جملات زیبا و آموزنده باربارا دی انجلیس

جملات باربارا دی آنجلیس

سخنان و جملات زیبای باربارا دی آنجلیس روان شناس ، مشاور روابط ، سخنران و نویسنده

سخنان آموزنده و جملات زیبای باربارا دی آنجلیس

جملات زیبای باربارا دی آنجلیس

هر گونه فقدان یا کمبود اعتماد به نفسی که در خود احساس می کنید فقط توهمی بیش نیست .

شما مخلوق با شکوه و بی کم و کاست خالقی مهربان و صاحب شعور هستید .

شما مقتدرتر از آنید که حتی فکرش را هم بکنید

جملات زیبای باربارا دی آنجلیس

تمامی آنچه به منظور خوشحالی و خوشبختی بدان نیاز دارید درون خودتان است .

شما هستید که تصمیم می گیرید از آنچه اتفاق افتاده احساس خوشحالی و خوشبختی بکنید

با احساس بدبختی و درماندگی . تنها در این مواقع است که واقعا بر زندگی و سرنوشت خود مسلط می شوید

و دیگر نمی کوشید چیزی را در بیرون از خود تغییر دهید

جملات زیبای باربارا دی آنجلیس

زندگی روی کره زمین یک کلاس درس است و من وشما دانش آموزانی هستیم که باید درس هایی بیاموزیم .

قرار نبوده زندگی ساده باشد ، قرار نبوده راحت و بی دردسر باشد

زندگی بدین منظور طراحی شده که شما را با چالش رشد و تغییر روبرو کند

تا انسانی خودآگاه تر و مهربان تر و کمال یافته تر شوید.

رشد و تغییر همواره فرایندی ساده و خوشایند نیست و می تواند بسیار ترسناک و دردناک نیز باشد .

صرفا به این دلیل که چیزی ناخوشایند است یا از سرگذراندن آن راحت نیست

به این معنا نیست که برای ما سودمند نیز نیست .

تجارب خوشایند و سودمند همواره تفاوت هایی اساسی دارند

جملات زیبای باربارا دی آنجلیس

تغییر نه تنها میسر و امکان پذیر، بلکه اجتناب ناپذیر است

بنابراین خود را تسلیم جریان زندگی سازید

رها کردن آنچه دیگر به درد شما نمی خورد شما را آماده ی دریافت تمام هدایا و موهبت هایی می کند که انتظار شما را می کشند

اگر رشد و تغییر را خودتان انتخاب نکنید آنگاه چیز دیگری باید به شما کمک کند تا تغییر کنید

حال می خواهید نام آن را خداوند بگذارید یا هوش برتر یا نیروی متعالی.

رشد نکردن به اختیار شما نیست

جملات زیبای باربارا دی آنجلیس

تمامی مشکلات و موانع و مصائب زندگی در واقع درس هایی آموزنده اند که به لباس مبدل در آمده اند

بنابراین آن ها را گرامی بدارید و از آن ها بیاموزید.

مشکلات و موانع از بین نخواهند رفت مگر اینکه آنچه را برای آموختن در چنته دارد بیاموزید .

فرق میان جنگجوبان و آدم های معمولی در این است که جنگجو همه چیز را به صورت چالش می نگرد

در حالی که آدم معمولی همه چیز را یا نعمت و موهبت می بیند یا بدبختی و مصیبت

جملات زیبای باربارا دی آنجلیس

تلقی شما از واقعیت ساخته و پرداخته ذهن شماست

بنابراین بیاموزید که ذهنتان را دوستدار خود کنید

بخش اعظم آنچه در زندگی ما واقعی به نظر می رسد چیزی نیست جز فرافکنی فکر و ذهن ناواضح و ناروشن ما .

افکارتان را خوتان انتخاب کنید تسلیم افکار تصادفی و سرگردان خود نشوید

وبه فکر و ذهن خود اجازه ندهید که افکارتان را برایتان انتخاب کند

جملات زیبای باربارا دی آنجلیس

ترس، سرزندگی و نشاط را از شما می رباید

بیاموزید که جرات وشهامتتان را از ترستان قوی تر سازید

ترس درست به مانند خاکی است که راه بذر را سد کرده است

چنانچه بذر بخواهد جوانه بزند و بشکفد و بروید باید خاک را کنار بزند و از آن بیرون بیاید .

