خانه / جملات فلسفی قصار و زیبای آرتور شوپنهاور

جملات فلسفی قصار و زیبای آرتور شوپنهاور

جملات زیبا و فلسفی آرتور شوپنهاور

سخنان و جملات زیبای آرتور شوپنهاور فیلسوف آلمانی و یکی از بزرگترین فلاسفه اروپا

جملات فلسفی قصار و زیبای آرتور شوپنهاور

با عنایت به تعریف خوشبختی از منظر ارسطو . سرشناسی و اشتهار کمیاب ترین و لذیذترین لقمه ها برای خودخواهی و خویشتن دوستی ما است.

جملات زیبای آرتور شوپنهاور

تجربه نشان داده است که افرادی که دارای نبوغ هنری فوق العاده بوده اند در ریاضیات استعداد نداشته اند هیچ کس نمی تواند در هر دو رشته ممتاز گردد.

سخنان زیبای آرتور شوپنهاور

ترسو و بزدل هر روز چندین بار میمیرد و باز زنده می شود.

جملات فلسفی آرتور شوپنهاور

تسلیم و رضا در برابر حوادث علاج ناپذیر . مهمترین توشه سفر زندگی است.

سخنان زیبای آرتور شوپنهاور

تندرستی اگر ناقص باشد لذت این جهان همچون نوشابه های گوارا است که با دهان آلوده به سم نوشیده شود.

سخنان زیبای آرتور شوپنهاور

تنها ماندن . سرنوشت تمام راه های بزرگ است . این سرنوشتی است که اغلب بر آن تاسف می خورند . من باید بگویم که از سرنوشت های دیگر اسف انگیزتر نیست.

جملات قصار آرتور شوپنهاور

جمال اگرچه مایه شرافت است ولی مقرون به هزاران شر و آفت است.

جملات زیبای آرتور شوپنهاور

جمع مال . تحصیل کامیابی . کسب دانش و شهرت . هیچ کدام با تندرستی برابری نمی کند . برای حفظ تندرستی باید از هرچیز که برای تندرستی مضر است پرهیز کرد . مخصوصا از شهوت رانی.

جملات قصار آرتور شوپنهاور

در درون ما دوزخی وجود دارد که نام آن شهوت و معمولا خود را در قالب عقل و هوش و فلسفه جلوه گر می سازد.

جملات قصار آرتور شوپنهاور

در نثر آنچه زائد است . فاسد است.

جملات قصار آرتور شوپنهاور

ذخایری که انسان در وجود خود همراه دارد اساس و شالوده خوشی و نیکبختی است.

سخنان زیبای آرتور شوپنهاور

رمان نوع عالی . رمانی است که بیشتر از حیات درونی حکایت می کند و کمتر به زندگی خارجی توجه می نماید.

جملات فلسفی آرتور شوپنهاور

سگ ها به زحمت لطف و احسان زیاد را تحمل می کنند و انسان خیلی کمتر از آن ها.

جملات زیبای آرتور شوپنهاور

شجاعت پس از احتیاط یکی از شرایط مهم سعادت است.

جملات فلسفی آرتور شوپنهاور

کسی که شاد و خندان است همیشه وسیله شادی و خنده را پیدا می کند.

سخنان زیبای آرتور شوپنهاور

ما ندرتا درباره آنچه که داریم فکر می کنیم . درحالیکه پیوسته در اندیشه چیزهائی هستیم که نداریم.

جملات زیبای آرتور شوپنهاور

ما همواره سعی می کنیم خود را از الام برهانیم . اما تمام مساعی ما جز به یک نتیجه منجر نمی شود و آن این است که دردهای خود را تغییر دهیم.

جملات فلسفی آرتور شوپنهاور

مردان بزرگ مانند عقاب هستند و آشیانه خود را روی قله بلند تنهائی می سازند.

جملات فلسفی آرتور شوپنهاور

مردم فرومایه از اشتباهات و لغزش های اشخاص بزرگ لذت فراوان می برند.

جملات زیبای آرتور شوپنهاور

ممکن است مردم در مورد مسائل مربوط به دیگران درست قضاوت کنند ولی در مسائل مربوط به خودشان به خطا روند زیرا در موقع قضاوت در امور خودمان . اراده به فعالۈت می پردازد و عقل را از کار می اندازد لذا شخص باید با دوست خود مشورت کند

جملات زیبای آرتور شوپنهاور

من دنیای پر از شیر و عسل را دوست نمی دارم من دنیای کوچک و گرمی را دوست دارم که خودم با دست خود آن را ساخته باشم.

