سخنان و جملات زیبای اگوست کنت

جملات اگوست کنت

سخنان و جملات زیبای اگوست کنت . ایسیدور اگوست ماری فرانسیس خاویر کنت

فیلسوف فرانسوی و بنیانگذار جامعه شناسی نوین

سخنان و جملات زیبای اگوست کنت

تنها زندگی واقعی زندگی جمعی نژاد است ؛ زندگی فردی به جز انتزاع وجود ندارد.

سخنان زیبای اگوست کنت

برای درک علم. لازم است که تاریخ آن را بدانیم.

جملات فلسفی اگوست کنت

هیچ قدرت دنیوی نیست که بدون پشتیبانی یک قدرت معنوی دوام بیاورد.

جملات فلسفی اگوست کنت

مرده ها بر زندگی حکومت می کنند.

جملات کوتاه اگوست کنت

هر بخش دانش از طریق سه مرحله عبور می کند. مرحله تئوریک ؛ مرحله تئولوژیک و مرحله متافیزیکی یا انتزاعی.

سخنان زیبای اگوست کنت

ایده ها به جهان حکمرانی می کنند یا آن را به هرج و مرج میکشانند.

جملات ارزشمند اگوست کنت

دموکراسی سرنوشت است

جملات و سخنان اگوست کنت

پیشرفت و ترقی ثمره نظم وترتیب است

جملات قصار اگوست کنت

چرا باید در انتظار بهشت موعود احتمالی باشیم ؟ ما خود قادریم یک بهشت واقعی در عرصه زمین به وجود آوریم.

سخنان و جملات زیبای اگوست کنت

برای دل خوش همه فصل ها بهار است

جملات زیبای اگوست کنت

دین من.انسانیت من است

جملات زیبای اگوست کنت

هنوز افزایش جمعیت به حد نهایی طبیعی نرسیده است که باعث مشکلاتی در این زمینه شود

و ما هم در واقع شواهدی در اینباره نداریم. جز در بعضی موارد استثنایی و مسائلی که در اثر مهاجرت و بحران در شمار مهاجران و طول زمان مهاجرت پیش می آید.

در آینده ای بسیار دور. فرزندان ما باید با نگرانی بیشتری درباره این موضوع بیاندیشند.

زیرا با توجه به کوچکی کره زمین و محدودیت اجتناب ناپذیر منابع انسانی. هنگامی که جمعیت انسانی ده برابر امروز شود

و همه جا مثل غرب اروپا متراکم شود روند افزایش جمعیت اهمیت فوق العاده ای پیدا می کند.

با فرارسیدن آن زمان. توسعه کامل ماهیت بشری و دانش دقیق تر ما درباره قوانین تکامل انسانی. بی شک ابزار جدیدی برای مقاومت در برابر خطر فراهم خواهد کرد.

ابزاری که اینک مفهوم روشنی از آن نداریم و نمی توانیم بگوییم آیا آن ها به طور کلی کارایی کافی خواهند داشت یا خیر

سخنان و جملات زیبای اگوست کنت

برچسب ها :

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای سورن کی یرکگور

سخنان و جملات زیبای سورن کی یرکگور

جملات سورن کی یرکگور سخنان و جملات زیبای سورن کی یرکگور . سورن کی یرکگور …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.