هیچ واقعه یا رویدادی به خودی خود ترسناک نیست

ماییم که ترس خود را بر آن واقعه فرا می افکنیم

جملات آموزنده باربارا دی آنجلیس

تنها با عشق ورزیدن به گذشته و حال است که عشق را به آینده خواهید برد

جملات آموزنده باربارا دی آنجلیس

تمامی روابط آیینه هایی هستند که خودتان را به شما نشان می دهند

و تمامی مردم نیز آموزگار شما به شمار می آیند

جملات آموزنده باربارا دی آنجلیس

تا زمانی که خودتان را دوست نداشته باشید و به خودتان عشق نورزید

قادر نخواهید بود به کسی عشق بورزید یا از عشق کسی بهره مند شوید

جملات آموزنده باربارا دی آنجلیس

خود را به لحظه اکنون بسپار و امکانات آن را در خود راه بده

تصویر ذهنی خود را از آن چه باید باشد رها کن

تعابیر ، پیش فرض ها و پیش داوری های خود را رها کن

دست از کنترل وقایع و رویدادها بردار و آن ها را به حال خود رها کن. رها کن

حال شرایطی فراهم آورده ای تا اعجاز در آن ظهور کند

حال دریچه ای گشوده ای تا ناشناخته ها امکان ورود پیدا کنند

حال در قلب خود جایی برای عشق و شور زندگی باز کرده ای

جملات آموزنده باربارا دی آنجلیس

در آغاز تنها عشق بود . حتی زندگی و پیدایش شما بر روی این کره ی خاکی نیز برخاسته از عشق است .

این عشق بوده است که در یک لحظه مرد و زنی را آنچنان به سوی هم جذب کرده است

تا از تلفیق و اتحاد عاشقانه ی بدن آن ها بذر شما متولد گردد

جملات آموزنده باربارا دی آنجلیس

آنان که از خود عشق ساطع می کنند با عشق زندگی می کنند و با عشق نیز نفس می کشند ،

دیگران را به سمت خود می کشانند

جملات قصار باربارا دی آنجلیس

هر چه عشق و شور زندگی بیشتری از خود ابراز کنید برای دیگران نیز بیشتر مقاومت ناپذیر خواهید شد

و آن ها دیگر نخواهند توانست شما را نادیده بگیرند

جملات قصار باربارا دی آنجلیس

احساس شهوت تنها نقطه ی آغازین عشق ورزی

و نمود فیزیکی و جسمانی نیاز و گرایشی محض و نامحدود به زمان است.

چرا که هسته ی مرکزی عشق و جاذبه ی جسمانی نیز چیزی نیست جز میل و نیاز به آمیزش ، یگانگی ، نکاح و اتحاد با معشوق

گر چه در ظاهر این بدن شماست که بدن معشوق را لمس می کند

اما در واقع این روح شماست که از طریق بدنتان به نوازش روح معشوق می پردازد

جملات قصار باربارا دی آنجلیس

از عشق و جاذبه جسمانی خود بپرسید : چرا می خواهی او را در کنار داشته باشی ؟

چرا می خواهی با او همبستر شوی ؟

سپس به زبان حال دل خود گوش دهید تا پاسخ را بیابید .

خواهید دید که ندای کوچکی در اعماق قلب تان پاسخ خواهد داد :

تا با او یکی بشوم و به یگانگی و وحدت وجود آغازین خود باز گردم

جملات قصار باربارا دی آنجلیس

عشق از آنجا که با معشوق پیوند می خورید آغاز می گردد

و تا حرکت موزون و هماهنگی روح هایتان امتداد می یابد.

هنگامی که جان هایتان یکی می شوند ، آن گاه با تمامی وجود عشق خواهید ورزید

دیگر چیزی بین شما نیست که از جنس عشق نباشد

پیوند مقدس همین است

شور و شعف ، وجد و شادمانی واقعی هم ، این است

جملات قصار باربارا دی آنجلیس

تنها با عشق میان دلهای شماست که عشق میان شما عمق و استحکام واقعی خود را نشان خواهد داد

جملات حکیمانه باربارا دی آنجلیس

عشق ماندگار هرگز بر جاذبه ی جسمانی میان شما و معشوق که همواره در حال تغییر است متکی نیست

جملات حکیمانه باربارا دی آنجلیس

عشق واقعی از روح شما نشات می گیرد

این نوع از عشق ناب هنگامی که خود را در دل و جان دیگری می یابید شکل می گیرد و پیوند اعجاز گونه این دو را به جشن و سرور می نشیند