جملات زیبای آرتور شوپنهاور

منظره پسر جوان و دختر جوانی که برای نخستین بار یکدیگر را ملاقات می کنند . تماشائی و قابل توجه است.

جملات فلسفی آرتور شوپنهاور

نادان ترین افراد کسانی هستند که به مصلحت دیگران ازدواج می کنند.

جملات زیبای آرتور شوپنهاور

نخستین و مهمترین عوامل نیک بختی انسان عبارت است از خلق و خوی خود او.

جملات زیبای آرتور شوپنهاور

نوابغ برخلاف اشخاص عادی تنها در فکر خود نیستند و منافع شخصی را در نظر نمی گیرند

بدین جهت در آثار نوابغ همیشه نظریاتی دیده می شود که دارای جنبه کلی و جهانی است و از حدود زمان فراتر می رود.

جملات زیبای آرتور شوپنهاور

نیمه اول زندگی تلاش است و کوشش برای یافتن خوشبختی و نیمه دوم احساس دردناکی آلوده با بیم و ترس.

جملات زیبای آرتور شوپنهاور

وقایع خوش زندگی مثل درختان سبز و خرمی است که وقتی که از دور نظاره شان می کنیم خیلی زیبا به نظر می رسند

ولی به مجرد این که نزدیکشان شده و در داخلشان می رویم زیبائیشان هم از بین می رود

شما در این موقع نمی توانید بفهمید زیباییشان به کجا رفته . آنچه می بینید چند درخت خواهد بود و بس.

جملات قصار آرتور شوپنهاور

هرجدایی یک نوع مرگ است و هر ملاقات یک نوع رستاخیز.

جملات زیبای آرتور شوپنهاور

هر کتابی که به خواندنش می ارزد باید در آن واحد دوبار خوانده شود

رعایت دستور فوق دو علت دارد یکی این که در مطالعه دوم . قسمت های مختلف کتاب بهتر درک می شود

و قسمت آغاز کتاب موقعی نیک فهمیده می شود که از پایان آن نیز مطلع باشیم

و دیگر این که در این دو مطالعه وضع روحی ما یکسان نیست

در مطالعه دوم ما نظر تازه ای نسبت به هر قسمت پیدا کرده و طور دیگر تحت تاثیر آن کتاب قرار می گیریم.

سخنان زیبای آرتور شوپنهاور

هرکس حیطه دیدگاه خود را حدود عالم می انگارد.

جملات قصار آرتور شوپنهاور

هنر نوعی رستگاری است . ما را از خواستن . یعنی درد و رنج آزادی می بخشد . تصاویر زندگانی را دلربا می کند.

جملات قصار آرتور شوپنهاور

اصل و اساسی که تمام اخلاق گرایان به راستی در باب آن نظری یکسان دارند . این است:کسی را نیازار و هرچه می توانی به دیگران یاری برسان.

جملات قصار آرتور شوپنهاور

وقایع خوش زندگی مثل درختان سبز و خرمی است که وقتیکه از دور نظاره شان می کنیم خیلی زیبا به نظر می رسند ولی به مجرد آنکه نزدیکشان شده و در داخلشان می رویم زیبائیشان هم از بین می رود . شما در این موقع نمی توانید بفهمید زیبائیش به کجا رفته . آنچه می بینید چند درخت خواهد بود و بس.

جملات فلسفی آرتور شوپنهاور

وظیفه هنرها توصیف موارد خاصی از واقعیت نیست بلکه نشان دادن امور مطلق و کلی ای است که در پشت این موارد خاص و جزئی قرار دارند

به عنوان مثال یک نقاشی زنی خاص و فرزندش را به عنوان شمایل حضرت مریم و عیسی مسیح نشان می دهد

اما برای اینکه این تصویر به مثابه هنری والا تلقی شود باید نشان دهنده چیزی از جوهر عشق مادری باشد

تابلوهای نقاشی بسیاری از حضرت مریم و کودک وجود دارد اما تنها هنرمندان بزرگ تصویری می آفرینند

که به نظر می رسد عامل ملکوتی موجود در عطوفت مادرانه را ترسیم می کنند

به عبارتی آنچه در یک پرده نقاشی عالی مطرح است ایده یا تصوری است که تنها در یک مورد به خصوص ( در اینجا عشق مادرانه ) تجلی می یابد

و این مورد خاص را تعالی می بخشد و از حد صرفا بازنمود آن فراتر می رود.

