق ♈ نیاساید و دوستانش غریق : سعدی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هدف نهایی مبارزه ما دوستی با تمام مردم دنیا است. : مهاتما گاندی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هرجا که بشر را دوست بدارند. فرهنگ را هم دوست خواهند داشت. : سقراط

جملات زیبا درباره دوستی از فلاسفه و بزرگان

هرکه بی باکی کند در راه دوست ♈ رهزن مردان شد و نامرد اوست : مولوی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هزار دوست کم است و یک دشمن بسیار. : ضرب المثل فارسی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هم آن چیز کانت نیاید پسند ♈ تن دوست و دشمن بدان درمبند : فردوسی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

همان طور که عشق های حقیقی کمیاب است دوستی های حقیقی نیز کمیاب است. : فرانسوا لارشفوکو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هنگام نیاز. دوستان واقعی شناخته می شوند. : ضرب المثل رومانی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هیچ گاه در زندگی نمی توانید محبتی بهتر. بی پیرایه تر و واقعی تر از محبت مادر خود بیابید. : بالزاک

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هیچ چیز خطرناک تر از دوست نادان نیست. : ضرب المثل فرانسوی

جملات زیبا درباره دوستی از فلاسفه و بزرگان

هرگاه می خواهی با کسی دوستی کنی بیشتر از همه ببین که فهم او چه اندازه است. نیک و بد را درچه می داند. افتخار و اهانت را چه می شمارد و نیک بختی و بدبختی او در چه چیز است. : مارک اورال

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هیچ شادی نیست اندر این جهان ♈ برتر از دیدار روی دوستان

هیچ تلخی نیست بر دل تلخ تر ♈ از فراق دوستان پرهنر. : رودکی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

یک بار دیگر. دوستان عزیز. یک بار دیگر برق آسا حمله کنید! : ویلیام شکسپیر

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

یک زن. فقط زمانی می تواند به مقام دوستی با یک مرد دست یابد که اول آشنا و سپس معشوقه او بوده باشد. : آنتون چخوف

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

یگانه راه دوست پیدا کردن این است که اول خودمان اظهار دوستی کنیم. : رالف والدو امرسن

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

جملات زیبا درباره دوستی

همچنین بخوانید : : جملات زیبا درباره خوشبختی

منبع : fa.wikiquote.org

برچسب ها :

همچنین ببینید

جملات زیبا درباره انسان از بزرگان و فلاسفه جهان

جملات زیبا درباره انسان از بزرگان و فلاسفه جهان

جملات و سخنان درباره انسان سخنان و جملات زیبا درباره انسان از بزرگان و فلاسفه …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.