جملات حکیمانه باربارا دی آنجلیس

درست در همان لحظه که عشق شما خود را به نوعی ابراز می کند حال چه از طریق آغوشی گرم ، نگاهی محبت آمیز یا رفتاری مهربانه ، به قلمرو بی زمان قلب گام نهاده اید

مهم نیست پیش از آن چه اتفاقی افتاده است . تنها این مهم است که چه اتفاقی خواهد افتاد

تمامی آن چه براستی اهمیت دارد همین لحظه است . تنها این عشق است که مهم است

جملات حکیمانه باربارا دی آنجلیس

منتظرنمانید عشق شما را پیدا کند

زمین حاصلخیزی بیافرینید تا بذر عشق به سادگی در آن جوانه زند و رشد کند

خود را تمام و کمال و تا آن جا که در توان دارید با صداقت تمام به رابطه تان متعهد و پای بند کنید

قدرت تعهد بذر عشق میان شما و معشوق را آبیاری خواهد کرد و به آن این امکان را خواهد داد تا در قلب شما به بار بنشیند

جملات حکیمانه باربارا دی آنجلیس

به دنبال نکات مثبت و نقاط قوت دیگران باشید تا آن ها را پیدا کنید.

آن گاه دیگر بیست دقیقه با او باشید یا بیست سال تفاوتی نخواهد داشت

زمانی را که در این حال سپری کنید ، با عشق سپری می شود زیرا در تمام طول این مدت شما در جست و جوی همین عشق بودید و همین عشق بود که بدان دست می یافتید

سخنان ارزشمند باربارا دی آنجلیس

آن نوع از عشق که فراتر از بدن و جسم ماست هنگامی ظهور می کند که با تمام وجود و نه تنها با جسم خود به معشوق عشق بورزیم

این عشق برتر تنها هنگامی خود را نشان می دهد که با فکر و ذهن و قلب و روح خود به فکر و ذهن و قلب و روح معشوق عشق بورزیم

سپس تمامی سلول های بدن ما از عشق به معشوق خواهد لرزید.

این همان عشقی است که در ایثار و از خودگذشتگی نهفته است

سخنان ارزشمند باربارا دی آنجلیس

شور زندگی ترانه ای است که عشق می سراید

شور زندگی همان عشق است که به حرکت در آمده است

عشق و شور زندگی هنگامی نصیب تان می شود که آتش عشق را گرامی بدارید و بیاموزید که همواره آن را روشن و فروزان نگه دارید

سخنان ارزشمند باربارا دی آنجلیس

شما قدرت و توان آن را دارید که زندگی ای رضایت بخش و سرشار از غنای روحی بیافرینید

شما توان آن را دارید که به زندگی خود معنا و هدفی برتر ببخشید

این توان تنها در عشق و شور زندگی شما نهفته است .

جرات و شهامت آن را به خود راه دهید تا عشق و شور زندگی را با خود به هر کجا که می روید ببرید

جرات و شهامت آن را به خود راه دهید تا عشق و شور و زندگی تان را به هر کس که خواستید و دوست داشتید نشان دهید

سخنان ارزشمند باربارا دی آنجلیس

هرگاه زندگی با عشق و شور را بر می گزینید

زندگی نیز عشق و شور خود را برای شما بر خواهد گزید

سخنان و جملات زیبای باربارا دی آنجلیس

کارتان را با عشق انجام دهید

با شکر و قدردانی تمام به سر کار بروید

و با عشق و شور تمام به آن دل بدهید

این یگانه شغل و تنها وظیفه اصلی شما بر روی زمین است

اینکه عشق بورزید . می توانید آن را هر زمان یا در هر کجا نیز انجام دهید

هرگاه خود را با تمامی وجود وقف لحظه لحظه ی شغل ، کار و نیز زندگی تان کنید . آن گاه موفقیت و دستیابی واقعی را تجربه خواهید کرد و رضایت و اقناع حقیقی را احساس خواهید نمود

جملات زیبای باربارا دی آنجلیس

سخنان آموزنده و جملات زیبای باربارا دی آنجلیس

برچسب ها : , ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای گی دو موپاسان

سخنان و جملات زیبای گی دو موپاسان

جملات و سخنان گی دو موپاسان سخنان و جملات زیبای گی دو موپاسان – انری …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.