جملات قصار آرتور شوپنهاور

سخنان و جملات زیبای آرتور شوپنهاور

زندگینامه و بیوگرافی آرتور شوپنهاور .. کلیک کنید

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

سخنان فلسفی و جملات زیبای خیلون

سخنان فلسفی و جملات زیبای خیلون

جملات زیبای خیلون سخنان و جملات زیبای خیلون . خیلون یا شیلون یا کیلون . …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

3 دیدگاه

 1. آرتور شوپنهاور ، نامی ترین بدبین عصر خویش بود. شوپهناور در ۲۲ فوریه ۱۷۸۸ در دانتزیگ متولد شد. پدر او بازرگانی بود که به مهارت و مزاج گرم و طبع مستقل و عشق به آزادی معروف بود. هنگامی که آرتور پنج ساله بود ، پدرش از دانتزیگ به هامبورگ مهاجرت کرد زیرا دانتزیگ به جهت افتادن به دست پروس در سال ۱۷۹۳ استقلال خود را از دست داده بود. بدین ترتیب شوپنهاور جوان میان تجارت و داد و ستد بزرگ شد و با آنکه این کار را با همه ی تشویق و تحریک پدر ترک گفت ، اثرات آن در وی باقی ماند که عبارت بود از رفتاری نسبتا خشن و ذهنی واقع بین و معرفتی به احوال دنیا و مردم ؛ همین امر وی را در نقطه ی مقابل فیلسوفان رسمی آکادمیک که مورد نفرت او بودند قرار داد. هفده ساله بود که پدر او ظاهراً خودکشی کرد و مرگ پدر ضربه ای بر او وارد ساخت. مادر او ، زنی باهوش بود و یکی از معروف ترین قصه نویسان روزگار خود گردید ولی وی با بی بند و باری هایش نتوانست جای پدر را بگیرد. این زن در قید و بند همسر خود نبود و پس از مرگ او آزادانه به عشق ورزی برخاست و به “وایمار که در آن هنگام مناسبت ترین شهر برای این طرز زندگی بود رهسپار شد. آرتور شوپنهاور همچون “هملت بر ضد ازدواج مجدد مادرش قیام کرد. این نزاع با مادر موجب گردید که وی فلسفه خود را با عقایدی نیمه حقیقی دربارۀ زنان شکل دهد. یکی از نامه های او به مادرش ، وضع روابط آنها را روشن می سازد: « تو ستوه آور و ملال انگیز هستی و زندگی با تو خیلی سخت است ؛ خودخواهی تو تمام صفات نیک تو را تحت الشعاع قرار داده است و تمام این صفات بی فایده است زیرا تو نمی توانی از عیب جویی دیگران خودداری کنی. » به همین جهت از هم جدا شدند و شوپنهاور گاهی مانند یک مهمان به خانه ی مادرش می رفت. نهایاتا “گوته رابطه ی مادر و فرزند را تیره تر کرد زیرا به مادر خبر داد که فرزندش مردی مشهور خواهد شد ؛ مادر نیز طاقت وجود دو نابغه از یک خانواده را نداشت. بالاخره روزی نزاع به اوج خود رسید و مادر رقیب و فرزند خود را از پله ها پایین انداخت و آرتور رو به مادرش گفت: “آیندگان ، مادر را فقط از راه فرزند خواهند شناخت . و همین نزاع باعث شد تا ۲۴ سال و تا زمانی که مادر در قید حیات بود ، هرگز سراغی از او نگیرد. و مادر نهایتا درحال جنون مرد

 2. سلام.میشه لطفا منبع سخنان شوپنهاور رو بفرمایید چه کتابی هست؟متشکرم

  • سلام عزیز
   از اونجا که مشخص نکردید دقیقا کدوم جمله مدنظرتون هست
   در کل باید بگم اکثرا منبع اصلی بنده ویکی پدیا و ویکی گفتاورد هستند . که برای تکمیل گاهی از سایتها وبلاگها و منابع مختلف استفاده میشن .
   برای بررسی دقیق تر باید جمله مورد نظرتون رو سزرچ کنید اینجوری منابع رو میتونید ببینید تا حدی . موفق باشید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × سه =